Informace zaměstnancům Správy železnic, státní organizace.

V souladu se sjednanou PKS 2023 lze v současné době změnit dosavadní formu zajišťování stravování k 1.1.2023 a k 1.7.2023, přičemž v roce 2023 je příspěvek na stravování poskytován buď formou kreditů na elektronickou stravenku či formou peněžitého příspěvku na stravování (stravenkový paušál).

O možnostech, způsobu a podmínkách změny se informujte u svého zpracovatele docházky.

Předseda PV OSŽ SŽ

Petr Štěpánek

Právě přítomno: 179 hostů a žádný gestor