První a zároveň poslední školení Podnikové kolektivní smlouvy (PKS) Správy železnic (dále SŽ) prezenční formou proběhlo v pondělí 10. 1. 2022 v sídle OSŽ v pražských Vysočanech. Zhruba dvacet (22) zájemců si přišlo vyslechnout novinky v PKS u Správy železnic na rok 2022, další aktivy proběhnou distanční formou, zvlášť pro Moravu (17. 1.) a zvlášť pro Čechy (24. 1.): „Není problém poslat odkaz, zúčastnit se může každý,“ řekl předseda Podnikového výboru OSŽ Správy železnic Petr Štěpánek, který PKS odprezentoval.

Úvod školení patřil aktuálním informacím z Ústředí a Představenstva OSŽ, zmíněny byly i investiční akce na hotelech Ostrý, Lesní chata a Skalka na Slovensku (Ústředí OSŽ schválilo rekonstrukci na apartmánové jednotky) a také blížící se VIII. sjezd OSŽ (25. a 26. 3. 2022, v Kongresovém centru). „I když nevíme, jaké budou konkrétní podmínky pro konání sjezdu, náhradní formy se připravují. Ukončena je už činnost některých pracovních komisí (pro strukturu, nic se měnit nebude), komise pro stanovy finišuje, začíná fungovat komise pro usnesení sjezdu a hospodaření,“ dodal Petr Štěpánek. Zmínil také úmrtí člena Ústředí OSŽ a předsedy RRS Kurta Mužíka.

Informace z důležitých jednání OSŽ poté doplnili tajemníci Miloš Paleček (který aktiv v Praze řídil) a Miroslav Maincl (ten například upozornil na zajímavý rozhovor s I. místopředsedou OSŽ Vladislavem Vokounem na serveru Zdopravy.cz). Vzápětí dorazili zástupci zaměstnavatele, Ing. Evžen Pospíšil a Ing. Hana Kohoutová, a školení PKS 2022 mohlo začít.

Začátek školení patřil shrnutí celé geneze vzniku PKS SŽ 2022 od prvního návrhu zaměstnavatele (3. 9. 2021), přes společný protinávrh odborových centrál (23. 9. 2021) a zahájení kolektivního vyjednávání (4. 10. 2021), až po samotný podpis PKS respektive až po její vytištění, kdy se čekalo na rozhodnutí vlády o minimální mzdě. „Bylo to nejrychlejší kolektivní vyjednávání, které jsem zažila,“ podotkla Hana Kohoutová.

Petr Štěpánek procházel kolektivní smlouvu bod po bodu, kapitolu od kapitoly, častými vstupy jej doplňovali Evžen Pospíšil a Hana Kohoutová, a nejfrekventovanějšími slovními spojeními bylo: bez podstatných změn či s drobnými úpravami.

„Výsledek je ten, že v PKS nejsou žádné podstatné změny: Máme 5% nárůst tarifních mezd, máme zachované KOP v tom samém rozsahu s jednou jedinou výjimkou (KOP nebudou na Slovensku), podstatnou věcí je pak to, že od 1. 1. 2022 nejsou papírové stravenky, došlo i k některým změnám v odměnách za nástup na směnu v noci a za krátkou směnu. Na to, jak návrh zaměstnavatele vypadal, výsledek není špatný,“ shrnul Petr Štěpánek.

Evžen Pospíšil například mluvil o úpravách podmínek připojení počítačů do drážní sítě, respektive o chystaném oddělení sítí SŽ, ČD a ČDC (odůvodnil to hackerskými útoky z loňského roku, potřebou zvyšování kybernetické bezpečnosti), informoval i o končícím průzkumu KOP (zda chtějí zaměstnanci využít lázeňského pobytu, zda využijí možnosti čerpat domácí pobyt, nebo zda nemají ani o jednu formu kondičního pobytu zájem) a výběrovém řízení na zajišťování kondičních pobytů – dvě místa v Čechách a dvě na Moravě – a prodlouženém termínu od uchazeče ve výběrovém řízení na dodání doplňujících informací : „Je to veřejná zakázka za 32 milionů korun a tak musí být všechny zákonné náležitosti splněny,“ podotknul Evžen Pospíšil.
Miloš Paleček na téma „objektivnosti průzkumu“ poznamenal: „Těžko si mohou zaměstnanci vybrat, když se neví, kam budou moci jet.“

Mluvilo se například i o plánu akcí sociálního a bezpečnostního charakteru (na úrovni organizačních jednotek proběhne projednávání návrhů do tohoto plánu, přičemž bude nutné požadavky seřadit podle priorit: „Dopis na organizační jednotky odešel minulý týden,“ poznamenal Evžen Pospíšil), či o příspěvku na dopravu (zůstává stejný: 3600 Kč) a přiměřené době na oddech a jídlo (Pospíšil: „Zaměstnanec by neměl opustit pracoviště, dokonce byl i případ, že zaměstnanec měl úraz v době, kdy měl být na pracovišti.“).

V další části školení proběhlo informování a diskuse o dosavadním nesjednání zásad Fondu kulturních a sociálních potřeb SŽ pro rok 2022.

Michael Mareš


Právě přítomno: 238 hostů a žádný gestor