Díky drobným dárečkům, které připravily členky rady svým kolegům, ale i pozvaným hostům v Praze 11. prosince, bylo poslední letošní, již 17. jednání Republikové rady seniorů OSŽ, také poznamenáno předvánoční nostalgií. Vzpomnělo se i na pět nemocných členů RRS, kteří se nemohli na jednání dostavit. Na začátku jednání přivítal předseda RRS Kurt Mužík předsedu OSŽ Mgr. Martina Malého, prvního místopředsedu OSŽ Vladislava Vokouna a místopředsedu OSŽ Martina Vavrečku.

Předseda OSŽ informoval členy rady o situaci kolem zadávání zakázek na zajišťování osobní železniční dopravy v závazku veřejné služby, kdy podle 4. železničního balíčku mají být od roku 2032 soutěženy všechny tratě. Podle názoru OSŽ i generálního ředitele Českých drah nejsou dosud pro ČD nastaveny v soutěžích rovné podmínky a proto je v přechodném období nutné maximálně využívat zadání napřímo vybranému dopravci. Trvají rozdíly v úhradě síťových služeb, kdy třeba za provoz čekáren a WC ve stanicích neplatí soukromí dopravci, na rozdíl od Českých drah, také o tom bude jednáno 17. prosince na dopravní tripartitě, kdy, podle slov Martina Malého, je pro vytvoření rovných podmínek mezi dopravci nutné očistit hospodaření Českých drah od těchto nákladů, nebo dosáhnout jejich spravedlivého podílení mezi všechny dopravce. Informoval také o podpisu 2. změny PKS SŽDC, se kterou by podle jeho názoru měla být většina zaměstnanců spokojena.

Vladislav Vokoun se vyjádřil k informaci, která prošla tiskem, že společnost Arriva sdělila, že je připravena uznávat jízdní výhody jiných dopravců (i ČD) a vyjádřil se i k problematice úhrady za použití dopravní cesty, rozdílu, který je v úhradě příplatku za použití 1. vozové třídy u studentů, kteří využívají 75 % slevy jízdného.

Martin Vavrečka přišel s řadou informací o stavu rekreačních zařízení v majetku OSŽ, jejich další perspektivě a reagoval na některé dotazy, které se týkaly možnosti víkendových pobytů pro seniory v zařízení Skalka v Rajeckých Teplicích a možnosti využití rozsáhlého areálu parku Skalky k investici do vybudování alespoň malého venkovního bazénu pro děti. Popřál všem, tak jako ostatní hosté jednání, především zdraví a pěkné Vánoce a poděkoval za jejich činnost.

V dalším jednání RRS pak její předseda Mužík informoval o jednání Kolegia Rady seniorů ČR, jehož je členem, 19. prosince a také možností dočasné náhrady člena RRS na jednání při jeho déletrvající nemoci. Podle zápisu z minulého jednání 26. listopadu, kdy o jeho průběhu nevyšla žádná informace na webových stránkách OSŽ, byl předán členům plán práce na rok 2019, včetně termínů jednání, byl projednán návrh na složení čtyřčlenného přípravného výboru Sportovních her seniorů v roce 2019. Vzhledem k tomu, že bývalý předseda OSŽ Bc. Jaroslav Pejša ukončil své členství v OSŽ a nemůže být již členem revizní komise v Radě seniorů ČR, byla místo něj navržena z řad členů RRS, paní Stanislava Brejníková. Kurt Mužík také informoval o účasti sedmi členů RRS na Mezinárodní odborné konferenci Rady seniorů ČR na téma Zdravotní aspekty kvality života českých seniorů, která se konala 30. listopadu v hotelu Olšanka v Praze. Na ní vystoupila celá řada renomovaných lékařů, zahraničních hostů a odborníků na tuto problematiku. Účastníkům konference byl také připomenut obsah Memoranda „Za dostupnost zdravotní péče seniorům,“ které předložila Rada seniorů ČR a které obsahuje řadu požadavků, které apelují na přijetí vládní strategie pro zdraví seniorů. Toto Memorandum bylo přijato již před pěti lety na konferenci svolané Poslaneckou sněmovnou Parlamentu ČR.

Po vyčerpání řádného programu se členové rady znovu setkali s předsedou OSŽ Martinem Malým a také prvním místopředsedou OSŽ Vladislavem Vokounem, kteří s nimi ještě dlouho diskutovali o všem, co je zajímalo. Členové rady pak poděkovali za zájem, který vedení OSŽ seniorům v jejich činnosti trvale věnuje.
Miroslav Gloss
 

Právě přítomno: 164 hostů a žádný gestor