Akciová společnost JLV, a.s. byla založena v roce 1992. Hlavním předmětem podnikání je zajištění kompletního servisu v jídelních, lůžkových a lehátkových vozech pro železniční společnosti. Kromě cateringových služeb nabízí společnost výrobu balených baget a sendvičů značky Dundee, provoz hotelu Abito, koncept firemní samoobslužné restaurace Momento, provoz bageterie Pappata. Dále prostřednictvím dceřiné společnosti JPServis provozuje obchodní síť prodejen PONT a prostřednictvím dceřiné společnosti BK Team restaurace Burger King.

JLV je členem odborného sdružení IRCG
(International Rail Catering Group).

Dalšími aktivitami firmy jsou pronájmy nebytových prostor.

Rozvíjejícím se tržním segmentem je revitalizace železničních stanic, na které se JLV podílí prostřednictvím svých dceřiných společností.

Společnost Elektrizace železnic Praha a.s. se více než 55 let specializuje na vývoj, projektování, výrobu a montáž prvků drážního trakčního vedení pro železnici, tramvajovou a trolejbusovou dopravu. Dalším oborem činnosti jsou dodávky elektrotechnologických celků jako jsou trakční napájecí stanice, měnírny, trafostanice a rozvodny vč. dálkového ovládání.

Do profilových oborů společnosti patří i výroba a montáž ocelových konstrukcí, osvětlovacích stožárů a opracování kovů včetně povrchových úprav. V rámci inženýringu nabízíme odborné konzultace, poradenství, zpracování studií a projektové dokumentace. Společnost prochází soustavnou a komplexní modernizací, důraz je kladen na flexibilní přístup k požadavkům zákazníka a zejména na kvalitu prací i materiálů, což z nás činí jednoho z nejvýznamnějších dodavatelů v rámci železniční infrastruktury v České republice.

Prostřednictvím dceřiných společností na Slovensku a v Maďarsku zaujímáme přední pozici na tamních trzích a díky exportní politice expandujeme i do oblasti jihovýchodní Evropy. Dodávky prvků trakčního vedení směřují i do zámoří.

 

Profilové obory činnosti společnosti EŽ Praha a.s.:

– vývoj, výroba, montáž a údržba trakčního vedení 25 kV, 15 kV AC, 3 kV DC a 1,5 kV pro železnice a 600 a 750 V DC pro městskou hromadnou dopravu

– dodávky silnoproudých elektrotechnologických zařízení - napájecích stanic, měníren, rozvoden a trafostanic a dálkového ovládání, včetně servisu a zajištění provozu

– montáž silnoproudých rozvodů a osvětlení

– výroba ocelových konstrukcí, součástí trakčního vedení a zámečnická výroba včetně povrchových úprav

– montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení

– projektování elektrických zařízení a projektová činnost ve výstavbě

– inženýring, konzultace, odborné poradenství, zpracování odborných studií

– výroba speciálních drážních vozidel a mechanizmů pro výstavbu a udržování trakčních vedení

– silniční motorová doprava - nákladní vnitrostátní i mezinárodní nad 3,5 tuny

– skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

Společnost Dopravní zdravotnictví, a. s. na základě smlouvy s ČD o dlouhodobém pronájmu provozuje zdravotnická zařízení v Praze, Plzni, Nymburce, České Třebové, Ostravě, Olomouci a Přerově.

Jednotlivé polikliniky navazují na tradici železničních poliklinik, ze kterých vychází jejich zkušenosti. Svým klientům nabízí komplexní služby na špičkové úrovni s využitím moderní zdravotní techniky. Naší hlavní silnou stránkou je koncentrace zdravotní péče z řady oborů „pod jednou střechou“.

Významnou specializací zdravotnických zařízení Dopravního zdravotnictví je poskytování komplexních služeb v závodní preventivní péči (pracovně lékařské péči) pro široký okruh smluvních klientů z oblasti dopravy, průmyslu, obchodu, stavebnictví, školství, státní správy a samosprávy, kde má OSŽ svoji členskou základnu.

Své zkušenosti s prevencí DZ využívá také při poskytování preventivních prohlídek v rámci nadstandardní péče.

Zdravotnická zařízení Dopravního zdravotnictví každý rok navštíví stovky tisíc lidí a lékaři DZ provedou více než milion ošetření.

DZ patří do skupiny AGEL, která je největším soukromým poskytovatelem zdravotní péče ve střední Evropě.

