Stejně jako společné setkání Podnikových výborů OSŽ řídil i jednání Podnikového výboru OSŽ  ČD Cargo a.s. Radek Nekola. Přivítal na něm personální ředitelku této společnosti Mgr. Anetu Miklášovou, která se ve svém vystoupení zaměřila nedostatečný počet zaměstnanců a také na jejich vysokou věkovou hranici. „Existovala doba, kdy se ČD Cargo příliš nezaměřovalo na nábor nových pracovníků a spíše se snažilo stabilizovat jejich stav,“ konstatovala. Nyní se pod jejím vedením situace obrátila a personální oddělení hledá všemožné cesty, jak stavy pracovníků doplnit a získáváním nových zaměstnanců také jejich stav omladit. Pravdou je, že po rozdělení Českých drah, bylo v očích veřejnosti ČD Cargo upozaděno, k čemuž přispělo i to, že se zabývá pouze nákladní přepravou. Náprava bude postupně prováděna spoty v rozhlasových stanicích, např. v rádiu Kiss, dále na reklamních billboardech, firemních automobilech apod. Svým způsobem by měly k náboru zaměstnanců přispět rovněž poskytované benefity – pro jejich poskytování se nabízejí různé formy. Ne všechny však vyhovují odborářům. Chybí především jistá variabilnost jejich využívání. Odbory jsou pro to, aby nebyly pouze individuální, ale pomáhaly stmelovat kolektiv, což přináší i pracovní výhody.

V novém čísle Obzoru najdete: Z jednání vrcholných orgánů OSŽ – Představenstvo OSŽ – Stávající mediální přístup vlády je krajně rizikový a otevírá možnost různým spekulacím k aktuálním celospolečenským tématům; Aplikace „Můj vlak“ vyhrála prestižní mezinárodní ocenění; Na aktuální téma – Vladislav Vokoun:„Cílem oddělení strategie a legislativy je připomínkování změn zákonů ve prospěch zaměstnanců…“;www.odbory.infoMezinárodní ekonomická konference; Představujeme – René Vrána, předseda ZV OSŽ DKV Přerov a nový člen Ústředí OSŽ: „Prvotní informace, které budu získávat na jednání Ústředí OSŽ, jsou pro mě velice důležité.“; Všimli jsme si; Navštívili jsme – Břeclavské přednádraží; Ze světa; Právní poradna: Státní sociální podpora 2023 (2); Názory čtenářů; Poradna BOZP; Sport – MČR železničářů ve sjezdovém lyžování; Pozvánky na výstavy a akce z prostředí železnice.

S bolestí v srdci oznamujeme všem přátelům a známým, že nás dne 12. března 2023 v nedožitých 74 letech opustil náš kamarád a dlouholetý člen Plzeňské regionální sportovní komise OSŽ pan Karel Lyčka. Neúnavný organizátor nohejbalových turnajů, správce sportovního areálu Malák v Českých Budějovicích a milovník zahrádkaření se moc těšil na příchod jara, kterého se už bohužel nedočkal…

Odešel laskavý a pracovitý člověk, který nám všem bude chybět. Čest jeho památce!

Vážené paní předsedkyně a předsedové ZO OSŽ,

aktuální informace k Datovým schránkám a činnosti ZO OSŽ, zejména jejich funkcionářů (statutárních zástupců) v případě neobdržení přihlašovacích údajů k datové schránce, naleznete v rámci kategorie „Právní poradna“, kde je zřízena složka „Datové schránky“, ve které jsou a průběžně budou zveřejňovány aktuální informace k této oblasti.

V novém čísle Obzoru najdete: Z jednání vrcholných orgánů OSŽ – PV OSŽ při ČD Cargo, Ústředí OSŽ, PV OSŽ Správy železnic, Republiková rada seniorů OSŽ – na únorových jednáních rezonovala tematika důchodové reformy;Bohumír Dufek: Asociace samostatných odborů nesouhlasí s navrhovanou změnou valorizace důchodů!;Na aktuální téma –  Osobní železniční doprava vstává z popela; Evropská komise zcela ignoruje společné stanovisko CER a ETF; Představujeme – Matyáš Reichert: „Pracovat na dráze jsem chtěl už od malička, když jsme začali jezdit s rodiči na výlety vlaky taženými parními lokomotivami!“; Všimli jsme si; Právní poradna: Státní sociální podpora 2023 (1); Názory čtenářů; Školení na počítačích – druhé pololetí 2023; Historické budovy na krnovské trati se při opravách dočkají citlivého přístupu; OSŽ Trutnov nabízí zájemcům letní rekreaci v Chlumu u Třeboně – rybník Hejtman; Teplické trolejbusy – 70 let provozu; FISAIC (Ohlédnutí) – výtvarníci malovali v České Třebové.

