Poslední březnový den se sešli zástupci odborových centrál působících u Správy železnic se zaměstnavatelem, a to formou videokonference pomocí aplikaci MS Teams.

V úvodní části okomentoval personální ředitel Ing. Koucký pokyn k organizační změně, plánované k 1.4.2022 a s tím spojený vznik nové OJ SŽT. Krátce pohovořil i o momentální covidové situaci a také o plnění usnesení vlády ČR v souvislosti s nabídkou volných bytových kapacit pro válečné uprchlíky z Ukrajiny. Momentálně je nabízeno 12 bytů v majetku Správy železnic, dalších 30 se připravuje. Zájem ze strany uprchlíků je v současné době mizivý.

V další části byl představen a podrobně okomentován Rozpis plánu mzdových prostředků SŽ na rok 2022 a také Zálohový příděl FKSP pro rok 2022. Další z celé řady projednávaných materiálů bylo Vyhodnocení plnění PKS za rok 2021. V souvislosti s blížícím se termínem platnosti novelizovaného předpisu D1 (1.7.2022) dojde v příštím týdnu k distribuci první části (cca 800 ks) tištěných předpisů na jednotlivé OJ. Celkově se předpokládá tisk 3400 ks předpisu D1.

Nedílnou součástí téměř všech jednání je komentář mzdového vývoje u SŽ za první dva měsíce roku 2022 a srovnání průměrné mzdy u SŽ s průměrem v ČR či oblasti dopravy. Pozitivní je mírný pokles přesčasové práce.  Nárůst mezd je sice viditelný, bohužel při momentální inflaci rozhodně nemůžeme mluvit o nárůstu reálné mzdy.

Po závěrečné diskuzi došlo k doladění termínů dalších jednání OC na 4.5.2022, kde také dojde na jednání pracovní komise pro zavedení digitální zaměstnanecké karty a 3.6.2022, kdy se sejde pracovní skupina k OOPP a výstrojním součástkám.

Za PV OSŽ Správy železnic Miroslav Maincl

Právě přítomno: 183 hostů a žádný gestor