Sál regionálního centra v Olomouci zaplnili v úterý 16. dubna 2024 senioři, příslušející do ZO OSŽ Olomouc hl. n. Závodní výbor této ZO pořádá setkání seniorů tradičně každý rok, aby mohl poděkovat seniorům a bývalým spolupracovníkům za jejich práci, předat jim informace o dění na železnici a v odborech a odměnit jubilanty. Hostem setkání byl tentokrát i předseda OSŽ Mgr. Martin Malý, někdejší předseda této základní organizace.

Úvodem se ujal slova předseda Základní organizace Olomouc hl. n. Milan Blažek, který vysoce ocenil práci seniorů, z nichž mnozí jsou dodnes aktivní v práci pro domovskou základní organizaci, nejvíce pak při činnosti v rekreačním zařízení v Potštejně. Připomněl také ostatní zařízení OSŽ, kde mají senioři možnost se za výhodných podmínek rekreovat. Na slova předsedy navázala místopředsedkyně Miloslava Pečinková ohlédnutím do minulosti a výhledem do budoucnosti. Připomněla možnosti zájezdů pro seniory a s potěšením konstatovala, že o tyto zájezdy je každoročně velký zájem. Její slova doplnila vedoucí olomouckého Klubu seniorů Naďa Šenkapoulová informacemi o činnosti Klubu. Členka ZV OSŽ Zdeňka Liďáková pak podala zevrubné informace o zájezdech po republice do různých měst, na hrady a zámky. Její slova doplnil její kolega Josef Mika nabídkou výletů do okolí. Současně se představila nová členka Klubu seniorů Květuše Hrušková.
Následovalo vystoupení předsedy OSŽ Martina Malého. Ten přítomným seniorům vysvětlil určitá omezení pro seniory, způsobená vládním „ozdravným balíčkem“, v jehož důsledku byly sníženy možnosti čerpání ze sociálního fondu a FKSP. Připomněl současně, že OSŽ se toto omezení snaží kompenzovat nabídkou výhodné členské rekreace v rekreačních zařízeních OSŽ, kde jsou i nadále cenové podmínky shodné pro členy z řad zaměstnanců i důchodců. Zmínil současně rozhodnutí Ústředí OSŽ o příspěvku základním organizacím OSŽ na akce pořádané pro členy OSŽ - důchodce ve výši 150 Kč na seniora, které opět částečně kompenzuje skutečnost, že České dráhy a Správy železnic již na tyto akce pro své bývalé zaměstnance přispívat nebudou.

V závěru setkání bylo odměněno více než 80 seniorů, kteří v tomto roce oslavili nebo oslaví životní jubileum. Nejstarším seniorem v této ZO je 95letý Jan Polidor, který se pro nemoc nemohl setkání zúčastnit, přítomen však byl druhý nejstarší senior Demeter Landa, který letos oslaví 90. narozeniny.
Ze setkání odcházeli senioři s úsměvem na tváři, který byl vyvolán dobrou atmosférou a radostí ze společného setkání.
Miroslav Čáslavský

Právě přítomno: 210 hostů a žádný gestor