Pondělního (23. 10. 2017) jednání Republikové rady seniorů (RRS) OSŽ v Praze se účastnilo i několik delegátů sjezdu OSŽ, který se bude zanedlouho konat v Ostravě. „Republiková rada seniorů má zájem, aby sjezd proběhl důstojně a dnes máte možnost se zeptat na všechno, co vás zajímá, říci, co vás případně trápí a co by bylo potřeba zlepšit,“ řekl na úvod jednání předseda RRS Kurt Mužík, který kromě delegátů, kteří se dostavili, přivítal i předsedu OSŽ Bc Jaroslava Pejšu. Ten se také účastnil celého jednání a kromě mnoha informací, které poskytl, odpovídal na řadu dotazů.

Řekl, že obdobné jednání s delegáty proběhlo už na ČD Cargo a Českých drahách, a že účelem dnešního setkání s delegáty je i seznámení s návrhem jednacího řádu sjezdu. Opět varoval před nebezpečím vznášet pozměňovací návrhy na jednání sjezdu, třeba ke Stanovám. „Vůbec nejde o to eliminovat různé názory, které mohou na sjezdu zaznít, od toho tam jsme, ale chci, abyste měli dost prostoru ke všemu se vyjádřit a vše promyslet,“ řekl Pejša. Komentoval pak některé názory, které zazněly na různých jednáních a týkaly se například počtu delegátů sjezdu - seniorů. Počet 31 delegátů považuje za úměrný vzhledem k rostoucímu počtu členů OSŽ, seniorů. Podle jeho názoru nevidí problém v tom, aby základní organizaci řídil senior, který je důchodcem, neměl by ale být volen do podnikových výborů. V současné době již existuje úkol vypracovat variantní návrhy volebních řádů, které by měly být metodickou pomocí a vodítkem pro základní organizace. Informoval pak o jednáních, která proběhla a týkají se jízdních výhod. Komentoval také výsledky parlamentních voleb a možného dalšího vývoje, zejména přístupu vítězné politické strany k řešení problematiky na železnici. Odmítl připustit navrženou možnou variantu dvou různých tarifů za režijní jízdenku. Uvedl, že následující den (24. 10.) proběhne také pracovní schůzka s ministrem dopravy, která se bude zabývat mimo jiné společným stanoviskem odborových centrál k jízdním výhodám. Členové RRS a hlavně pak pozvaní delegáti využili přítomnosti předsedy OSŽ k prezentaci svých názorů a hlavně množství dotazů. Zazněl názor delegáta pana Kouby z Nymburka, že v každém závodním výboru OSŽ by měl být zastoupen člen senior, a také, že každý z kandidátů na funkci předsedy svazu by měl před vlastní volbou prezentovat svou vizi, jak by mělo OSŽ dále fungovat. Vyslovil také názor v reakci na dopis zaslaný předsedou OSŽ, že podle jeho názoru je potřeba tištěný Obzor zachovat. To se podle Pejši neobejde bez dalších nákladů, tedy nutnosti posílit redakci o dalšího pracovníka.
Zazněl také názor pana Háka z Rakovníka, že změna na postu předsedy OSŽ v čase velkých politických změn a probíhajících jednání o jízdní výhody je krátkozraká. Diskutovalo se také o problematice šíření aktuálních informací mezi členy v ZO. „Těžko chtít od předsedy ZO, aby šířil informace, když organizace není schopná dodat ani evidenční návratný list,“ poznamenal na adresu několika ZO, které neplní základní povinnosti, předseda OSŽ. Účastníci jednání RRS, rozšířené o delegáty sjezdu dostali pak od místopředsedy RRS OSŽ a RS ČR Aloise Malého písemné stanovisko Rady seniorů ČR k Návrhu vyhlášky o provedení některých ustanovení zákona o léčivech, týkajících se elektronických receptů a požadavek RS ČR adresovaný politikům k ohlášené valorizaci důchodů v roce 2018, kterým požadují vedle již ohlášené valorizace důchodů také valorizaci mimořádnou jako kompenzaci.

Miroslav Gloss
 

Právě přítomno: 225 hostů a žádný gestor