Slovo prevence už zdomácnělo v našem slovníku. Víme, že díky jí můžeme předejít vzniku řady onemocnění, ale statistická čísla nás přesvědčují o tom, že to, co můžeme preventivně pro své zdraví udělat, stále není dostatečně využíváno. Zdravotnictví by nemělo fungovat pouze jako záchytná síť pro již nemocné, mělo by také plnit funkci preventivní, a to intenzivnějším využíváním preventivních prohlídek a screeningových vyšetření.

Z dat vykázané péče Zdravotní pojišťovny ministerstva vnitra však bohužel vyplývá, že značná část lidí na preventivní prohlídky nechodí. Přitom včasné rozpoznání zdravotního rizika nebo raného stadia choroby může zcela zabránit rozvoji vážného, často chronického nebo zhoubného onemocnění, nebo ho alespoň dostat pod kontrolu. Obecně je v ČR u dospělé populace zaznamenána preventivní prohlídka pouze v 50–60 % případů.  Účast dospělých na preventivních prohlídkách se však významně liší mezi regiony ČR.

Nastavení našeho zdravotnického systému umožnuje všem pojištěncům se prostřednictvím praktických lékařů pro dospělé a praktických lékařů pro děti a dorost, pravidelně preventivních prohlídek účastnit. A co je důležité, že jsou kryty ze zdravotního pojištění.

Na prevenci je třeba myslet v každém věku. Pravidelné návštěvy u dětských a následně praktických lékařů pomáhají nejen nemocem předcházet, ale také včas léčit nemoci, o kterých ještě vůbec nemusíte vědět. V rámci preventivní péče v ordinaci lékaře můžete očekávat i vhodnou edukaci zaměřenou na zdravý životní styl, související s předcházením civilizačních onemocnění. Preventivní prohlídky by se tak měly stát samozřejmostí nejen pro vás samé, ale i pro vaši celou rodinu.

Doporučujeme si do kalendáře své návštěvy u lékaře zaznamenávat, rovněž tak plány dalších vyšetření i doporučení, které vám byly na závěr sděleny. Zkrátka chovejte se ke svému zdraví odpovědně, jste to především vy, kdo o něm rozhoduje.

Různé věkové skupiny mají nárok na různá vyšetření v rámci preventivních prohlídek. Jednotlivá vyšetření jsou v jasně definovaných intervalech proplácena z veřejného zdravotního pojištění. Rádi bychom vám prostřednictví této rubriky usnadnili orientaci v českém systému preventivních prohlídek.  Postupně vám zprostředkujeme informace, na co máte podle vašeho aktuálního věku nárok a co je součástí jednotlivých preventivních prohlídek.

Základní informací je, že každý dospělý má nárok jednou za dva roky na prohlídku u praktického lékaře, až dvakrát ročně u zubaře a ženy by ještě měly jednou ročně navštěvovat svého gynekologa.

Veškeré informace jsou dostupné na webu Zdravotní pojišťovny ministerstva vnitra ČR.

 

MUDr. Alena Šteflová, PhD, MPH
členka předsednictva ČLS JEP
expertka na zdravotní politiku Zdravotní pojišťovny MV
bývalá ředitelka Kanceláře Světové zdravotnické organizace v ČR
odborná asistentka Ústavu veřejného zdravotnictví a medicínského práva 1.LF UK
spoluzakladatelka Ústavu pro zdravotní gramotnost


 

 

Právě přítomno: 343 hostů a žádný gestor