Na dalším jednání zástupců odborových centrál u Správy železnic se zaměstnavatelem byla sjednána 2. změna PKS na rok 2022, viz. Společná informace pod článkem. Došlo také k dohodě nad uzavřením čerpání finančních prostředků FKSP a C FKSP za rok 2021 a dle vyjádření statutárního auditora SŽ byly přerozděleny zůstatky na jednotlivé OJ a C FKSP pro rok 2022.
V dalších bodech jednání jsme byli seznámeni se současnou Covidovou situací a vlivem na provoz. Počty pozitivních testů sice stoupají, k zastavení či ohrožení provozu z důvodu nemocnosti zaměstnanců SŽ nedochází. Byli jsme ujištěni, že SŽ postupuje, a i nadále bude postupovat dle momentálně platných nařízení vlády. 
V oblasti poskytování KOP není bohužel zatím stále jasno a není tedy možné ani zveřejnit lokality do kterých by zaměstnanci SŽ měli odjíždět. Termín na dodání potřebných dokumentů ze strany dodavatele KOP byl opět posunut na 4.2.2022. Pokud bude všechno v pořádku, čemuž nezbývá než věřit, mohli by první zaměstnanci na zasloužený relax odjíždět v polovině března. Tzv. domácí KOP je možno čerpat již nyní, dle situace v jednotlivých OJ. 
Termín 1.7.2022 kdy by měl platit novelizovaný předpis D1 se nemění a po nezbytných gramatických úpravách proběhne tisk. Do konce února by měl být tištěný předpis D1 na každém pracovišti SŽ.
Další termíny jednání, kde bude projednáván rozpočet C-FKSP a také začne diskuze pracovní skupiny nad zavedením Digitální zaměstnanecké karty, byly stanoveny na 11.2. a 25.2.2022
 
Za PV OSŽ Správy železnic Miroslav Maincl
 
 
Společná informace o jednání s odborovými organizacemi u SŽ ze dne 28. 1. 2022:
 
V souvislosti se změnami v legislativě a jejich dopady předložil zaměstnavatel na minulém jednání s odborovými organizacemi návrh 2. změny PKS SŽ.
 
1. Stanovení jednotného postupu zaměstnavatele k zaměstnancům v oblasti dovolené při realizaci některých ustanovení novely zákoníku práce (problematika přečerpané dovolené, čerpání dovolené po ukončení mateřské dovolené před rodičovskou dovolenou).
 
2. Neuplatňování paušální sazby na úhradu nákladů zaměstnavatele vůči zaměstnancům, kterým se provádí srážka ze mzdy na exekuce.
 
3. Snížení výše stravenkového paušálu u zaměstnanců se směnou 12 a více hodin a u zaměstnanců HZS, a to v návaznosti na změnu výše stravného při tuzemských cestách dle vyhlášky č. 511/2021 Sb. a tím i nového vyššího limitu pro přidanění (tito zaměstnanci obdrží v čistém peněžním vyjádření stejnou částku jako v roce 2021 a budou mít nadále naprosto shodnou výši příspěvku na stravování jako držitelé eStravenky). 
 
Na dnešním jednání došlo ke sjednání této 2. změny PKS SŽ pro rok 2022 a bude uplatňována již při mzdové uzávěrce za měsíc leden 2022.
Dále při dnešním jednání došlo k dohodě účetního vypořádání FKSP za rok 2021 a stanovení zůstatků FKSP k    1. 1. 2022 jednotlivých organizačních složek a C-FKSP.