Pondělního jednání (28. 5. 2018) Republikové rady seniorů (RRS) v Praze se zúčastnili všichni její členové, předseda RRS Kurt Mužík opět přivítal předsedu OSŽ, Mgr. Martina Malého. Ten vysvětlil členům vše kolem prolongace jízdních výhod a také odpověděl na dotazy, proč je nutná úhrada daně u důchodců, bývalých zaměstnanců SŽDC. A také vysvětlil, co jsou vlaky vedené v závazku veřejné služby. Připustil, že jistou komplikaci pro důchodce může představovat nutnost navštívit personální pracoviště své organizační jednotky. Kurt Mužík poznamenal, že se k němu dostala řada drobných stížností na průběh prolongace jízdních výhod, zejména k tzv. komerčním vlakům a jejich aplikaci v IN kartě.

Martin Malý hovořil i o tom, že do roku 2032 bude nutné vysoutěžit většinu vlaků v závazku veřejné služby, vysvětlil, v čem spočívá avizovaná reforma DKV, kterou se bude zabývat i Řídící výbor ČD, a také nesouhlasné stanovisko OSŽ s touto reformou. Tak jako na jednání PV OSŽ SŽDC 24. 5. podrobně informoval o jednání železniční sekce ETF V Bruselu a ve vazbě na tato jednání zmínil i český návrh na řešení sledování pracovních výkonů strojvedoucích a problematiky jejich dalšího zaměstnávání u soukromých firem. Informoval o vyhlášení „Roku boje proti dumpingu“ a kampani za zachování vlakového personálu, do níž chce i OSŽ přispět vlastní propagací.

Blížící se srpnové sportovní Hry seniorů v Rajeckých Teplicích byly dalším tématem jednání RRS. Mluvilo se o nutnosti „sladit“ propozice, pokud jde o věk startujících a jejich úrazové pojištění. Řešil se i okruh hostů, kteří by měli být pozváni. Pozváni by měli být i slovenští kolegové a také představitelé města a kraje Žilina. Proto byli členové rady vyzváni, aby ze svých oblastí zajistili propagační materiály o kulturních památkách pro startující a hosty sportovních her. Alois Malý, místopředseda RRS a RS (Rady seniorů) ČR, informoval o potřebném zastoupení OSŽ a RRS v karlovarské Krajské radě seniorů, nabídl členům rady účast na jednání konference o bydlení v Senátu ČR, která se koná 18. června. Hovořil také o problematice získání finančního příspěvku na činnost Rady seniorů ČR od MPSV ČR.

Proběhla rovněž diskuse k navrhovanému zvyšování důchodů. Tady se členové neshodli v názoru, zda je spravedlivější navýšení stejným procentem, nebo diferencovaně podle výše dosažené mzdy. V souvislosti se zrušením Svazu důchodců ČR bylo apelováno na členy rady, aby tito členové vstoupili nově do stávající Rady seniorů ČR. Se zajímavým materiálem z jednání Ústředí OSŽ o poskytování právní pomoci členům OSŽ seznámil členy Rady Kurt Mužík, kdy se částka za sledované období, která se týká právní pomoci a vedení soudních sporů, blíží částce 20 milionů korun. Informaci o výhodné možnosti rekreace v termálních lázních v obci Podhájska na Slovensku podal Karel Hybš, místopředseda RRS. Jemu také v závěru jednání poděkovala členka rady Ing. Jarmila Šmerhová za spolupráci při organizaci a setkání členů Regionální rady seniorů pražské oblasti v Praze 17. května.

Miroslav Gloss
 

Právě přítomno: 339 hostů a žádný gestor