Seznámit členy Republikové rady seniorů (RRS) OSŽ 30. ledna 2019 s obsahem tohoto nařízení EU přišel na její první letošní jednání vedoucí oddělení ESO OSŽ JUDr. Petr Večeř (uprostřed na snímku u článku). Co všechno jsou osobní údaje, jak s nimi zacházet a co vše je obsahem tohoto velmi rozsáhlého dokumentu, ale také jaké mohou být i sankce za porušení, to vše se členové dozvěděli ze zasvěceného výkladu. Na toto nařízení muselo zareagovat i OSŽ, právě tak jako ostatní kulturní, společenské organizace a instituce.

Všechny naše základní organizace obdržely vnitřní předpisy OSŽ ke GDPR včetně formulářů vypracovaných odborným oddělením ESO OSŽ (v součinnosti s AK), kde členové podepisují souhlas s poskytnutím svých osobních údajů. Samozřejmě, že bylo hodně diskuse a dotazů, které se týkaly ochrany osobních údajů, třeba v souvislosti se zveřejněním fotografií dětí, vystavení školního tabla, reportáží umístěných na facebooku a podobně. „Adresujte nám své připomínky a dotazy k tomuto nařízení,“ požádal JUDr. Večeř členy na závěr své přednášky.

Letošní první jednání bylo poznamenáno nižší účastí členů rady z důvodu jejich nemoci, nebo z důvodu pooperační léčby. Předseda RRS Kurt Mužík přivítal kromě členů rady JUDr. Večeře, předsedu OSŽ Mgr. Martina Malého a I. místopředsedu OSŽ Vladislava Vokouna. Ti jako obvykle informovali o aktivitách OSŽ, jednáních s premiérem, ale i ministrem dopravy, a situaci na železnici. Předseda OSŽ i Vladislav Vokoun připojili své poznatky z aktivů, kde členové a zaměstnanci vesměs pozitivně hodnotí uzavřené kolektivní smlouvy na Českých drahách, ČD Cargu a v SŽDC. RRS se pak věnovala kontrole plnění usnesení a přípravě sportovních her seniorů, které by se měly letos konat v termínu 26. - 28. srpna v Rajeckých Teplicích, kde bude startovat celkem osm družstev, z toho jedno družstvo bude opět nedrážních seniorů.

Rada seniorů ČR pak připravuje sportovní celorepublikové hry seniorů v Českých Budějovicích, termín, ani propozice nejsou zatím vydány. V závěrečném usnesení dostali členové rady úkol jmenovat svého zástupce na jednání RRS v případě delší nemoci a písemně předat seznam všech aktivit a funkcí, které členové RRS vykonávají ve svých základních organizacích, Klubech seniorů, Krajských radách seniorů, FISAIC, společenských, kulturních a sportovních organizacích ve svých oblastech. Byli také požádáni, aby se zabývali návrhem metodiky na pomoc při zakládání nových Klubů seniorů.

Miroslav Gloss
 

Právě přítomno: 460 hostů a žádný gestor