Ve Vendryni na Třinecku ve středu Správa železnic spustila do ostrého provozu nový inteligentní kamerový systém. Ten dokáže automaticky zaznamenat přestupky a informace odeslat policii nebo úředníkům. Jde o první místo v Česku, brzy by se kamery měly objevit i na dalších přejezdech. Statistiky počtů jízd na červenou totiž každoročně stoupají, jen loni došlo na přejezdech v Česku ke 166 střetům.

Jan Týc pracuje u Správy železnic jako výpravčí hlavní služby v železniční stanici Strakonice. Je jednatelem fotoskupiny Spektrum Blatná a kurátor stejnojmenné galerie fotografie v Blatné. Působí také jako vedoucí skupiny FOTO Českého zemského svazu FISAIC. Je autorem a garantem společných projektů skupiny FOTO a Literáti na trati ČZS FISAIC – Photolitera. Je znám i jako člen technické komise FOTO mezinárodní federace FISAIC. Fotografie vystavoval v Dánsku, Švýcarsku, Francii, SRN, Rakousku, Austrálii, USA, Belgii, Litvě, Slovensku,… Získal několik čestných uznání a diplomů za fotografii. Je absolutním vítězem projektu E-moc-e v kategorii fotografie za rok 2020 a má za sebou deset autorských výstav. Na mezinárodním salonu fotografie FISAIC v roce 2021 získal bronzovou medaili. Je spoluautorem obrazové přílohy několika knih.

V pořadí dvacáté mezinárodní mistrovství USIC železničářů v běžeckém lyžování bylo slavnostně zahájeno v pondělí 30. ledna 2023 v krkonošském běžeckém areálu Vejsplachy ( TJ SVS Krkonoše Vrchlabí). Účastníky ze čtyř zemí (Bulharsko, Česko, Švýcarsko a Francie) přivítal ředitel závodu – 1. místopředseda OSŽ, Radek Nekola, generální sekretář USIC Miroslav Kaprálek a delegát USIC - někdejší prezident této organizace Dominique Paget. Zdravici účastníkům zaslali také zástupci zaměstnavatelů na železnici – České dráhy, ČD Cargo a Správa železnic, bez jejichž výrazné podpory si lze pořádání této a podobných akcí jen těžko představit.

V novém čísle Obzoru najdete: Z jednání vrcholných orgánů OSŽ –   Představenstvo OSŽ, RR Obzoru, Podnikové výbory OSŽ ČD a ČD Cargo; Správa železnic letos oslaví 20 let od svého vzniku;  Na železnici se podařilo udržet sociální smír, říká Martin Malý;Na aktuální téma – Emília Duračinská: „Při práci v hotelu Skalka se z nás všech stala jedna velká rodina!“; Všimli jsme si; Ze světa – Pro Lotyšsko je příliš brzo na úplné opuštění širokého rozchodu; Školení na počítačích; Termíny seminářů OSŽ; Názory čtenářů – Drastická redukce na trati Čáslav–Třemošnice a Proč nechtějí v Ústí nad Labem městskou železnici?; Setkání dopisovatelů; Jednal Výbor PJ Praha; Předvánoční setkání; FISAIC – filmaři promítali ve Strečně; Vzpomínka na naše železniční učitele.

V úvodu prvního letošního jednání Republikové rady seniorů OSŽ, které se konalo 26. ledna v Praze, vzpomenula předsedkyně Rady Danuše Polášková v tento den nedožité 79. narozeniny bývalého předsedy RRS a někdejšího místopředsedy OSŽ Kurta Mužíka, který zemřel 9. ledna 2022.
Jednání rady poté pokračovalo kontrolou plnění úkolů, informacemi z jednání Ústředí OSŽ (25. 1.) a přípravou sportovních her seniorů OSŽ, které se letos budou konat v areálu letního tábora v Potštejně. Na pořadu jednání byla také organizace rekreace pro členy klubů OSŽ, zajišťované přes CK ČD travel.