 

Nemocnice s poliklinikou Praha Italská

Mezi nejvýznamnější klienty v rámci pracovně lékařské služby patří např.:

České dráhy a.s.

SŽDC s.o.

ČD Cargo a.s.

Česká pošta s.p.

Allianz pojišťovna

Skanska

Dopravní vzdělávací institut

OHL ŽS, a.s.

Raiffeisen stavební spořitelna a.s.

AXA Životní pojišťovna

Český telekomunikační úřad

Výzkumný ústav železniční a.s.

a mnoho dalších

 

Poliklinika Plzeň

S příchodem nového roku přichází i nová předsevzetí. Mezi ty nejčastější patří přestat kouřit. Lidem, kteří se jednou provždy chtějí zbavit závislosti na tabáku, pomohou v Poliklinice Plzeň (u vlakového nádraží). Poliklinika ve své lékárně otevřela Centrum pro odvykání kouření. Její odborníci zdarma pomohou každému, kdo se bude chtít své závislosti na cigaretách zbavit.

 

Poliklinika Česká Třebová

Poliklinika Česká Třebová, se rozhodla upozornit širokou veřejnost na důležitost prevence a pořádá akce pod názvem Den prevence. Přímo na poliklinice se mohou lidé ve vyhlášené dny nechat bezplatně vyšetřit na nejrůznější onemocnění. Lidé tak budou mít jedinečnou možnost nechat si například zkontrolovat nitrooční tlak, pigmentová znaménka, nechat si změřit cholesterol, hladinu cukru v krvi či podstoupit preventivní vyšetření krku u kuřáků. Poliklinika nabízí rovněž přístrojové vyšetření sluchu, ultrazvukové vyšetření prostaty, vyšetření průchodnosti cév dolních končetin či změření krevního tlaku a vyšetření EKG.

 

Členka NeRV za ZO OSŽ DZ poliklinika Česká Třebová je Jaroslava Myšková

(Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.)

Poliklinika Olomouc

Cílem Dne prevence v Poliklinice Olomouc je přispět k včasnému záchytu závažných onemocnění. Lidé bohužel stále řadu příznaků závažných onemocnění ignorují. Při klinických projevech nemoci už může být pozdě, pouze včasná diagnostika a léčba může výrazně přispět k vyléčení řady chorob.

Nejoblíbenější vyšetření bývá pravidelně vyšetření pigmentových znamének, které na  Dni prevence nikdy nechybí. Melanom je velmi nebezpečný nádor, na první pohled vypadá jako běžné znaménko, ale je jedním z nejzhoubnějších nádorů vůbec. Má vysokou schopnost metastazovat mízní i krevní cestou. Dochází tak k jeho rychlému šíření do mnoha vnitřních orgánů najednou. Mezi další vyšetření, které poliklinika veřejnosti nabízí, je například měření nitroočního tlaku na bezkontaktním tonometru, které může odhalit zelený zákal (glaukom). Vyšetření je rychlé a bezbolestné. Výsledek měření mají lékaři k dispozici ihned. Degenerativní změny na očním nervu jsou totiž nevratné.

Pomocí speciálního vyšetření – denzitometrie – lidé zjistí, zda nejsou ohroženi řídnutím kostí (prevence osteoporózy).

Poliklinika Olomouc, jako jedno z mála zdravotnických zařízení ambulantního typu je akreditovaná Spojenou akreditační komisí České republiky, čímž potvrdila, že poskytuje kvalitní a bezpečnou zdravotní péči. Nachází se v dobře dostupné lokalitě u olomouckého hlavního vlakového nádraží.

Svým klientům nabízí zdravotní péči počínaje praktickými lékaři přes ambulantní specialisty mnoha oborů. Pacienti tak nemusí při svých zdravotních problémech absolvovat vyšetření a léčení na několika různých místech. Další specifikou polikliniky je dlouholeté poskytování pracovně lékařské péče.

 

Poliklinika Přerov

Kromě měření hladiny cukru v krvi, krevního tlaku a EKG, které dokáží odhalit riziko onemocnění srdce, nabízí poliklinika celou řadu dalších vyšetření.

Například bolestem zad lze předcházet. Většina bolestí zad je způsobena jednostrannou prací v nevhodné poloze, špatným způsobem zvedání břemen, nevhodným sezením, nedostatkem pohybu, ochablostí zádového i břišního svalstva a samozřejmě vadným držením těla. Příchozím tu ochotně vysvětlí, jak těmto potížím předcházet i jak je řešit,.

