Úvodní pozdrav personálního ředitele stručně, ale výstižně a s nadsázkou charakterizoval společné dvoudenní jednání podnikových výborů OSŽ u Správy železnic a OZŽ u Železníc Slovenskej republiky, který naposledy přijel pod vedení předsedkyně PV Ing. Dariny Fabuľové, která již na tuto funkci v dalším volebním období kandidovat nebude.
Předseda PV OSŽ SŽ Petr Štěpánek, který celé jednání řídil, připomněl pravidelná setkávání pořádaná střídavě u nás a na Slovensku, která byla na více než dva roky přerušena právě proticovidovými opatřeními. Snad se již situace opakovat nebude a budeme moci na tradici plynule navázat. Zmínil, že je důležité předávání zkušeností a problémů ve firmách se stejným zaměřením, ale působícími v různých státech. A to nejen mezi odboráři, ale i mezi nejvyššími manažery obou organizací. A právě na našem jednání je dostatek prostoru nejen v oficiálních, ale i neformálních debatách.

Mezi hosty tak byli mimo jiných GŘ SŽ Bc. Jiří Svoboda, MBA, NŘP Ing. Miroslav Jasenčák, náměstkyně pro provozuschopnost Ing. Marcela Pernicová, zástupci personálního oddělení pod vedením Ing. Pavla Kouckého, předseda OSŽ Mgr. Martin Malý, za Slovenskou stranu predseda OZŽ Mgr. František Zaparaník, námestník GR pre ľudské zdroje Ing. Pavol Komarňanský Ph.D, námestník GR pre prevádzku Bc. Milan Kubiček. GR ŽSR Ing. Miloslav Havrila se ze zdravotních důvodů musel bohužel omluvit.
Ve společné části přednesl GŘ SŽ Bc. Jiří Svoboda, MBA jakousi zprávu o stavu unie, kde v krátkosti sdělil, co se podařilo, co je ještě v běhu, a které úkoly státní organizaci v blízké budoucnosti čekají. Z událostí v běhu stojí určitě za zmínku nedokončený přechod části ČD-Telematiky a nákup pozemků pod kolejemi. Obě tyto akce čekají na schválení orgány EU. Zmínil i útoky na datové sítě, kde ocenil dobrou připravenost na tyto útoky a potřebu neustálého zlepšování zabezpečení software a IT sítí, což samozřejmě stojí značné prostředky. Nutné je i zlepšení v oblasti čistoty a bezpečnosti nádraží. V závěru poděkoval a ocenil přístup zaměstnanců v době Covidu, kdy se podařilo udržet provoz bez výrazného omezení. Další poděkování zaměstnancům patří za zvládání uprchlické krize, solidaritu a pomoc potřebným. V neposlední řadě jsme byli ujištěni GŘ, že bedlivě sleduje vývoj inflace, zdražování energií a pohonných hmot a hledá řešení a zdroje, jak tuto těžkou situaci zaměstnancům SŽ ulehčit.
Z úst slovenských zástupců zazněly velmi podobné starosti, které má i česká strana. Je to především těžká personální situace a finance, kde chybí možnost dlouhodobějšího plánování a investic z důvodu přídělu finančních prostředků ze státního rozpočtu, tedy každý rok až po schválení rozpočtu.
Z dalších zajímavých informací, které zazněly, jen v bodech:
- zabezpečení tratí, problém střežení pracovišť a dělených směn, pohotovostí…
- školení a přezkoušení z nového předpisu D1 květen a červen, tedy takřka bezprostředně před platností (1. 7. 2022)
- v návaznosti na novou D1 budou novelizovány předpisy D3, D4, D5 a D5/1
- pro aplikaci Centrální rozkazy vznikne 6 pracovišť, která budou zpracovávat podklady pro celou síť
- proběhne nákup zvedacích plošin do části vybraných stanic, a to v provedení nevyžadující velkou fyzickou námahu
- přehodnocení zatřídění výpravčích k 1.5.2022 (dochází ke zvýšení TS na šesti pracovištích, snížení TS nikde
- vznik SŽT, začlenění zaměstnanců do CTD, plánovaná údržba, plánování výluk, udržování rychlostí, aby nevznikaly pomalé jízdy
- další vývoj v zapojování stanic na dálkové řízení (CDP, RDP), diskuze nad možným řízením VRT v budoucnu
- změna rozpočtu FKSP a podmínky zaměstnanecké digitální karty by měly být řešeny na jednání odborových centrál se zaměstnavatelem 4. 5. 2022
- plánovaný vznik nové organizační jednotky zabývající se přípravou a realizací VRT
- komunikace s dopravci – setkání s dopravci (dnes již 125 dopravců) každý rok, vyhodnocení roku a výhled do dalšího, projednávání ročního výlukového plánu nejen s dopravci, ale i se zástupci jednotlivých krajů
- výběr poplatku za dopravní cestu, postrková služba Brno Maloměřice-Kutná Hora
- nárůst projetí návěstí v poloze STŮJ většinou bez následků, i přesto snížení počtu nehodových událostí
Celé společné jednání zástupců obou států probíhalo ve velmi přátelské atmosféře umocněné krásným prostředím Kutné Hory a perfektně zvládnutou organizací, za což patří všem nejmenovaným organizátorům velký dík.

Za PV OSŽ SŽ Jožka Hlaváček a Miroslav Maincl
 

Právě přítomno: 201 hostů a žádný gestor