V pátek 14.1.2022 pokračovalo další složité jednání zástupců odborových centrál se zástupci zaměstnavatele u Správy železnic. Hlavním bodem bylo hledání přijatelného kompromisu pro všechny zúčastněné nad zněním Rámcových zásad FKSP a Zásad hospodaření s C-FKSP. Na úvod ředitel odboru personálního Ing. Koucký okomentoval dosavadní stav jednání a sporné body, které zástupci jednotlivých OC zaslali po minulém jednání. Poté byl předložen nový, upravený návrh zaměstnavatele. Po dlouhé diskuzi došlo k souhlasnému stanovisku zástupců všech devíti odborových centrál i zaměstnavatele. Z nejdůležitějších bodů by se dalo pozastavit nad souhlasem s částkou na rekreaci z C-FKSP, která bude pro aktivní zaměstnance ve výši roku 2021, tedy 5000 Kč.

V oblasti vzniku Digitální zaměstnanecké karty došlo k dohodě na vytvoření pracovní skupiny, která se bude zabývat všemi možnými problémy, které jsou s tímto spojeny. Je třeba doladit podmínky zavedení karty takovým způsobem, aby vznikl opravdu kvalitní produkt, který ocení všichni zaměstnanci SŽ.

Byla schválena i tzv. Trojdohoda o spolupráci při zajištění rekreací, poznávacích zájezdů a táborů pro děti a mládež mezi SŽ, ČD travel a zástupci všech devíti OC.

Ing. Koucký také popsal současný vývoj pandemie u SŽ a zrekapituloval kroky SŽ k ochraně svých zaměstnanců (včetně počtů vydaných respirátorů, gelů, vlhčených ubrousků, ale i provedených antigenních testů). Zkonstatoval, že cca 82% zaměstnanců SŽ je očkováno alespoň jednou dávkou vakcíny proti Covid-19. Drtivá většina má plné očkování a téměř 22% zaměstnanců má již i posilující dávku.

V další části jednání zmínila Ing. Kohoutová problémy spojené s poskytováním dovolené a s tím i navazující nutné otevření kolektivního vyjednávání a sjednání druhé změny PKS na rok 2022.

Ing. Pospíšil informoval a připravovaném svolání komise pro OOPP a stejnokrojové součástky, kde by  mimo jiné problémy byla otevřena i otázka služební obuvi a požádal a dodání připomínek ze strany jednotlivých OC. Tímto chceme požádat i samotné zaměstnance, aby případně dodali odborovým zástupcům své připomínky k této problematice.

V závěrečné části proběhlo technické čtení důležitých dokumentů, dnes schválených, před odesláním na jednotlivé OJ.

Společná informace z jednání OC pod článkem.

Termíny dalšího jednání, kde bude projednávána sporná otázka počítání nároku řádné dovolené a také zálohový příděl FKSP na rok 2022, byly dohodnuty na 21.1. a 28.1.2022.

Za PV OSŽ Správy železnic Miroslav Maincl

 

 

Společná informace o jednání s odborovými organizacemi u SŽ ze dne 14. 1. 2022:

Rámcové zásady FKSP a Zásady C-FKSP pro rok 2022 byly dne 14. 1. 2022 sjednány.

Na dnešním jednání dne 14. 1. 2022 došlo k dohodě zaměstnavatele a zástupců odborových organizací nad zněním sporných bodů, a tak byly sjednány Rámcové zásady pro tvorbu a používání fondu kulturních a sociálních potřeb Správy železnic, státní organizace pro rok 2022 a Zásady hospodaření s centralizovanými prostředky Fondu kulturních a sociálních potřeb Správy železnic, státní organizace, pro rok 2022.

Sjednané zásady budou neprodleně zveřejněny na webových stránkách odboru personálního a elektronicky rozeslány na organizační jednotky Správy železnic, státní organizace, aby mohlo dojít co nejdříve k zahájení jednání o podobě zásad FKSP na úrovni organizačních složek.

Zároveň bylo odsouhlaseno znění Dohody o spolupráci při zajištění rekreací, poznávacích zájezdů a táborů pro děti a mládež mezi zaměstnavatelem, odborovými organizacemi a ČD travel s.r.o.Zaměstnanci SŽ mohou žádat o rekreace ze zveřejněné nabídky na stránkách www.cdtravel.cz včetně sjednaných spolupracujících cestovních kanceláří prostřednictvím žádostí v personálním portálu STKR od 15. 1. 2022. Bývalí zaměstnanci mohou žádat o příspěvek na rekreace prostřednictvím personálních útvarů SŽ dle své příslušnosti.

V rámci dnešního jednání většina odborových organizací (vyjma SOSaD) souhlasila s podpisem Dohody o spolupráci při přípravě zavedení digitální zaměstnanecké karty u SŽ k 1. 1. 2023. Jednání v této věci se dle dnešní dohody budou účastnit zástupci všech odborových organizací včetně SOSaD.