Jak vnímají lidé přípravy projektu VRT Praha

 

Správa železnic vyhodnotila tzv. pocitovou mapu – on-line portál, kterým se široká veřejnost zapojila do prvotních příprav projektu Vysokorychlostní trati Praha. Do mapy zaneslo 668 uživatelů celkem 2 055 podnětů. Většina z nich směřuje na podporu hodnotných míst, zhruba třetina pak upozorňuje na problémy v území. S podněty už nyní pracují urbanisté, kteří je vkládají do urbanistické koncepce území, kudy nová trať prochází. Sběr podnětů do pocitové mapy probíhal v období od 4. prosince 2023 do 31. ledna 2024. Z celkových 2 055 zadaných bodů je 1 505 příspěvků doprovázeno i textovým komentářem, což dále napomáhá odborníkům lépe pracovat s detaily. Pomocí analýzy klíčových slov můžeme poukázat na pojmy, které se v příspěvcích vyskytují nejčastěji: voda, zeleň, park, procházky, cyklostezka, bariéra, hluk. Při vyhodnocení je hlavní důraz kladen nejen na různorodost podnětů, ale především na to, aby se žádný z nápadů nebo postřehů neztratil. Náhled všech bodů zadaných do pocitové mapy je k dispozici zde . Pokud je bod doprovázen textovým komentářem, zobrazí se po kliknutí do daného místa.


ACRI informuje o posilování pozic českého železničního průmyslu na Blízkém východě

České firmy sdružené v Asociaci podniků železničního průmyslu (ACRI) výrazně rozšířily své obchodní kontakty v oblasti Blízkého východu, konkrétně v Izraeli a Kataru. Objem realizovaných a plánovaných zakázek dosahuje již nyní stovek milionů Kč.

Miroslav Zikmund vzpomíná na události, spojené se zastavením provozu lokomotiv ES 499.0

Před nedávnem jsem v jednom článku „zachytil“ letmou připomínku netradiční nehody bratislavské Gorily, jež se stala před téměř 45 lety. Stala se v sobotu 31. března 1979, na vlaku R 612 „Dyje“ vedeného pražskou lokomotivní četou. V km 221,452 mezi železničními stanicemi Šlapanov - Havlíčkův Brod vykolejila lok ES 499.0011. Na uvedené lokomotivě byla 11. 10. 1977 provedena výměna podvozků z ES 499.0014, na nichž 1. 8.1977 vykolejila v ŽST Světlá nad Sázavou. Událost se obešla bez následků, lze si jen těžko domyslet, jak by TO dopadlo při rychlosti 120 na širé trati nebo při „stovce“ v oblouku např. před stanicí Úvaly. Mám na mysli pozdější nehodu R 524 Bečva z 9. 7. 1984 - vykolejení posledních 5 vozů na horkem vybočené koleji, dvě osoby stojící na nástupišti byly vagónem demolujícím nástupiště usmrceny.

Miroslav Zikmund přibližuje stručný průřez historií „gorilí trakce“ na československé / české / slovenské / maďarské železniční síti v uplynulém půlstoletí.


Úderem půlnoci z 9. na 10. 12. 2023 skočil na síti české železnice turnusový provoz lokomotiv řady 350 (ex ES 499.0) přezdívaných Gorily s domovským právem v Bratislavě. Bez čtyř měsíců po 50 letech od prvního provozního nasazení prototypu 001 dne 9. 4. 1974 na vlacích 172/173 „Slovenská strela“. Na soupravě vlaku byl zařazen měřicí vůz „Škoda Plzeň“ obsazený techniky, nicméně pro případ, že by Gorile „došel dech“, byla při zkušebních jízdách - jako vozidlo k službě pohotové řazena turnusová bratislavská laminátka S 499.0,1, z/do Kutné Hory jako nečinné hnací vozidlo. Pražská turnusová bobina tehdejší TS04E od vlaku 373 (Po-Pá, Ne) jela na odhlášku z KH Lv do Prahy, za vlakem 173 do KH se nejezdilo, protože oběhově se lok vracela Lv, případná neschopnost by se řešila operativně.

Tomáš Tužín přibližuje historii českých, moravských a slezských lokálek (druhá a závěrečná část)
 

1. Konzervace dráhy:
Konzervace dráhy v českém pojetí znamená fakticky totéž co její zrušení – tedy odstranění kolejí a ponechání tělesa. Pro vysvětlení – odstranění tělesa je většinou pracné a zbytečné, tudíž k němu nedochází ani u desítky let zrušených tratí, u nichž se s obnovou nijak neuvažuje. „Konzervace“ je mediálně prezentována jako teoretická možnost dráhu obnovit, nicméně stejná teoretická možnost je i u drah klasicky zrušených (pokud nedojde k rozprodání pozemků a jejich zastavění jinými stavbami). Prakticky k tomu i došlo např. na lokálce Velké Březno – Zubrnice, která byla formálně zrušená a dnes je opět v provozu jako muzejní dráha. Co je zásadní –

Tomáš Tužín přibližuje historii českých, moravských a slezských lokálek (první část)

