Velmi disciplinovaně proběhla i čtvrtá z řady předsjezdových konferencí OSŽ. Tentokrát to byla 5. podniková konference PV OSŽ Správy železnic (dále SŽ), která se konala 14. 10. 2021 v kulturním sále pražského hlavního nádraží. Na delegáty čekala nejen smršť hlasování, ale i množství informací, bilancujících uplynulé volební období. Jednání se zúčastnilo 116 delegátů ze 132 pozvaných, což je 87,87 %.

Po nezbytném schvalování podkladových materiálů, obsazení komisí a dalších náležitostí, následovalo vystoupení předsedy podnikového výboru Petra Štěpánka, který podal podrobnou zprávu o činnosti podnikového výboru za období let 2017 – 2021.

Předseda PV zesumarizoval jak všechny personální či organizační změny uplynulých let, tak i změny, které přinesly přijaté kolektivní smlouvy. „Kolektivní vyjednávání se v uplynulém období zaměřilo na udržení podmínek v oblasti stanovené týdenní pracovní doby, doby odpočinku a dovolené, nárůstu tarifních mezd, příplatků a odměn či udržení nárokovosti KOP,“ řekl Petr Štěpánek. Nasmlouvané mzdové nárůsty v jednotlivých letech odpovídaly maximu možného a spolu s navyšováním všech tarifních stupňů se zvedala i výše příplatků (za přesčas, práci v noci, o sobotách a nedělích, za dělenou směnu a osobní příplatek). Jako aktualitu doplnil Petr Štěpánek informaci o tom, že kolektivní smlouva na rok 2022 již byla podepsána (6. 10. 2021), a to se mzdovým nárůstem 5 % při zachovaní benefitů.

Petr Štěpánek se ve své zprávě dotkl také připomínkování vnitřních předpisů, na nichž se PV podílel, či jednotlivých organizačních změn. Zmínil i to, že poradní orgány PV – Republiková rada infrastruktury a Republiková rada řízení provozu – byly z rozhodnutí obou republikových rad a následně podnikového výboru dne 30. 9. 2021 zrušeny a jich činnost nahradí aktivy zástupců zaměstnanců SŽ, které budou svolávány minimálně jednou ročně v období kolektivního vyjednávání.

Stejně jako PV u dalších železničních podniků, zaznamenal i PV OSŽ při Správě železnic úbytek členské základny. Za uplynulé období to bylo snížení o 662 členů (236 z infrastruktury a 426 z řízení provozu). Zrušeno bylo 10 základních organizací.

V závěru své zprávy nastínil Petr Štěpánek hlavní úkoly pro budoucí období. Kromě kvalitního kolektivního vyjednávání a snahy udržet dosažené benefity to bude mimo jiné zvyšování informovanosti členské základny či rozšíření stávajících výhod členství v OSŽ. „Chceme, aby členství v našem odborovém sdružení bylo atraktivnější,“ poznamenal Petr Štěpánek. V závěru poděkoval všem spolupracovníkům i členům za práci v uplynulém období.

S krátkým vystoupením přišel mezi delegáty i první host jednání - personální ředitel Správy železnic Ing. Pavel Koucký. Krátce zhodnotil právě podepsanou kolektivní smlouvu na rok 2022 a mimo jiné se zmínil o kondičních pobytech: „Nastavíme pravidla, jak by měli zaměstnanci postupovat, s důrazem na to, že v kolektivní smlouvě je i nadále sjednána možnost tzv. domácí KOP z důvodu obavy z nákazy COVID-19,“ řekl Pavel Koucký a dodal, že se připravuje výběrové řízení na dodavatele, který bude schopen KOP zajistit. Dále zmínil předložení návrhu rámcových zásad FKSP, včetně možnosti aplikace zaměstnanecké karty a zásadních vlivů na čerpání FKSP. „V roce 2022 očekáváme dopad transformovaného návrhu státního rozpočtu, který bude schvalovat nová sněmovna. Z něj bude vyplývat plán Správy železnic na čerpání prostředků na údržbu a investice včetně objemu mzdových prostředků,“ připomněl. Zmínil se rovněž o některých organizačních změnách (transformací projde např. Centrum telematiky a diagnostiky).
„Čeká nás další rok rozsáhlých výlukových prací. Předpokládáme v něm lepší plánování a větší tlak na dodavatele, aby byly práce vykonávány v delším časovém rozpětí v rámci dne, ale i využití nočních hodin,“ poznamenal Pavel Koucký závěrem.

