OBZOR ke stažení

Na konci minulého týdne probíhala jednání o problematice režijních jízdních výhod mezi představiteli vedení ČD a SŽDC. Výstupem z těchto jednání je rozhodnutí vedení obou společností o tom, že nebudou hledat společný mechanismus úhrady kompenzací za používání režijek ve vlacích ČD objednávaných Jihomoravským krajem (vlaky JMK), ale že budou v řešení této problematiky postupovat rozdílně.

České dráhy nabídly Jihomoravskému kraji za každé použití režijky ve vlacích JMK paušální platbu vypočtenou z dostupných údajů o dosavadním využívání režijek ve vlacích JMK. Tuto nabídku podporovaly všechny odborové centrály. Dle dostupných informací kraj tuto nabídku odmítl s tím, že požaduje prokazování skutečně ušlých tržeb za každé použití režijky ve vlacích JMK v roce 2020, nebo paušální platbu 1500 Kč za jeden roční doplatek na vlaky JMK k režijce, což považujeme za krajně nešťastné rozhodnutí.

Za těchto okolností se vedení ČD rozhodlo akceptovat dílčí nabídku JMK pro zaměstnance ČD podílející se na zajištění provozu vlaků JMK a jejich rodinné příslušníky, tj. roční kupóny na používání vlaků JMK za 480 Kč (zaměstnanci) a 990 Kč (rodinní příslušníci). Další možné formy kompenzace či příspěvku na dopravu jsou předmětem probíhajícího kolektivního vyjednávání mezi odborovými centrálami a vedením ČD.

Kromě toho ČD umožní všem držitelům režijek bez ohledu na jejich zaměstnavatele, včetně důchodců, na pokladnách ČD zakoupení příplatku na vlaky JMK na rok 2020 za 1500 Kč. K tomu bude co nejdříve vydáno opatření k platnému metodickému pokynu k prolongaci jízdních výhod na rok 2020. Nicméně od 15. 12. 2019 do konce roku 2019 lze ještě vlaky JMK užívat na základě provedené prolongace režijky na rok 2020.

SŽDC nebude svým zaměstnancům pořizovat příplatky na vlaky JMK, ale vyplatí svým zaměstnancům příspěvek na dopravu ve výši 3600 Kč na období GVD 2019/2020 s tím, že mohou tyto prostředky využít dle vlastního rozhodnutí (například na nákup příplatků ČD na vlaky JMK, na nákup běžných jízdních dokladů ČD či jiných dopravců atd.)

U dceřiných společností ČD a u ostatních zaměstnavatelů, kde pracují držitelé režijek, bude postupováno podle příslušných kolektivních smluv.

ČD a SŽDC neuvažují o žádné formě poskytování příspěvku důchodcům - držitelům režijek - na pořízení příplatku 1500 Kč na používání vlaků JMK a to s odkazem na možnost důchodců využívat i v těchto vlacích 75% státní slevu.

Celou vzniklou situaci kolem používání režijek ve vlacích JMK bude třeba důkladně vyhodnotit na jednání Ústředí OSŽ dne 18. 12. 2019 a následně také společně se všemi odborovými centrálami na železnici.

Mgr. Martin Malý, předseda OSŽ
 

Právě přítomno: 204 hostů a žádný gestor