Společnost Elektrizace železnic Praha a.s. se více než 55 let specializuje na vývoj, projektování, výrobu a montáž prvků drážního trakčního vedení pro železnici, tramvajovou a trolejbusovou dopravu. Dalším oborem činnosti jsou dodávky elektrotechnologických celků jako jsou trakční napájecí stanice, měnírny, trafostanice a rozvodny vč. dálkového ovládání.

Do profilových oborů společnosti patří i výroba a montáž ocelových konstrukcí, osvětlovacích stožárů a opracování kovů včetně povrchových úprav. V rámci inženýringu nabízíme odborné konzultace, poradenství, zpracování studií a projektové dokumentace. Společnost prochází soustavnou a komplexní modernizací, důraz je kladen na flexibilní přístup k požadavkům zákazníka a zejména na kvalitu prací i materiálů, což z nás činí jednoho z nejvýznamnějších dodavatelů v rámci železniční infrastruktury v České republice.

Prostřednictvím dceřiných společností na Slovensku a v Maďarsku zaujímáme přední pozici na tamních trzích a díky exportní politice expandujeme i do oblasti jihovýchodní Evropy. Dodávky prvků trakčního vedení směřují i do zámoří.

 

Profilové obory činnosti společnosti EŽ Praha a.s.:

– vývoj, výroba, montáž a údržba trakčního vedení 25 kV, 15 kV AC, 3 kV DC a 1,5 kV pro železnice a 600 a 750 V DC pro městskou hromadnou dopravu

– dodávky silnoproudých elektrotechnologických zařízení - napájecích stanic, měníren, rozvoden a trafostanic a dálkového ovládání, včetně servisu a zajištění provozu

– montáž silnoproudých rozvodů a osvětlení

– výroba ocelových konstrukcí, součástí trakčního vedení a zámečnická výroba včetně povrchových úprav

– montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení

– projektování elektrických zařízení a projektová činnost ve výstavbě

– inženýring, konzultace, odborné poradenství, zpracování odborných studií

– výroba speciálních drážních vozidel a mechanizmů pro výstavbu a udržování trakčních vedení

– silniční motorová doprava - nákladní vnitrostátní i mezinárodní nad 3,5 tuny

– skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

Právě přítomno: 440 hostů a žádný gestor