Nahoru

Různé

V článku je pro ZO OSŽ, které mají ve svém vlastnictví nemovitý majetek a rozhodnou se jej prodat, stanoven postup, jakým způsobem musí tento zámysl provést. Dále je dle Stanov OSŽ uvedena povinnost ZO OSŽ nabídnout nemovitost k odkoupení na jednání Ústředí OSŽ. OSŽ-ústředí prostřednictvím svých odborných oddělení zjistí podrobnosti k nemovitosti (např. zda na nemovitost nebyla poskytnuta půjčka nebo finanční příspěvek apod.).

 

Metodický pokyn k prodloužení platnosti zaměstnaneckých jízdních výhod ČD pro rok 2020.

 

V uvedeném souhrnu jsou sděleny nejdůležitější legislativní změny s účinností od 1.1.2015 v oblasti práce a sociálních věcí a daní. Souhrn se zabývá zejména mj. problematikou odstupného, evidence pracovních úrazů, novely zákona o inspekci práce, podpoře rodin s dětmi, opatřeními proti zneužívání doplatku na bydlení, vyššími daňovými slevami na děti a dalšími změnami. Výše uvedená problematika byla školena v rámci školení k podnikovým kolektivním smlouvám SŽDC, s.o. a ČD, a.s. na rok 2015.

 

V článku jsou vyjmenovány předpisy, které upravují zaměstnanecké jízdní výhody (JV). Dále je zdůrazněno, že u některých držitelů je třeba doložit potvrzení o invalidním, vdoveckém, sirotčím, případně předčasném starobním důchodu. U dětí, které navštěvují jakoukoli akreditovanou školu, je toto třeba dokládat potvrzením nejdéle do 26 let věku, mj. je popsán vznik nároku na jízdní výhody dle Tarifu při skončení pracovního poměru.

 

V uvedeném článku jsou uvedeny základní změny trestního zákona s účinností od 1.1.2010. Vymezeny základní pojmy a konkretizováno obecné ohrožení z nedbalosti podle trestní zákona do konce roku 2009 a od roku 2010 (ustanovení § 273 zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů).

 

V anotaci jsou sděleny nejdůležitější práva člena OSŽ v oblasti pracovněprávní a sociální. Jedná se mj. o právo na nepřetržitý právní servis (krizová linka) při vzniku mimořádné události (dále jen MU); na bezplatnou právní pomoc, včetně zastupování před soudem a bezplatné poradenství a ochranu v pracovněprávních otázkách a věcech sociálního zabezpečení souvisejících s pracovněprávními vztahy; na bezplatné poradenství v problematice bydlení; být pojištěn na odpovědnost za škodu způsobenou v souvislosti s výkonem povolání zaměstnavateli prostřednictvím ZO OSŽ; na nenávratnou dávku z Podpůrného fondu OSŽ při tíživých sociálních situacích.

 

V článku je komplexně zpracovaná aktuální problematika důchodového pojištění a penzijního připojištění. Jsou vyjasněny tři pilíře důchodové reformy. Dále je rozebrán předčasný starobní důchod a přivýdělek, předdůchody. Stať se zabývá i možnostmi skončení penzijního připojištění. Je zde i tabulkový přehled základních rozdílů mezi transformovaným fondem a účastnickými fondy. Na závěr jsou uvedeny nejčastější otázky a odpovědi.

 
 
 
Powered by Phoca Download

Právě přítomno: 212 hostů a žádný gestor