Cílem preventivních vyšetření je přispět k včasnému záchytu závažných onemocnění. Lidé bohužel stále řadu příznaků závažných onemocnění ignorují. Při klinických projevech nemoci už může být pozdě, pouze včasná diagnostika a léčba může výrazně přispět k vyléčení řady chorob.

Poliklinika Ostrava

Odborníci v ortopedické ambulanci Polikliniky Ostrava provádějí revoluční léčbu kloubů pomocí obohacené krevní plazmy.

Plazma obohacená o krevní destičky (PRP) slibuje nový přístup v regeneraci tkání. PRP je pak extrahována a může být injekčně aplikována zpět na postižené místo pro urychlení léčby pacienta.

Léčba je vhodná zejména pro:

– poruchy kloubní chrupavky I. až III. stupně

– čerstvá poškození menisků a vazů kolenního kloubu, ramenního kloubu

– bolesti Achillovy šlachy

– podpora hojení vazů, šlach a kostí po úrazech, operacích a plastikách

– natažení a částečné přetržení svalů

 

Poliklinika Nymburk

Členové ZO OSŽ přešli pod odborový svaz OSZPZ

Společnost CZ LOKO patří k nejvýznamnějším podnikům středoevropského železničního strojírenství.

Výrobě a opravám kolejovým vozidel se věnuje více než 160 let.

S využitím po generace předávaných zkušeností a znalostí vyvíjí a vyrábí nové lokomotivy, modernizuje kolejová vozidla, opravuje a rekonstruuje vozidla hnací i speciální. Nedílnou součástí spolupráce jsou prezentační jízdy, pronájem vozidel a zaškolení obsluhy a údržby.

 

„Rostoucí prestiž značky CZ LOKO mě na jedné straně naplňuje jistým uspokojením, na straně druhé cítím velký závazek vůči našim zákazníkům,“ říká Ing. Josef Bárta, předseda představenstva a generální ředitel CZ LOKO, a.s.

 

Na základě po generace předávaných zkušeností a znalostí kolejových vozidel realizuje CZ LOKO pro zákazníky projekty v těchto oborech:

 

 výroba nových kolejových vozidel

 modernizace kolejových vozidel

 opravy kolejových vozidel

 záruční a pozáruční servis kolejových vozidel

 oprava, výroba a prodej výměnných celků hnacích kolejových vozidel

 projekce, výpočty, simulace, zkoušení

 schvalování kolejových vozidel v ČR, státech EU i mimo EU

 pronájem kolejových vozidel

 související kontrolní, procesní, vzdělávací a revizní činnosti

V úvodu článku je napsáno, že společnost CZ LOKO patří k nejvýznamnějším podnikům středoevropského železničního strojírenství.

 

Co je k tomuto tvrzení opravňuje?

 Mají vlastní know-how v oblasti výroby, modernizací a oprav hnacích a speciálních drážních vozidel vycházející z tradičně vysoké úrovně českého železničního průmyslu

 do každého projektu je zapojeno celé spektrum vysoce kvalifikovaných profesionálů, pro které je železnice „srdeční záležitost“

 disponují komplexním technickým zázemím a výrobní kapacitou firmy

 teritoriálně pokrývají oblasti působení svých zákazníků

 využívají efektivní metody řízení přinášející v každém stádiu vývoje projektu jasný obraz aktuálního stavu

 uplatňují flexibilní přístup a tvoří projekty přesně na míru potřebám a požadavkům zákazníka

 velkou pozornost věnují trvalé péči o vozidla z vlastní produkce včetně sběru a vyhodnocování dat z jejich provozu

 optimalizovali organizační strukturu firmy dle jednotlivých oborů činnosti

 směle se mohou pochlubit referencemi prestižní klientely.

 

Předsedkyně ZV OSŽ akciové společnosti CZ LOKO je Magdalena Stránská. Informace o odborové činnosti ve společnosti CZ LOKO vám podá na email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

AŽD Praha s.r.o. je významným ryze českým dodavatelem a výrobcem zabezpečovací, telekomunikační, informační a automatizační techniky, zejména se zaměřením na oblast kolejové a silniční dopravy včetně telematiky a dalších technologií. Společnost zajišťuje výzkum, vývoj, projektování, výrobu, montáž, rekonstrukce a servis zařízení, systémů i investičních celků v těchto hlavních oblastech:

OHL ŽS, a.s. je dynamická multioborová stavební firma s více než šedesátiletou tradicí, která patří k největším a nejvýznamnějším stavebním společnostem v České republice.

Právě přítomno: 439 hostů a žádný gestor