Poslední den v měsíci září věnovala Žilinská univerzita, slavící krásné jubileum, konferenci, která se konala ve vlaku jedoucím napříč Českou a Slovenskou republikou. A proč právě takto netradiční způsob oslav? Neboť na univerzitě je Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov, a také proto, že jeden z hlavních partnerů akce byly České dráhy, zastoupené náměstkem generálního ředitele za osobní dopravu Jiřím Ješetou. Ten přiznal, že je sice absolventem univerzity v Pardubicích, ale dnes a denně spolupracuje s kolegy z Žilinské univerzity a oceňuje její přínos v oblasti dopravy nejen železniční.

Slavnostní vlak započal svoji cestu odpoledne v Praze, pár minut cesty od Václavského náměstí, a to přímo z pražského hlavního nádraží, kde nastoupila většina pozvaných hostů. Po několika kilometrech cesty přítomné přivítala doc. Ing. Bibiana Buková, PhD., která měla na starosti celou organizaci a průběh dvoudenní akce. Jako prvnímu předala slovo doc. Ing. Martinovi Kendrovi, PhD., vedoucímu katedry železniční dopravy, který poděkoval nejen kolegyni za výbornou organizaci, ale i za hojnou účast partnerů i absolventů univerzity. Zdůraznil, že je hrdý na to, jaké studenty univerzita pouští do profesního „světa“ nejen na samotném Slovensku, ale i do zahraničí. A jako všichni hosté prezentující se na podiu popřál univerzitě ještě přinejmenším dalších 70 let, ne-li více. Po něm slovo převzal prof. Ing. Miloš Poliak, PhD., děkan fakulty (FPEDAS), který mluvil o její historii, doprovázenou videoprezentací. Fakulta provozu a ekonomiky dopravy byla založena v roce 1953 jako jedna z bývalých fakult Vysoké školy železniční v Praze, což byl i původní název dnešní Žilinské univerzity. Hlavním cílem činnosti fakulty je doprava a všechny druhy dopravních provozních technologií. V roce 1980 se fakulta opět přejmenovala na Fakultu provozu a ekonomiky dopravy a spojů, aby tak uznala další profesní zaměření na technologie a služby ve spojích. Fakulta se intenzivně věnuje strojírenství, technologii a obchodu. Fakulta se v souladu se svými hlavními zájmy zaměřuje na přípravu budoucích generací odborníků v akreditovaných třístupňových studijních programech pro všechna odvětví dopravy a spojů, tj. pro silniční, městskou, železniční, leteckou a vodní dopravu, poštovní služby a telekomunikace. V roce 2000 začala další orientace fakulty na vzdělávací a výzkumnou činnost v oblasti ekonomiky a řízení podniku, kdy je zajišťována výuka obecné ekonomie i ekonomiky dopravy. Jejím posláním je vysoce kvalitní vzdělání, věda a výzkum v oblasti strojírenských, provozních, technologických a obchodně-ekonomických disciplín dopravy a spojů pro budoucí uplatnění našich studentů. „Poslaním fakulty je v súlade s dlhodobým zámerom univerzity rozvíjať harmonickú osobnosť, vedomosti, múdrosť, dobro a tvorivosť v človeku a prispievať k rozvoju vzdelanosti, vedy, kultúry a zdravia pre blaho celej spoločnosti,“ připomněl děkan fakulty. Pro studenty a jejich vzdělání fakulta nabízí široký rozsah vědecko-výzkumné činnosti, která je zaměřena na řešení technologických dopravních a komunikačních procesů, dopravní techniky a ekonomiky dopravy a spojů. Teoretický a experimentální výzkum je navržen tak, aby řešil problémy například v oblasti efektivity a kvality dopravy a spojení, sledování a predikce nákladů na dopravu a služby s ohledem na technologii, výpočet vnějších vlivů dopravy a jejich internalizace, sjednocení mezinárodní dopravy na dva druhy dopravy, hodnocení efektivnosti investic do dopravy, metodiku identifikace a analýzy nákladů v logistickém řetězci či polsko-slovensko-česká přes-hraniční spolupráce. Odbor železnicní dopravy zajišťuje výuku profilujících disciplín, a to železniční dopravy a dopravních procesů (včetně jejich modelování), ekonomiky a řízení železniční dopravy. Kromě toho poskytuje také kurzy intermodální přepravy, logistiky, manipulace s přepravním materiálem, komoditami – expediční a balicí technika, spedice, ekologické aspekty dopravy a další. Bohužel v poslední době není obor železniční dopravy mezi mladou generací vyhledáván – naopak od ekonomického odvětví – a tak zástupci partnerských firem neopomínali nabídnout pomocnou ruku jak univerzitě, tak i železnici jako takové. Neboť železnice je pro budoucnost důležitá a příliv dobře připravených absolventů je pro firmy zabývající se dopravou, či s ní spojenou, nezbytný.

Slavnostní souprava přibírala hosty také v Pardubicích, Olomouci, Brně na hlavním nádraží a v pátek v nočních hodinách zakončila jízdu v Bratislavě. Většina účastníků přenocovala v lehátkových vozech, jejichž provoz měla na starosti, stejně jako výborný catering firma JLV, a. s. Hned v sobotu ráno přistoupili další pasažéři převážně ze slovenských partnerských společností.

Jejich proslovy a přání dalších dlouhých let fungování univerzity naplňovaly průběh cesty mezi městy Zvolen, Košice a zpět na severovýchod od Bratislavy do města Žilina, kde vlak svoji jízdu končil.

 

Text a foto: Daniela Houdková

 

   

  

  
 

Právě přítomno: 1018 hostů a žádný gestor