Stoprocentní účast byla na listopadovém jednání Republikové rady seniorů (RRS) OSŽ v Praze 21. listopadu, tedy prvním po konání VII. sjezdu OSŽ. Prvním hostem, kterého předseda RRS Kurt Mužík na jednání uvítal, byl nově zvolený předseda OSŽ Mgr. Martin Malý. Členy rady informoval o jednáních, která probíhají ve věci jízdních výhod zaměstnanců na železnici, tak i důchodců a rodinných příslušníků. Podle jeho slov se rýsuje dohoda, která by měla být přijatelná i při cestách držitelů těchto výhod tzv. komerčními vlaky a měla by mít dvouletou platnost. Kurt Mužík vyslovil přesvědčení, že spolupráce s Martinem Malým bude stále tak dobrá jako dosud a ten poděkoval za pozvání a slíbil, že se bude snažit podle svých možností jednání rady navštěvovat a že věří, že oboustranná komunikace bude i nadále tak dobrá.

Členové rady pak hodnotili průběh VII. sjezdu OSŽ, pozitivně hodnotili jeho řízení, ale i dodržení časového plánu. Kurt Mužík také položil otázku, zda má smysl v Obzoru ještě reagovat na diskusní příspěvek pana Petra Sýkory (na sjezdu), který se týkal jeho poznámky o zbytečně velkém počtu delegátů seniorů. Vyzval také členy rady, aby navrhli, jakými tématy by se měla jednání RRS v příštím roce zabývat. Zatím nemohl předložit ke schválení plán jednání RRS na rok 2018, protože ještě nejsou dány termíny jednání Ústředí OSŽ, představenstva a dalších orgánů.

Místopředseda RRS Alois Malý informoval o dvoudenním jednání předsedů krajských rad seniorů při Radě seniorů ČR, kterého se v Praze účastnil. Diskutovalo se tady nejen o další možné valorizaci důchodů a postoji politických stran, které se nově dostaly do Parlamentu ČR, k seniorům. Kriticky se podle něj mnozí účastníci tohoto jednání vyjadřovali k postoji a nečinnosti politiků k nepřizpůsobivým občanům, zazněly také názory, že je na školách velmi těžká situace, kdy učitelé ztrácejí autoritu, roste drzost žáků a neúcta k hodnotám. Sdělil také, že nová místopředsedkyně OSŽ Bc. Renata Dousková přijala funkci zástupkyně OSŽ v bytové komisi při RS ČR.

Posledním hostem jednání byl pak bývalý předseda OSŽ Bc. Jaroslav Pejša. Ten hovořil o důvodech, které jej vedly k tomu, že se rozhodl ukončit svoji činnost v Dozorčí radě ČD, a. s., a také o svých dalších plánech. Impulsem pro jeho rozhodnutí bylo také nepřijetí jeho návrhu, který předložil na sjezdu, kde vyzval k tomu, aby byla uzavřena dohoda o jízdních výhodách (ministerstvo dopravy, České dráhy a SŽDC) u tzv. komerčních vlaků a aby na podporu tohoto stanoviska sjezd vyhlásil stávkovou pohotovost. Uvedl, že se chce nyní více angažovat v místě svého bydliště v Olomouci, hodlá se věnovat i více aktivitám v seniorském hnutí. Odpověděl pak na dotazy, které se týkaly nedostatku kapacit v provozních profesích v opravnách vozů či v depech kolejových vozidel. Ještě po skončení jednání rady pak zůstal mezi členy rady, poděkoval jim za dosavadní spolupráci, vyjádřil své přání se seniory dále setkávat a vyslechl také od nich přání zdraví a klidu do své další životní etapy.

Miroslav Gloss


Právě přítomno: 178 hostů a žádný gestor