Železnice je od svého vzniku velice přitažlivým fenoménem, kterému podléhají i lidé, kteří přímo na dráze nepracují. Starají se však o to, aby hodnoty, které zde zanechaly předchozí generace, zůstaly zachovány. Mezi tyto fandy železnice patří i členové společnosti Regionální úzkorozchodné železnice a Muzea průmyslových železnic ve Zbýšově u Brna. O tom, jak tyto společnosti vznikly a jak se podílejí na propagaci železnice, hovoříme s předsedou správní rady Regionální úzkorozchodné železnice ve Zbýšově Janem Procházkou.

Ve Zbýšově u Brna se nachází Muzeum průmyslových železnic a Regionální úzkorozchodná železnice. Můžete krátce přiblížit historii těchto dvou společností?
Muzeum průmyslových železnic začalo působit ve Zbýšově v roce 2005. O pět let později, v roce 2010, založilo společně s obcemi Zastávka u Brna, Babice u Rosic a městem Zbýšov společnost Regionální úzkorozchodná železnice o. p. s. Tato obecně prospěšná společnost se věnuje především rekonstrukci a provozování úzkorozchodné železnice mezi Zastávkou u Brna a městem Zbýšov. Od svého založení se dostala do povědomí nejen tuzemských, ale i zahraničních milovníků železniční historie.

Jaké byly začátky vaší společnosti?
Jak jsem již předeslal, společnost Regionální úzkorozchodná železnice je nerozlučně spojena s Muzeem průmyslových železnic, které bylo založeno již v roce 1991. Po několika místech působení, naposledy v Mladějově, získalo v roce 2005 prostory v lokalitě bývalých Rosických uhelných dolů ve Zbýšově, v areálu někdejšího dolu Jindřich II. Jednalo se o nejhlubší černouhelný důl ve střední Evropě s hloubkou 1 450 metrů, kde se uhlí těžilo do roku 1991. Kromě původních provozních budov dolu zde zůstala také tři kilometry dlouhá železniční vlečka, kterou se vytěžené uhlí vozilo do nedaleké Zastávky u Brna. Za pomoci příznivců železniční historie jsme tuto vlečku odkoupili a přestavěli z rozchodu 1435 mm na úzký rozchod 600 mm. Na odkoupených pozemcích u dolu jsme rekonstruovali původní strážní domek a vybudovali další objekty nutné k deponování vozidel Muzea a Regionální úzkorozchodné železnice, jejich údržbě i opravám většího rozsahu.

Co všechno mohou návštěvníci muzea a úzkorozchodné železnice vidět?
Návštěvníky láká především parní lokomotiva Henschel z roku 1913, která byla za pomoci zdejších nadšenců opravena v letech 2013 - 2017, kdy byla uvedena do provozu. Za sebou obvykle vozí tři vagonky pro cestující, které jsme sami vyrobili. Kromě této parní lokomotivy jezdí na úzkorozchodné železnici také několik motorových lokomotiv a připravujeme zprovoznění další parní lokomotivy, typu BS 80, vyrobené v roce 1951 firmou ČKD Praha. Kromě toho je v areálu muzea k vidění více než čtyřicet historických lokomotiv – parních, motorových i elektrických, které ve své době sloužily na vlečkách lesních drah, cihelen, dolů, kamenolomů, chemiček a dalších průmyslových podniků v bývalém Československu. Dále je v areálu muzea možné shlédnout více než stovku vozů, které jsou zásluhou zdejších nadšenců postupně uváděny do provozu. Osobní vozy vznikají jako novostavby nebo stavby na původních rámech a podvozcích nákladních vozů.

Z toho, co říkáte je zřejmé, že bez nadšení a úsilí členů zdejšího Muzea průmyslových železnic by provoz Regionální úzkorozchodné železnice nebyl možný.
Je to přesně tak. Členové naší společnosti vykonávají svoji práci ve svém volném čase, bez nároku na odměnu. Tou je pro ně především pocit, že vracejí do života již odepsané železniční lokomotivy, vozy a umožňují zdejším návštěvníkům radovat se z nich. Lidé k nám přijíždějí nejen z celé naší republiky, ale i ze zahraničí. Začátkem června jsme zde například uvítali skupinu anglických seniorů, kteří byli doslova nadšeni tím, že se mohli svézt v našem úzkorozchodném vláčku.

Bez peněz by však i tak nebyl provoz muzea i úzkorozchodné železnice vůbec možný. Jakým způsobem získáváte potřebné finance na provoz?
Velkou podporu máme v dotacích ze strany výše zmíněných obcí, které jsou členy naší společnosti, jakož i podpoře Jihomoravského kraje, s nímž je v tomto směru skvělá spolupráce. Část prostředků pochází z členských příspěvků našich členů, ze vstupného a dalších zdrojů. Podporuje nás rovněž celá řada sponzorů a fandů železnice. Bez nezištné práce zdejších nadšenců by však nebyly ani tyto peníze nic platné.

Otázka na závěr: jaká je otevírací doba zdejšího muzea a regionální železnice?
Jízdy pro veřejnost na úzkorozchodné dráze pořádáme každou sobotu v měsíci červenci a srpnu a také v dalších termínech, které jsou zveřejněny na našich webových stránkách (reuz.cz, či mpz.cz). V ostatní dny jsou muzeum i železnice uzavřeny, je však možnost dojednat si jejich návštěvu v požadovaném termínu. Vlaky jezdí v případě zakoupení minimálně třiceti jízdenek pro dospělé. Kapacita parního vlaku taženého parní lokomotivou Henschel je 50 osob, motorového vlaku až 100 osob. Kapacita motorového důlního vlaku s vozy pro horníky je maximálně 36 osob.

Děkuji za odpovědi.
Miroslav Čáslavský

 

Právě přítomno: 299 hostů a žádný gestor