Červnové zasedání (20.6.2024) Podnikového výboru OSŽ Správy železnic řídil jeho předseda Petr Štěpánek, který hned po úvodním pozdravu omluvil pro zaneprázdněnost zástupce zaměstnavatele. Poté upozornil na veřejnou sbírku Nadace okřídlené kolo, jejíž výtěžek bude použit pro opravu parní lokomotivy 475.179. Informační letáky by měly být k dispozici na závodních výborech. Vylosovaní dárci obdrží poukazy k pobytu v rekreačních zařízeních OSŽ (OTEVŘÍT).

V informacích z jednání se objevily informace z jednání Ústředí OSŽ, týkající se stavu rekonstrukce RZ Skalka a navrhované rekonstrukce RZ Orion v Leptokarii. Připomenul i téma, které rezonuje především u Českých drah, a to je Jihomoravským krajem plánované omezení mobilního i stacionárního personálu.
V bloku informací z odborových centrál připomněl návrh OSŽ k problematice čerpání FKSP, ke kterému se zatím vyjádřila kladně většina odborových centrál. Přesto byl tento bod, ale i rozpuštění zbývajících 400 Kč na zaměstnance na návrh zaměstnavatele přesunut i přes naši nelibost na příští jednání 22.7.2024. Dále uvedl vývoj mezd a upozornil, že ještě část zaměstnanců nevyjádřila potřebný souhlas k pojištění úrazu nebo smrti, které nad rámec zákona zajišťuje a platí zaměstnavatel. Více z OC včetně posunu v oblasti OOPP a výstrojních součástek zde (OTEVŘÍT).
Vzhledem k dovolenkovému období byla otevřena diskuze nad složením týmu kolektivních vyjednavačů. Chceme být připraveni, neboť jak naznačil personální ředitel Ing Koucký na úterním jednání OC, lze očekávat již v srpnu návrh PKS na rok 2025 od zaměstnavatele. Po krátké diskuzi se PV shodl na stejném složení kolektivních vyjednavačů jako v loňském roce. Členové PV byli vyzvání, aby zasílali případné připomínky do kolektivního vyjednávání.
Zástupkyně oddělení BOZP Dana Žáková v krátkosti připomněla možnost mikroškolení na regionech a problematiku odškodnění pracovních úrazů, kterému je potřeba do budoucna věnovat zvýšenou pozornost.
Luděk Šebrle zastupující oddělení SPO informoval, že bude aktualizována smlouva o pojištění členů OSŽ za škody vzniklé při výkonu povolání. Dále připomněl, že Ú-OSŽ již schválilo termíny na druhé pololetí roku 2024.
Z úst tajemníka PV M. Maincla zaznělo upozornění, týkající se Směrnice 29. Při přechodu k novým produktům je požadováno, aby stávající smlouva nebyla vypovězena a naspořené prostředky nebyly vybrány. V opačném případě by zaměstnavatel v souladu se Směrnicí 29 začal vyplácet příspěvek až po pěti letech. Vyzval k velmi obezřetnému jednání zaměstnanců, aby si opravdu zjistili dopředu informace, než něco nového podepíší. Na základě dohadů a připomínek našich členů přidal informaci, že jsme požádali zaměstnavatele o vypracování vzorového příkladu, kdy a jak se budou zdaňovat benefity (reakce na mylné informace o zdaňování KOP).

Termín dalšího jednání PV je plánován na 29.8., případně až na 26.9.2024

Za PV OSŽ Správy železnic Miroslav Maincl a Jožka Hlaváček
 

Právě přítomno: 272 hostů a žádný gestor