AŽD Praha s.r.o. je významným ryze českým dodavatelem a výrobcem zabezpečovací, telekomunikační, informační a automatizační techniky, zejména se zaměřením na oblast kolejové a silniční dopravy včetně telematiky a dalších technologií. Společnost zajišťuje výzkum, vývoj, projektování, výrobu, montáž, rekonstrukce a servis zařízení, systémů i investičních celků v těchto hlavních oblastech:

 

 • železniční doprava,
 • provoz metra a závodová doprava,
 • oblast telekomunikačních, informačních a radiových systémů,
 • telematické aplikace,
 • silniční, signalizační a parkovištní systémy,
 • nové telefonní a rozhlasové systémy pro řízení železniční dopravy a pro informování cestujících.

Produkty, které společnost vyrábí, zachycují nejnovější technické a užitné trendy. Ve firmě AŽD je v současné době zaměstnáno přes 1 500 pracovníků. Díky své dlouholeté tradici, která se datuje již od roku 1954, si firma získala stálou pozici a vedoucí postavení mezi ostatními dodavateli ve svém oboru.

Nejvýznamnější projekty:

 • modernizace železničních koridorů,
 • modernizace a rekonstrukce jednotlivých železničních tratí a přejezdů,
 • instalace zabezpečovacího zařízení do pražského metra,
 • zavedení systému automatického vedení metra na trase "A" pražského metra,
 • instalace silničního signalizačního zařízení pro řízení křižovatek po celé ČR,
 • instalace systémů pro měření rychlosti a rozpoznávání registračních značek v ČR.

Významní klienti:

Kolejová doprava - SŽDC, s.o., České dráhy, a.s., Dopravní podnik Praha, a.s.
Silniční doprava - Metrostav, SSŽ, PSVS, Skanska, magistráty a městské úřady měst a obcí ČR

AŽD v zahraničí:

Obchodní činnost AŽD Praha s.r.o. v zahraničí tvoří významnou část aktivit firmy. Ve východní Evropě a hlavně v Asii společnost navázala úspěšné obchodní kontakty a obzvláště Indie a země bývalé Jugoslávie patří mezi oblasti, kde AŽD Praha rozvíjí své obchodní aktivity. V roce 2003 byla v Srbsku založena dceřiná společnost AŽD Saobračajni sistemi. V roce 2004 byla vytvořena dceřiná společnost v Bulharsku a v roce 2006 se v Sofii, hlavním městě Bulharska, vytvořila výrobně-technologická základna. V roce 2010 byla založena dceřiná společnost MPC-servis a taktéž AZD Signaling Inc. v USA. V současné době AŽD pracuje na dodávkách zabezpečovacích zařízení pro Turecko, Řecko, USA, Černou Horu, Srbsko, Sýrii, Bělorusko, Litvu a Indii.
Také v této firmě hrají odbory významnou roli. U AŽD Praha s.r.o. je vytvořen Výbor OSŽ, který sdružuje předsedy základních organizací. Jeho předsedou je Karel Šimáček.

Předsedové a místopředsedové ZO OSŽ:

Buroň Jaroslav 608 356 727 MZ Olomouc
Chabičovská Pavla 728 220 440 ZOZ Olomouc
Čeřovský Ladislav 606 602 659 DTI Praha
Filip Josef 602 242 013 MZ Kolín
Dobisík Miroslav 736 102 163 VZ Olomouc
Konta Milan 602 506 576 ŘS Praha
Ing. Stránský Martin 724 426 635 ZTE Praha
Šimáček Karel 723 261 400 VZ Brno

Právě přítomno: 357 hostů a žádný gestor