Obligátní kontrolou úkolů z minulých jednání zahájil předseda PV OSŽ SŽ Petr Štěpánek jednání srpnového Podnikového výboru OSŽ při Správě železnic. Zaměstnavatel se i tentokrát pro pracovní zaneprázdnění omluvil, navíc i předseda OSŽ Mgr. Martin Malý musel omluvit svou nepřítomnost pro jiné důležité úkoly.
Z jednání, která od minule proběhla je třeba zmínit jednání odborových centrál, které se konalo 29.6.2023, kde byla vzhledem k úspornému vládnímu balíčku zdůrazněna nutnost snížit celkový počet zaměstnanců a snížit celkové náklady ve firmě. Dopady tohoto opatření budou projednány s odborovými centrálami na plánovaném jednání se zaměstnavatelem 29.8.2023.

Vzhledem k novelizaci Zákoníku práce, zejména v oblasti DPP a DPČ bude pravděpodobně nutná 2. změna PKS 2023, která tyto změny zanese do kolektivní smlouvy. Rovněž návrh PKS 2024 by již tyto změny měl obsahovat. PV OSŽ rovněž zvolil tým kolektivních vyjednavačů ve složení: Petr Štěpánek, Miroslav Maincl, Dušan Richter, Miloš Paleček, Pavel Lněnička, Josef Hlaváček, Petr Pilník, Lýdie Vatterová, Marcel Bortl, analytik Luděk Šebrle. Náhradníci: Luboš Dolejší, Jan Lána, Pavel Benda, Stanislav Hlouch, Pavla Krystková.
V další části proběhlo miniškolení elektronické docházky uvolněných funkcionářů. Důvodem je sjednocení metodiky evidence docházky. Z oblasti OOPP a výstrojních součástek se objevila dvě témata. Prvním byla expedice nových modrých košil pro výpravčí, kde někteří zaměstnanci kritizují délku košil (příliš krátké). Druhým tématem bylo nedodání pracovních kalhot na zkoušení pro námi vytipované zaměstnance. V průběhu jednání tajemník PV M. Maincl ověřil tuto informaci a bylo zjištěno, že důvodem je zpoždění dodávky zkušebních vzorků ze strany dodavatele. Těmito i dalšími podněty v této oblasti se budou zabývat naši zástupci v komisi pro OOPP a výstrojní součástky na plánovaném zářijovém jednání komise.
Vedoucí oddělení SPO JUDr. Petr Večeř upozornil na povinnost zaměstnavatele doložit příslušnému ZV všechny dokumenty k likvidaci škodní události a nutnost nepodepsat závazek k uhrazení škody ze strany zaměstnance podle platné metodiky.
Dále informoval o postupném nárůstu aktualizovaných údajů ZO ve spolkovém rejstříku vzhledem k přístupu do datových schránek.
Zástupce oddělení BOZP Jaroslav Leština informoval o tom, že dosud není celková zpráva z prověrek BOZP a o plánovaných školeních v druhém pololetí. Upozornil, že na pracovištích, kde je pitná voda z vlastních studní musí být prováděny pravidelně hygienické rozbory. Stejným tématem se zabývá celkem podrobně článek kolegyně Dany Žákové v Obzoru č.15.

Za PV OSŽ Správy železnic Jožka Hlaváček a Miroslav Maincl
 

Právě přítomno: 161 hostů a žádný gestor