Skončila druhá stavba v přerovském uzlu, která navázala na dříve provedenou rekonstrukci celé tamní železniční stanice a zahrnovala rekonstrukci výhybny Dluhonice a přilehlých traťových úseků. Modernizace výrazně zlepšila jízdní komfort, zvýšila bezpečnost a zrychlila jízdu vlaků.

Zákaz prodeje nových vozidel se spalovacími motory po roce 2035, návrh normy EURO 7 a rozvoj přeshraničního spojení mezi oběma zeměmi. To byla hlavní témata jednání ministra dopravy Martina Kupky a německého spolkového ministra digitalizace a dopravy Volkera Wissinga. Česko stejně jako Německo nepodpoří schválení omezení spalovacích motorů po roce 2035, pokud nebude jasná a závazná výjimka pro využití syntetických paliv. Jedná se o podmínku, kterou v rámci předsednictví prosadila Česká republika a přislíbila Evropská komise.

Nové automaty do vlaků Moravia a validátory jízdenek na železniční stanice a do řady autobusů za 55,5 milionu korun koupí krajská firma KORDIS, která dohlíží na organizaci integrované dopravy na jihu Moravy. Podpisem smlouvy společnost odstartovala závěrečnou etapu modernizace odbavování cestujících v Brně a Jihomoravském kraji.

Dne 28.2.2023 v 15:45 byla podepsána 1.změna PKS ČD,a.s. na rok 2023, Příloha č. 4 Stravování a náhrady výdajů.
Tzv. „stravovací paušál“, který mají zaměstnanci GŘ, CIS a RSM se navyšuje z 60 Kč na 70 Kč.

Česká republika bude prosazovat odklad účinnosti normy EURO7 a změnu dalších technických požadavků. Uvedl to ministr dopravy Martin Kupka po skončení společné neformální Rady ministrů dopravy a ministrů zodpovědných za energetiku ve švédském Stockholmu, které se zúčastnil spolu s ministrem průmyslu a obchodu Jozefem Síkelou. Během dvou dní se ministři zabývali požadavky klimaticky neutrální Evropy, nezbytného udržení konkurenceschopnosti evropského průmyslu a dopravy, praktickými zkušenostmi s podporou dekarbonizace a také změnami, které bude potřeba v dopravě provést po roce 2030.

V novém čísle Obzoru najdete: Z jednání vrcholných orgánů OSŽ – Představenstvo OSŽ, PV OSŽ ČD, a.s.; Správa železnic – Projektujeme už více než 300 kilometrů vysokorychlostních tratí;Bohumír Dufek: Kandidaturou na prezidenta ČR „odborář“ Josef Středula sehrál svou velmi trapnou roli v čele Českomoravské konfederace odborových svazů!;Na aktuální téma –  Na letošní rok má Správa železnic zajištěné financování a snaží se maximálně urychlit přípravu dalších staveb; Navštívili jsme Písečnou; Všimli jsme si; Ze světa; Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra České republiky nabízí; Poradna BOZP;Názory čtenářů – Opět neradostná bilance, ČD Cargo zdražuje vlečné – neuvěřitelné, Po třech letech v Německu; Reprezentační ples železničářů v Břeclavi; Parní víkend na Horehroní; Generální oprava výpravní budovy Teplice v Čechách; Železnice pohledem Petra Rádla.

Před jízdou na Slovensko si vždy ověřte u pokladní přepážky ČD s UNIPOK nebo na příslušném personálním útvaru, kde jste v evidenci jízdních výhod, zda má vaše In Karta s aplikací železniční průkazka aktualizovaná data v čipu karty

V případě, že data nebudou aktualizovaná, železniční průkazka nebude ve vlacích ZSSK k bezplatné jízdě uznána. Žádost o případný návratek zaplaceného jízdného bude v takovém případě zamítnut. 

 

Právě přítomno: 984 hostů a žádný gestor