Je to sice trochu nadsázka, neznamená to, že by nad vedením Republikové rady seniorů (RRS) OSŽ převzaly ženy moc, ale vzhledem k počtu přítomných mužů na jednání RRS OSŽ 26. listopadu v Praze to tak bylo. Ze čtrnáctičlenné RRS byli jen čtyři muži a sedm žen.

Členy rady přivítal její předseda Kurt Mužík a hned v úvodu sdělil smutné zprávy. Dva z jejích členů, Jiří Soldán a Miroslav Ondruch, jsou po operacích a zřejmě se neúčastní posledního letošního jednání v prosinci. Jiří Soldán, který byl na minulém jednání ještě přítomen, prodělal těžkou operaci a všichni členové mu přejí hodně fyzických, a především duševních sil se s těžkou situací vyrovnat. Chyběl také místopředseda RRS Alois Malý, který je na zahraniční cestě. A tak ze čtrnáctičlenné rady byly přítomné ženy v převaze.

V kontrole plnění úkolů z minulého jednání měl Kurt Mužík uloženo připravit školení o hospodaření a finanční gramotnosti seniorů. Jednal s jednou z agentur, která školení na toto téma nabízí, ale byl zaskočen podmínkou, kterou si tato agentura dává, že na školení musí být přítomen jejich právník, a také poměrně vysokou cenou. Proto chce ještě hledat další možnosti. Na programu jednání pak byla příprava dalších sportovních her seniorů, zejména „doladění“ propozic a dohoda na maximálním možném počtu účastníků a počtu soutěžících sportovních družstev. Tady se hodně diskutovalo o návrhu, aby byly zastoupeny všechny kraje republiky, to ale není možné, počty účastníků by byly příliš velké a kapacitně by to nebylo možné v zařízení Skalka v Rajeckých Teplicích realizovat. Nakonec byla shoda na počtu družstev, kterých by mělo být celkem devět, z toho jedno družstvo by tvořili účastníci nedrážní a další přizvané družstvo by tvořili slovenští kolegové, kteří na letošních hrách již nebyli, ale požádali o možnost účasti na 4. Sportovních hrách seniorů.

Hostem jednání byl po delší době první místopředseda OSŽ Vladislav Vokoun, který informoval o dění na železnici, jednáních, která proběhla a týkala se jízdních výhod, hovořil o situaci v Jihomoravském kraji, jednáních se zástupci tohoto kraje, kde se čeká na jejich odezvu a návrhy pro další, hovořil o již uzavřených smlouvách na zajištění osobní železniční dopravy Českých drah v jednotlivých krajích. U některých krajů vzpomenul problémy, které způsobily další dodatečné změny ve smlouvám již uzavřených. V řadě krajů pak bude jezdit řada nových soukromých společností a podle ohlasů v tisku je cestující veřejnost těmito změnami dezorientována. Seniory, bývalé zaměstnance ČD, potěšil sdělením, že zásady pro použití SF ČD již byly v září dohodnuty a bude tedy možné přispívat na akce seniorů v základních organizacích. Totéž platí u FKSP pro seniory, bývalé zaměstnance SŽDC. V diskusi pak Vladislav Vokoun zodpovídal na dotazy a komentáře k současné situaci. Pokud bychom chtěli použít oficiální novinářský termín z let minulých, tak by bylo možné napsat, že s členy RRS „setrval v delším srdečném rozhovoru.“ Jak sám řekl, cítí se mezi nimi dobře, už jen proto, že se k nim také velmi rychle věkově přibližuje.

Vladislav Vokoun s Kurtem Mužíkem také společně popřáli dvěma narozeninovým jubilantům, členům rady: Ing. Jarmile Šmerhové a Ing. Vladislavu Czarnikovi, a předali jim drobné dárky. Na závěr jednání proběhlo obvyklé „kolečko,“ informace jednotlivých členů o aktivitách, které již proběhly, nebo se budou konat v jednotlivých oblastech a Klubech seniorů, které zastupují. Těch aktivit je skutečně hodně a jednotlivé kluby mají už plány na další rok. Jsou to nejen zájezdy a exkurze, ale ještě letos v této době to budou především předvánoční setkání členů, ale i pořádání mikulášských nadílek pro děti, návštěvy vánočních trhů doma i v zahraničí.

Miroslav Gloss
 

Právě přítomno: 206 hostů a žádný gestor