Výzkumný Ústav Železniční, dceřiná společnost Českých drah, věnoval Nadačnímu fondu Skupiny ČD – ŽELEZNICE SRDCEM dar ve výši 5 milionů korun. Peníze pomohou těm, kteří pracují u dráhy a ocitli se v nelehké životní situaci. Předání symbolického šeku proběhlo na plese ČD Cargo v Ostravě, kde ho z rukou generálního ředitele VUZ Martina Bělčíka převzal Michal Krapinec, předseda správní rady Nadačního fondu Skupiny ČD – ŽELEZNICE SRDCEM.

První letošní zasedání PV OSŽ Správy železnic 26. 1. 2023 v domě Bohemika zahájil a řídil jeho předseda Petr Štěpánek. Program otevřel kontrolou úkolů z minulých jednání. V části věnované důležitým jednáním v minulých dnech informoval o jednání Ústředí a schválené podobě Evidenčních návratových listů, které doznají drobných změn. Rovněž se zmínil o práci komise, která se zabývá požadavkem na jakousi renesanci, omlazení a pomoc základním organizacím. Toto téma je dost těžce uchopitelné, protože každá ZO má svou právní subjektivitu a specifické potřeby. Zazněla i výzva do regionů, aby funkcionáři specifikovali své představy o pomoci a informacích, které by od vyšších volených orgánů a funkcionářů mohli dostávat.

Jednání Ústředí OSŽ, konající se 25. ledna, zahájil jako již tradičně předseda OSŽ Mgr. Martin Malý. V rámci kontroly plnění úkolů mimo jiné informoval, že po dosažení dohody odborových organizací, Ministerstva dopravy a Českých drah z podzimu minulého roku o pravidlech automatické meziroční úpravy prolongačních poplatků k režijkám pro budoucí období nyní lze na základě konzultací s MD očekávat další jednání v otázce systémového řešení jízdních výhod až v roce 2024 s tím, že problematika by měla být dořešena do konce rou 2025. MD se v tomto ohledu řídí termínem, který pro dořešení problematiky jízdních výhod schválila Vláda ČR v materiálu Koncepce veřejné dopravy do doku 2025.

V průběhu letošního roku by měly začít práce na zdvoukolejnění Branického mostu, který se nachází mezi stanicemi Praha-Radotín a Praha-Krč. Aktuálně proto Správa železnic vyhlásila tendr na zhotovitele stavby, předpokládané celkové náklady dosahují 2,25 miliardy korun. Realizace projektu umožní odklon vlaků během plánované rekonstrukce železničních mostů pod Vyšehradem.

Patnáctiprocentní zdražení, ke kterému došlo vloni v prosinci na české železnici, představuje největší cenový skok ve srovnání se všemi okolními zeměmi. Zatímco německé a rakouské dráhy oznámily navýšení cen jízdného do pěti procent, Slovensko a Polsko se promítnutí inflace do koncových cen pasažérům dlouho bránily. Nejnověji tarif upravovalo polské PKP Intercity, které zdražovalo od 11. ledna - u osobní a regionální dopravy šlo zhruba o deset procent, nejdražší spoje vedené polskou vysokorychlostní obdobou tuzemského pendolina zdražily o bezmála 18 procent. Podle oslovených expertů je ale zdražování lepší než rušení spojů. Omezení služeb by totiž z vlaků do aut odvedlo více lidí.

Poptávka cestujících po občerstvení ve vlacích Českých drah stále stoupá. V roce 2022 stevardi ČD Minibarů obsloužili více než jeden milion cestujících. Dlouhodobě nejprodávanější položkou je káva, té se prodalo skoro 400 tisíc šálků, což odpovídá zhruba jednomu železničnímu cisternovému vozu. Zájem měli cestující i o novinky v minibarech.

Výzkumný Ústav Železniční, dceřiná společnost Českých drah, věnoval Nadačnímu fondu Skupiny ČD – ŽELEZNICE SRDCEM dar ve výši 5 milionů korun. Peníze pomohou těm, kteří pracují u dráhy a ocitli se v nelehké životní situaci. Předání symbolického šeku proběhlo na plese ČD Cargo v Ostravě, kde ho z rukou generálního ředitele VUZ Martina Bělčíka převzal Michal Krapinec, předseda správní rady Nadačního fondu Skupiny ČD – ŽELEZNICE SRDCEM.

Právě přítomno: 245 hostů a žádný gestor