Dalším hostem byl předseda OSŽ Mgr. Martin Malý, který stejně jako na ostatních konferencích seznámil delegáty se svými pěti prioritami, s nimiž se bude na jaře na sjezdu OSŽ ucházet o post předsedy OSŽ. K první prioritě, nazvané „konsenzuální rozhodování“, připomněl, že nejvyšší svazové orgány, Představenstvo a Ústředí OSŽ, jsou složeny poměrně podle počtu členů z jednotlivých sekcí přibližně z poloviny ze zástupců Správy železnic a z poloviny ze zástupců ČD, ČD Cargo a nedrážních. „V případech, kdy je třeba za OSŽ zaujímat stanoviska k otázkám, kde jsou zájmy těchto jednotlivých zaměstnavatelů třeba i dost protichůdné, by bylo špatné, aby tlačili jedni proti druhým,“ vysvětlil Martin Malý. „Proto vždy hledáme konsenzus, kompromis přijatelný pro všechny, a teprve takto formulované stanovisko prezentujeme jako pozici OSŽ,“ dodal. K dalším prioritám Martina Malého patří modernizace a elektronizace, udržení a další rozšiřování palety členských benefitů OSŽ, obhajoba jízdních výhod a zastupování zájmů členů OSŽ v tripartitě prostřednictvím členství v ASO.

Jediným zahraničním hostem konference byla Ing. Darina Fabuľová, místopředsedkyně OZŽ (Odborové združenie železničiarov) ŽSR. Ocenila společná setkání slovenských a českých odborářů, která jsou podle jejích slov přínosem pro obě strany a která bohužel byla v loňském roce přerušena pandemií koronaviru. „Závidím vám plno věcí,“ řekla Ing. Fabuľová dále. „U nás je situace velmi špatná. Rozpočet je pro ŽSR katastrofální, každý rok nám stát přiklepne nižší finanční prostředky, vidí nás jen jako černou díru na peníze,“ poznamenala a dodala, že vládní politická koalice tvořená čtyřmi stranami bojuje mezi sebou, což se přenáší i do vyjednávání s odbory. Kolektivní vyjednávání komplikuje – kromě macešského vztahu státu k železnici - i to, že u ŽSR působí třináct odborových organizací, z toho čtyři „záškodnické“, jejichž hlavní aktivitou jsou soudní spory s ostatními odborovými organizacemi, hlavně s OZŽ. „Vypadá to, že si právo na spravedlivé odměňování pravděpodobně budeme muset vydobýt na ulici,“ dodala Ing. Fabuľová.

Dalším z hostů, kteří na podnikové konferenci vystoupili, byl místopředseda OSŽ a předseda PV OSŽ ČD Cargo Radek Nekola: „Děkuji za pozvání. Chtěl bych touto cestou tlumočit pozdravy členů PV a účastníků včerejší podnikové konference. Věřím, že i vy budete mít šťastnou ruku,“ řekl a poté požádal o podporu své kandidatury na sjezdu na I. místopředsedu OSŽ. „Týmový duch je (v OSŽ) znát, společně vytváříme prostor pro digitalizaci činností, což je i cesta, jak do budoucna získat nové členy. Železnice je sektor, který se bude rozvíjet a OSŽ by mělo být u toho. Přeji vám mnoho zdaru!“

Jménem Nedrážního republikového výboru (NeRV) OSŽ pak přítomné delegáty pozdravila i místopředsedkyně OSŽ a předsedkyně NeRV Bc. Renata Dousková. „Zastupuji zde společnosti, které byly v minulých letech od drah odčleněny, ale úzce spolupracují se železnicí,“ řekla na úvod a jako příklad uvedla Dopravní zdravotnictví (dříve Železniční nemocnice v Italské), respektive velké stavební firmy (OHLA ŽS a Skanska), které jsou dnes nadnárodními podniky (dříve Železniční stavitelství). Mluvila i o dalších podnicích (ŽPSV Uherský Ostroh, Drážní úřad, JLV): „To jsou společnosti, které z historie znáte velmi dobře, ale máme ve svých řadách i členy z konkurenčních společností RegioJet a Trilex, a z toho důvodu jsou zařazeny mezi nedrážní. Takže ten rozsah kolektivních smluv je opravdu široký a pestrý, přesto bych vás ráda informovala o nadstandardních kolektivních smlouvách, v některých společnostech došlo i k výraznému nárůstu mezd,“ uvedla dále s tím, že problémy naopak působí agenturní zaměstnanci a pandemie: „Máme snad všichni za sebou období covidové, přečkali jsme to a ráda bych věřila tomu, že se to už nevrátí. Nechte se očkovat, ty problémy jsou pak mnohem nižší,“ vyzvala přítomné.

Poté si vzal slovo místopředseda OSŽ pro správu majetku Martin Vavrečka, který referoval o problémech spojených s KOP a rekreacemi.

Následovala volba členů Podnikového výboru OSŽ SŽ (24 členů), (čtyř) tajemníků a předsedy PV OSŽ Správy železnic (staronový předseda Petr Štěpánek sklidil po volbě velký potlesk), delegátů a náhradníků na VIII. sjezd OSŽ, (tří) kandidátů na členy Revizní komise OSŽ a v závěru i podniková konference potvrdila návrh Martina Malého, jako kandidáta na předsedu Odborového sdružení železničářů.

Závěrečné slovo pak patřilo Petru Štěpánkovi: ten poděloval za zvolení, i za spolupráci. „Po počátečních rozbrojích po sloučení infrastruktury a řízení provozu jsme jeden tým,“ řekl a poděkoval všem, kteří se jakýmkoliv způsobem podíleli na zdárném průběhu konference.

Zdeňka Sládková, Michael Mareš
 

Právě přítomno: 328 hostů a žádný gestor