OBZOR ke stažení

Odborové centrály se shodly, že cena navržená Jihomoravským krajem za režijní jízdenky je nepřiměřená. Představenstvo OSŽ dostalo od Ústředí OSŽ jednohlasně mandát, že pokud jednání s Jihomoravským krajem budou neúspěšná, může použít všech dostupných prostředků, včetně vyhlášení stávkové pohotovosti, případně stávky.

V Jihomoravském kraji stále není rozhodnuto. České dráhy proto požádají Jihomoravský kraj o setkání s nejvyššími představiteli kraje s cílem najít rozumné kompromisní řešení. Na to, jaká je aktuální situace, jsme se zeptali I. místopředsedy OSŽ Vladislava Vokouna.

Od doby, kdy jsme spolu naposled hovořili (rozhovor, který vznikl po schůzce zástupců ČD s představiteli Jihomoravského kraje 25. 10. 2019, naleznete zde) uplynula řada dní. Jaká je aktuální situace ohledně režijních výhod?
Od té doby proběhlo avizované jednání odborových centrál (30. 10. 2019), kde jsme využili příležitosti, kdy jsme se sešli nad návrhem PKS ČD a projednali jsme i režijní jízdenky. Odborové centrály se shodly, že cena (navržená Jihomoravským krajem za režijní jízdenky) je nepřiměřená a že jsou připraveny v krajním případě použít všech dostupných prostředků včetně porušení sociálního smíru. Proběhlo také mimořádné zasedání Ústředí OSŽ (1. 11. 2019), na němž Představenstvo OSŽ dostalo od Ústředí OSŽ jednohlasně mandát, že pokud jednání s Jihomoravským krajem budou neúspěšná, můžeme použít všech dostupných prostředků, včetně vyhlášení stávkové pohotovosti, případně stávky.
A konečně v pondělí 4. 11. 2019 byla na generálním ředitelství ČD u předsedy představenstva porada, na níž jsem byl přizván a kde jsem očekával konečný verdikt ČD ke schůzce s představiteli Jihomoravského kraje (25. 10. 2019). V podstatě mě ani nepřekvapilo, že České dráhy konstatovaly, že podmínky, za nichž by byl Jihomoravským krajem uznáván tarif TR10, nejsou pro České dráhy přijatelné.
U jízdních výhod bylo konstatováno, že nabídka Jihomoravského kraje je nepřiměřená. České dráhy proto požádají Jihomoravský kraj o setkání s nejvyššími představiteli kraje s cílem najít rozumné kompromisní řešení, které by vyhovovalo cestujícím (ohledně uznávání tarifu TR10) a které by vedlo i k rozumné racionální dohodě v oblasti jízdních výhod.

A když to nedopadne…?
Představenstvo OSŽ má od Ústředí OSŽ mandát konat. I odborové centrály jsou připraveny se sejít a domluvit se na formě protestu. Každopádně zvolená forma protestu by měla směřovat výhradně proti Jihomoravskému kraji. Chtěl bych dodat, že se se mnou spojili zástupci ČMKOS z Jihomoravského kraje, kteří nabídli, že jsou připraveni tento problém v případě potřeby otevřít na krajské tripartitě.
Není žádným tajemstvím, že Ministerstvo dopravy ČR vydalo upravený tarif, se kterým se ztotožňujeme, žádný spor s ministerstvem tedy v tuto chvíli nevedeme. Pravda ale je, že by se MD ČR mohlo více angažovat v tarifu TR10, který pro cestující v Jihomoravském kraji bude rozhodně nepříjemný a může vyvolat chaos a jistý pocit nepohodlí. Neuznání tarifu TR10 ČD, pokud se tak stane, bude mít určitě dopad do komfortu cestujících v Jihomoravském kraji. Připomínám, že Prolongační rozkaz GŘ ČD byl již vydán, ale je v něm prostor pro dodatečné úpravy v Jihomoravském kraji podle vývoje situace.

Michael Mareš

Rozhovor vyšel 11. 11. 2019 v Obzoru č. 22

Právě přítomno: 233 hostů a žádný gestor