Na žádost zaměstnavatele v neobvyklý odpolední čas (14:30) se sešli opět kombinovanou formou zástupci odborových centrál u Správy železnic. Vedení jednání se ujal personální ředitel Ing. Pavel Koucký za vydatné pomoci Ing. Evžena Pospíšila.

Po malé úpravě a odsouhlasení zápisu z minulého jednání shrnul Ing. Koucký, jak byly naplněny předpoklady k navýšení částky použitelné na rekreace (C-FKSP) z prostředků jednotlivých OC. Každopádně to vypadá, že až na malé výjimky (např. z možných vrácených dotací) se již nebude v nejbližší době dařit tuto letošní rekordní částku navyšovat.

Ing. Koucký zmínil jednání Poslanecké sněmovny ze dne 28.6.2023, kdy byla schválena novela ZP, která zcela jistě bude mít vliv na platnou PKS, a to zejména v oblasti DPČ, DPP a poskytování práce na dálku. Dle datumu zveřejnění této novely budou svoláni zástupci všech odborových centrál k projednání a následnému schválení 1. změny PKS SŽ na rok 2023 se zapracovanými změnami.

Dnešní dopolední porada vedení SŽ s řediteli organizačních jednotek se nesla ve znamení úsporných opatření, a to zejména v pokračování hledání úspor energií V souvislosti s konsolidačním balíčkem vlády „optimalizace“ zaměstnanosti, až na výjimky v nedostatkových povoláních stop stav nabírání nových zaměstnanců od 1.8.2023. Dále jsme byli seznámeni se změnami ve jmenovaných funkcích u CSS. Této jednotky se týká i stěhování zpět do zmodernizovaných prostor v Hotelovém domě v Pardubicích k datu 1.9.2023 a ke stejnému datu a ve stejném domě i spuštění Školícího střediska. Tam budou jezdit zaměstnanci SŽ i na psychologické vyšetření místo do České Třebové, kde již nově pracoviště nebude.

Na dnešní poradě byli opět seznámeni ředitelé OŘ s naskladněnými mikinami (OOPP) v centrálním skladě v Hradci Králové pro zaměstnance v provozu a možností jejich objednávání. Další informace, se kterou by se měli podělit na jednotlivých OŘ se týkala výprodeje starších výstrojních součástek za zbytkové ceny (body).

Ing. Pospíšil přidal informace o novém intranetu SŽ a seznámení, jak hledat nové informace, které zpracovává personální odbor. Poslední informace dnešního jednání z úst Ing. Kouckého se týkala seznámení zástupců OC s obdržením společného dopisu všech odborových centrál působících na železnici a jejich iniciativou týkající se konsolidačního balíčku a důchodové reformy.

 Za PV OSŽ Správy železnic Miroslav Maincl

Právě přítomno: 208 hostů a žádný gestor