Již téměř v pravidelném pátečním dopoledním termínu se sešli zástupci odborových centrál u Správy železnic se zástupci zaměstnavatele, a to opět formou videokonference.

Po schválení záznamu z minulého jednání Ing. Pospíšil, který celé jednání řídil, přešel k projednávání jednotlivých bodů připravených na dnešní jednání.

Došlo k souhlasu zástupců všech OC nad technickou úpravou v Rámcových zásadách FKSP, kdy i po technickém čtení bohužel zůstala určitá nesrovnalost ve dvou bodech, týkající se zaměstnanců v „mimoevidenčním stavu“ (mateřská či rodičovská dovolená).

S návrhem na zahájení jednání o 2. změně PKS na rok 2022 podrobně seznámila všechny zúčastněné Ing. Kohoutová. Jedná se v podstatě o tři oblasti, kde je třeba upravit PKS, a to dohodnout principy čerpání dovolené a v té souvislosti i termíny vyrovnávacích období, upravit hodnoty stravenkového paušálu a jistou úpravu, která se týká zaměstnanců v exekuci. Návrh byl zaměstnavatelem předložen a na příštím jednání se bude projednávat s našimi případnými připomínkami.

V další části nás seznámil Ing. Pospíšil s narůstajícími počty zaměstnanců v karanténě či nemocných v souvislosti s Covid-19. Oproti minulému týdnu se čísla zdvojnásobila.  V oblasti poskytování KOP mělo dojít k vyjasnění situace k datu 20.1.2022. Bohužel potencionální poskytovatel tohoto benefitu nedodal všechny potřebné dokumenty nutné k podpisu smlouvy. Termín byl prodloužen do 28.1.2022. Seznámil nás také s výsledky průzkumu zájmu o KOP, kdy z celkového počtu necelých 2700 nárokových zaměstnanců má zájem o pobytový KOP cca 65%, 31% má zájem o „domácí KOP“ a 140 zaměstnanců nemá zájem paradoxně o NIC!!! Ing. Kohoutová doplnila, že do konce roku 2021 mělo zájem o papírovou stravenku 3372 zaměstnanců. Zatím nejsou známé počty kolik z těchto zaměstnanců se rozhodlo pro paušál či e-stravenku od ledna 2022.

Došlo i na dotaz, jak je to s předpisem D1? Množí se dotazy zaměstnanců, zda nebude posunut termín platnosti nového předpisu v souvislosti s údajně velkým množstvím nepřesností a překlepů v tomto předpise. Personální ředitel Ing. Koucký nás informoval, že v této souvislosti mu není žádný takový postup známý a termín 1.7.2022 platí.

V oblasti OOPP dojde k vypsání výběrového řízení na mikiny pro zaměstnance v kolejišti. Chystá se i již zmiňované jednání komise pro OOPP a výstrojní součástky, kde hlavním tématem by měla být kvalita a připomínky k současné obuvi, a to jak pracovní, tak i obuvi k uniformám. Na náš dotaz ohledně přidělování mikin pro zaměstnance CDP došlo k ujištění, že se nejedná o povinné nošení mikin na CDP, ale o jakýsi bonus pro tyto zaměstnance.

Termín dalšího jednání, kdy bude projednávána nejen 2. změna PKS na rok 2022 je stanoven na jak jinak než páteční dopoledne 28.1.2022.

Za PV OSŽ Správy železnic Miroslav Maincl

Právě přítomno: 312 hostů a žádný gestor