OBZOR ke stažení

Jihomoravský kraj je v současné době jediným krajem v republice, který zatím odmítá od ledna 2020 uznávat ve vlacích, jejichž provoz financuje, zaměstnanecké jízdné, které zaručuje tarif ministerstva dopravy. Jednání mezi krajem a vedením Českých drah v současné době neustále probíhají a konečné stanovisko zatím není známo. Jak tuto situaci vidí jeden z předsedů OSŽ v Jihomoravském kraji, předseda ZV OSŽ železniční stanice Břeclav, Karel Tomeček? To je tématem rozhovoru, který byl zveřejněn v Obzoru č. 23.

Situace, která nastala v Jihomoravském kraji po rozhodnutí zdejšího hejtmanství neuznávat ve vlaku slevy železničářů (tzv. „režijky“) se vleče již několik měsíců, přičemž kraj stále neústupně trvá na svém stanovisku. Rozhodující závěr by měl být dohodnut na jednání kraje a vedení ČD v úterý 19. listopadu. Jak hodnotíte dosavadní jednání o této otázce?
Podle návrhu Jihomoravského kraje budou muset zaměstnanci Českých drah, podílející se na jízdě vlaků, platit za takzvanou krajskou jízdenku 480 Kč, respektive 990 Kč (za rodinné příslušníky), na režijní slevu by mohli jezdit i další držitelé režijních slev (SŽDC, Cargo), za které ale kraj požaduje kompenzaci ve výši 1500 korun. Toto stanovisko kraje je pro zaměstnance, jejichž zájmy OSŽ brání, stejně jako pro vedení Českých drah, naprosto nepřijatelné.

Jaký je váš osobní názor na tuto situaci?
Na posledním jednání Podnikového výboru OSŽ při ČD jsem navrhnul, aby vlakové čety uznávaly režijní jízdenky podle zákona o drahách a pokud by kraj s tímto postupem nesouhlasil, musel by věc řešit soudně. Zákon o drahách totiž zaměstnanecké jízdné uznává, Jihomoravský kraj však má jiný názor. Soud by pak musel rozhodnout, kdo má pravdu. K tomuto postupu by ovšem muselo vedení Českých drah dát souhlasné stanovisko. Tento můj návrh byl zapracován do usnesení v tom smyslu, že „Podnikový výbor vyzývá vrcholový management ČD, a. s., aby v případě neochoty přijetí kompromisních a dle našeho názoru i všeobecně přijatelných návrhů ze strany představitelů Jihomoravského kraje postupovalo v souladu s platnou legislativou ČR, což znamená uznání jízdních výhod na území celé ČR v souladu s § 33 zákona 77/2002 Sb. a ustanovení uvedených v § 2, odst. 3, písm. d) a e) v prováděcím předpisu vydaném MD ČR.“

A pokud kraj bude trvat nadále na svém a nepřijme žádné vstřícné návrhy Českých drah?
Pokud by kraj trval na svém dosavadním stanovisku, přišla by na řadu opatření, schválená představenstvem OSŽ, které pověřilo Ústředí OSŽ v krajním případě i vyhlášením stávky v Jihomoravském kraji. Jinak přichází do úvahy celá řada možných protestních kroků, o nichž by v případě neústupnosti Jihomoravského kraje stávkový výbor mohl rozhodnout. Stávka je až poslední možný krok a závisí na solidaritě všech železničářů. Je totiž zřejmé, že pokud by se Jihomoravskému kraji podařilo prosadit své, mohlo by být v příštím roce, či následujících letech podobné stanovisko uplatněno i v dalších krajích.

Co je podle vašeho názoru příčinou toho, že je Jihomoravský kraj tak neústupný?
Podle mého názoru zde hraje velkou roli politika a zřejmě i neústupnost a neochota těch, kteří o této věci na kraji rozhodují a podobné věci navrhují. V Olomouckém, Zlínském, či Ústeckém kraji byly podobné návrhy rovněž učiněny, nakonec je však vedení těchto krajů stáhlo. Pouze Jihomoravský kraj trvá na svém, přičemž jeho návrhy se v případě jejich realizace dotknou nejen občanů Jihomoravského kraje, ale prakticky všech, kteří do tohoto kraje vlakem zamíří. V případě, že pojedou vlakem, který platí kraj, budou muset mít jízdenku kraje. Zmatky, které podle mého nastanou, se dotknou nejen železničářů, ale všech cestujících.

Děkuji za odpovědi.
Miroslav Čáslavský

 

 

Právě přítomno: 219 hostů a žádný gestor