1. Starší historie:
Železniční síť v Českých zemích začala vznikat na počátku 40. let 19. století. Zpočátku šlo o hlavní železniční tratě, které zajistily nejdůležitější vnitrostátní a mezinárodní propojení. Stát měl logicky zájem na kvalitních parametrech železniční sítě, proto stanovil poměrně přísné technické požadavky pro jejich stavbu. Naplnění těchto požadavků v náročném terénu však vyžadovalo náročné stavby – mosty, tunely, opěrné zdi, náspy a zářezy. V případě hlavních tratí měly tyto nároky své opodstatnění. Bylo však zřejmé, že takto náročné stavby můžou těžko zaplatit stavebníci tratí do chudších regionů. Zájmem státu však bylo přivést železnici právě i do chudších regionů a zamezit tak jejich hospodářskému úpadku. V 19. století byla železnice nezbytnou podmínkou existence každého většího průmyslového podniku, a v době průmyslové revoluce bylo budování průmyslu základem hospodářské prosperity.

Roman Štěrba informuje o novém Vědeckotechnickém sborníku


Již devátou edici Vědeckotechnického sborníku vydala Správa železnic. Sborník navazuje na 47 čísel VTS Českých drah. Devátá edice VTS SŽ je k dispozici také zde

Štěpán Hálek přibližuje výhody německé veřejné dopravy na jednu jízdenku


Kromě výhodné ceny 49 eur (resp. dokonce jen 34 eur pro zaměstnance řady v Německu sídlících firem) za měsíční předplatné pro 1 osobu na prakticky veškerou veřejnou dopravu v závazku veřejné služby po celém Německu spočívá její výhoda zejména v tarifním znovupropojení celé (železniční) sítě, dříve uměle rozparcelované na různé integrované dopravní systémy (IDS) s jejich pásmy a území ponechané zcela bez integrace. Cestující s Deutschlandticket tak nemusí před jízdou nejprve studovat plánky a různorodé tarifní podmínky všech IDS, kterými hodlá projíždět, včetně různých výjimek a tarifů dopravců na neintegrovaných územích. Platit lze pouze měsíčním inkasem z účtu, včetně zahraničních (SEPA inkaso). Kromě mobilní aplikace je možné objednat i čipovou kartu, díky které je kontrola komfortnější, méně stresující a rychlejší než hledání v mobilním telefonu při náhlé kontrole, navíc bez rizika vybití akumulátoru. Vše dle preferencí cestujícího.

Stanislav Hájek přeložil ze zahraničních médií zajímavosti ze světa evropských i světových železnic

Vlak dražší než letadlo, obrovský lodní a železniční projekt EU a USA, rozšíření dálkové dopravy mezi Německem a Rakouskem, nové vysokorychlostní tratě v jižní Číně, transafghánská železnice, SBB šetří elektřinu, Německo bude stavět tisíce kilometrů vysokorychlostních tratí, nejrychlejší vlak v Číně, přepady vlaků v v Nigerii - to vše se dočtete v následujících článcích.

Zážitek z přehlídky "malých bobinek" přibližuje Miroslav Zikmund

Sobotní prázdninový provoz na „Bechyňce“ byl opět – v rámci „Léta na Bechyňce“ – ve znamení malých Bobinek E 422.0 nasazených v pravidelném provozu na čtyřech párech vlaků. Této lákavé nabídce jsem v sobotu 15. července, slibující sice krásné počasí, nicméně přinášející tropické teploty, neodolal. Do Tábora jsem přijel s dvouminutovým náskokem IC 531, neb sedmiminutový přestup od pozdějšího vlaku nejenže nepatří k mým favoritům, ale rovněž neumožní sledovat příjezd vlaku z Bechyně, posun a objíždění soupravy.

Miroslav Zikmund popisuje přístup německé a české strany k železničním lokálkám
 

V Jihomoravském kraji objednavatel veřejné dopravy KORDIS zrušil objednávku železniční dopravy na několika tratích k 11. červnu. Prý přepravní potřeby občanů uspokojí autobus obsluhující postupně několik obcí, díky čemuž trvá cesta do krajského města o mnoho déle. Paradoxem je, že trať z Boskovic do Velkých Opatovic se chystá Správa železnic modernizovat, neboť zde budou minimálně 3x týdně jezdit nákladní vlaky…

Korespondence Martina Kubíka s dopravní společností JIKORD


Dopisovatel Obzoru Martin Kubík podal písemnou stížnost na dopravní firmu GW Train Regio (GWTR), které provozuje vlaky na trati Strakonice – Volary a nedodržela přípoj ke zpožděnému rychlíku 663. V souhrnné stížnosti, adresované společnosti JIKORD (Jihočeský koordinátor dopravy), dále poukazuje na uzavřenou čekárnu ve Volyni a na nepřípoje v Blatné a žádá vysvětlení popsaných nedostatků. Martin Kubík stížnost i odpověď na ni s následným komentářem poskytl redakci Obzoru ke zveřejnění. Píše v ní:

Právě přítomno: 212 hostů a žádný gestor