Zástupci zaměstnanců byli seznámeni s usnesením SR SŽ ze dne 25.8.2023 a záměrem zřízení nové organizační jednotky SŽ k 1. 10. 2023 s názvem SŽ Facility. Vznik této OJ nemá dopad do zaměstnanosti SŽ, jedná se o přesun některých oddělení a odborů do nově vzniklé OJ v působnosti GŘ a u OŘ, kde budou převedeny provozní střediska „Sklady SSHR – Pačejov, Chrást, Chropyně, Okna a Studenec“.
Očekávaný dopad změny zákona 262/2006 ZP, je v současné době vrácen Senátem ČR do Poslanecké sněmovny ČR k novému projednání. Na programu jednání je zařazen na 5.9.2023.

Odborové centrály byly informovány o vývoji mezd, zaměstnanosti, přesčasové práce a poskytnutí odstupného za období 1. - 8. 2023 a nárustem se shodným obdobím roku 2022.
V oblasti vyhlášení stop stavu zaměstnanců SŽ k 1. 8. 2023 a optimalizace počtu zaměstnanců k 1. 1. 2024 byla podána informace o zaslaných vyjádřeních ředitelů organizačních jednotek a provedení analýzy vývoje. Ředitelé OJ budou projednávat na místní úrovni s příslušnými odborovými organizacemi. Jedná se o snížení stavu o 255 zaměstnanců k 1. 1. 2024, tj. snížení o 1,5 % zaměstnanců SŽ. Dle informace se nebude uplatněn institut hromadného propouštění.
Dále byly předloženy k připomínkování:
- 2. změna směrnice SM č. 75 – Posouzení psychické způsobilosti k výkonu zaměstnání,
- plnění plánu akcí BOZP za I. pololetí roku 2023,
- plnění PKS 2023 za I. pololetí 2023.

Další společné jednání je naplánováno na 11.9. a 19.9. 2023. Pracovní skupina OOPP a stejnokrojů se bude konat 12.9. 2023 ve skladu v Hradci Králové.


Za PV OSŽ SŽ
Petr Štěpánek
 

Právě přítomno: 172 hostů a žádný gestor