Na mimořádném jednání Republikové rady seniorů (RRS) OSŽ v Praze 18. července uvítal předseda RRS Kurt Mužík tři nově zvolené členky rady, které byly zvoleny na konferenci seniorů v České Třebové. Ve čtrnáctičlenné radě nahradily dva Pavla Svatoše a Zbyňka Klimeše, kteří již nekandidovali, a Stanislavu Brejníkovou.

V úvodu jednání omluvil předseda RRS dosud nemocného předsedu OSŽ Bc. Jaroslava Pejšu a také všechny čtyři místopředsedy OSŽ, kteří se účastnili jiného jednání. Kurt Mužík se ještě vrátil k průběhu konference seniorů 20. června, jejíž průběh označil za důstojný a věcný, jen ho mrzí neúčast pozvaných hostů, generálních ředitelů Českých drah a SŽDC. Poděkoval za přístup a jednání delegátům konference, zároveň poděkoval i několika zaměstnancům OSŽ, kteří přispěli svojí účastí k hladkému průběhu konference. Těm bude také zaslán dopis s poděkováním RRS. Podle názoru místopředsedy RRS Karla Hybše chyběl na konferenci jeden bod, vystoupení členů RRS s informací, jaké mají zkušenosti s činností Klubů seniorů ve svých regionech, které zastupují.

V den jednání RRS stále probíhaly práce na rekonstrukci sídla OSŽ, Domu Bohemika, kde je trvale zrušena restaurace, takže do budoucna bude nutné řešit stravování účastníků všech jednání, která zde podle plánu probíhají. Jedním z úkolů přijatých v usnesení byla i příprava sportovních her seniorů, které se budou konat v Rajeckých Teplicích ve dnech 29. - 30. srpna. Počet družstev a účastníků je limitován a je zajištěn jejich pobyt, Kurt Mužík projevil obavu, že dosud není počet účastníků naplněn. Nakonec se v diskusi ukázalo, že problém je jinde, zájemců je dost, jen není úplně jasno v tom, kolik družstev se může účastnit. Je jich totiž víc, než dovoluje kapacita Skalky, protože v některých regionech jsou přihlášena i dvě družstva závodníků a podle propozic mělo region zastupovat vždy jedno družstvo. Takže tuto věc bude nutné dořešit ve spolupráci s vedoucím Mezinárodního oddělení OSŽ Ing. Šmehlíkem. Členové RRS se pak dohodli na tom, jak budou jednotlivá družstva barevně rozlišena, a o dalších technických věcech. Rada se pak na návrh předsedy RRS zabývala zřízením regionálních rad seniorů a určila, kdo z členů RRS je povede. Ti by měli být v kontaktu s Kluby seniorů, setkávat se s nimi a předávat informace o jejich činnosti.

Dále zazněla informace o průběhu sportovních her seniorů, které proběhly v Plzni 10. - 13. července a kterých se účastnilo družstvo žen, členek RRS OSŽ, vedené Kurtem Mužíkem, který zhodnotil účast jako velmi úspěšnou. Z celkového počtu dvaceti družstev (4 zahraniční) se naše družstvo umístilo na jedenáctém místě a naše členka RRS paní Raabová v osmiboji byla na prvním místě mezi ženami do 70 let. O tom, jaké akce se konaly a jaké další se v jednotlivých Klubech seniorů připravují, pak podrobně informovali členové rady. Většina klubů pořádá výlety po zámcích, exkurze, senioři pomáhají při údržbě a opravách odborové chaty, člen RRS Božin Dvořáček vedl ještě naposled dětský tábor. Nová členka RRS Ing. Šmerhová působí jako tajemnice ve FISAIC a převzala sto dvacet seniorů na GŘ ČD, kde hodlá více oživit činnost. Více o tom, jak a čím žijí senioři, se zájemci mohou dočíst na webových stránkách seniorů OSŽ.
Miroslav Gloss
 

Právě přítomno: 164 hostů a žádný gestor