Ve středu 5. ledna 2022 se konalo na společné jednání zástupců OC působících u SŽ se zaměstnavatelem opět formou videokonference. Hlavním cílem jednání bylo najít shodu nad Rámcovými i Centrálními zásadami FKSP.
V úvodu jednání nás seznámil personální ředitel Ing. Koucký s aktuální situací u SŽ v oblasti pandemie COVID-19. Byli jsme ujištěni, že u SŽ bude tak jako doposud postupováno dle platných nařízení vlády a to včetně testování.

Po shrnutí současné situace v projednávání Rámcových a Centrálních zásad FKSP byl předložen zaměstnavatelem nový návrh, který z velké části odstranil sporné body, které mají zástupci jednotlivých odborových centrál. Podstatná změna nastala v doposud sporném bodu tzv. Digitální zaměstnanecké karty, kde došlo ze strany zaměstnavatele k návrhu zavést tuto kartu až od 1.1.2023. Zároveň navrhl vytvoření pracovní skupiny, která by se zabývala v průběhu roku 2022 všemi spornými záležitostmi týkající se této karty. Doposud nebylo jasné, z které části FKSP by se karta financovala a mnoho dalších otazníků. Většina odborových centrál s tímto postupem souhlasila, a i z našeho pohledu byl vytvořen potřebný prostor pro diskuzi nad tímto novým benefitem. Nad některými dalšími body i po dnešním jednání nedošlo ke shodě. Z tohoto důvodu požádal Ing. Koucký zástupce jednotlivých OC o písemná stanoviska k poslednímu návrhu.
Hostem jednání byla ředitelka ČD Travel Mgr. Blanka Jíšová, která stručně zhodnotila uplynulou sezónu s ohledem na velmi složitou situaci cestování v souvislosti s COVID-19. Vysvětlila také jak a na co se vztahuje pojištění rekreací a proč je dobré se ještě připojistit na problémy spojené s pandemií. Proběhla i krátká rekapitulace spolupracujících CK a možnosti další spolupráce.
V závěrečné části vyhrazené pro dotazy jsme přenesli požadavky od našich členů na nutnost tištěné verze nového předpisu D1 alespoň na každém pracovišti. V oblasti KOP na rok 2022 není zatím jasno. Potencionální dodavatel, který vyšel z výběrového řízení si požádal o prodloužení času do 20.1.2022 na doplnění některých záležitostí spojených s poskytováním KOP. Poté by měly být již známé lokality a začala by obvyklá distribuce poukazů na jednotlivé OJ.
Další jednání je plánováno na pátek 14. 1. 2022 a to opět formou videokonference.

Za PV OSŽ Správy železnic Miroslav Maincl

Právě přítomno: 282 hostů a žádný gestor