Volební řád Republikové rady seniorů OSŽ po III. konferenci seniorů OSŽ

 

Čl. 1

Republiková rada seniorů je složená z  členů zastupujících základní organizace OSŽ nebo region OSŽ. Počet členů Republikové rady seniorů OSŽ  je dán Statutem Republikové rady OSŽ (dále jen RRS). Členem RRS může být pouze člen OSŽ, který není aktivním zaměstnancem.   

 

Čl. 2

 

       Členy  RRS jsou zástupci jednotlivých ZO OSŽ nebo regionů OSŽ, kteří jsou voleni konferencí seniorů OSŽ. V případě doplňovací volby člena RRS, který je kooptován, lze volbu provést v RRS, po předchozím doporučení a schválení v orgánech dle platné struktury OSŽ v daném regionu.

 

Čl. 3

 

Volba jednotlivých členů RRS je prováděna konferencí seniorů OSŽ. Návrh na jejich případné odvolání se provádí při jejich účasti nebo při prokazatelném pozvání dotyčného člena, veřejným hlasováním již ustavenou RRS. 

 

Čl. 4

 

            Člen RRS OSŽ může být v průběhu volebního období odvolán na základě  návrhu ZO, kterou zastupuje, nebo na návrh orgánu dle platné struktury OSŽ, případně na návrh člena RRS OSŽ. Návrh na odvolání  předsedy a místopředsedů může podat kterýkoliv člen RRS OSŽ. Odvolání je platné pokud s ním souhlasí nadpoloviční většina všech  členů RRS OSŽ. Návrh na volbu nového předsedy, případně místopředsedů RRS OSŽ může podat kterýkoliv člen RRS OSŽ. Volba je  platná pokud pro jmenované hlasuje nadpoloviční většina všech členů RRS OSŽ.

 

Čl. 5

 

K ukončení členství v RRS během volebního období může dále dojít:

a)    odstoupením na základě písemného oznámení člena RRS,

b)    vyloučením z OSŽ,

      c)   úmrtím člena.

Čl. 6

 

Za člena RRS, který odstoupil nebo byl odvolán, je další člen doplněnna návrh té ZO OSŽ, kterou člen zastupoval, případně  na návrh daného regionu, který člen zastupoval

Čl. 7

 

Člen RRS je volen na dobu shodnou s volebním řádem OSŽ.     

 

 

Právě přítomno: 397 hostů a žádný gestor