Kolektivní vyjednávání ve společnosti ZSSK CARGO se takřka nepřetržitě neslo v duchu „co zaměstnanec, to opěrný pilíř firmy“. Všichni víme, že společnost ZSSK Cargo se už několik let zmítá pod tlakem negativního vývoje ekonomiky, recese v hutnickém průmyslu a v neposlední řadě pod dopady pandemie COVID-19.

Navzdory těmto negativním vlivům hledaly odborové organizace ve spolupráci se zaměstnavatelem právě cestou kolektivního vyjednávání dohodu o satisfakci zaměstnanců v podobě citelného mzdového nárůstu. Obě strany si plně uvědomují, že budoucnost naší firmy stojí na pevných a stabilních pilířích, kterými jsou zaměstnanci.

Výsledkem jednání je Podniková kolektivní smlouva ZSSK Cargo pro rok 2022, podepsaná 14. 12. 2021, která kromě jednorázové odměny v měsíci dubnu ve výši až 400 euro a minimální prémie/OHZ 50 euro pro provozní profese měsíčně, obsahuje i mzdový nárůst do základní mzdy až do výše 110 euro od října roku 2022. Celkově byly přerozdělené téměř 3 miliony euro.

Nesmíme však zapomenout, že kolektivní smlouva nadále poskytuje i další benefity nad rámec Zákoníku práce, které jsou v mnohem vyšší částce než mzdový nárůst. Musím konstatovat, že nesmíme na ně zapomínat a brát je jako samozřejmost. K 1. 12. 2021 pracuje ve firmě ZSSK Cargo 4382 zaměstnanců, průměrná mzda oproti roku 2020 stoupla o 116 euro (na 1186 euro).

K slavnostnímu podpisu PKS 2022 došlo ve čtvrtek 16. 12. 2021 za účasti všech členů Představenstva ZSSK Cargo a kolektivních vyjednávačů, zástupců zaměstnanců. Předseda představenstva Roman Gono prohlásil, že nadále má zájem podílet se na vytváření co nejideálnějších podmínek pro své zaměstnance. Poděkoval všem zaměstnancům ZSSK Cargo za odvedenou práci a podotknul, že svojí loajalitou i oni nesmírně napomáhají obnově konkurenceschopnosti společnosti ZSSK Cargo.

Jako místopředseda OZŽ a předseda Podnikového výboru OZŽ při ZSSK Cargo spolu se svými kolegy z OZŽ a ostatních odborových organizací, budeme i nadále na akcionáře a zainteresované politiky jakoukoliv formou tlačit, aby se podhodnocení celého státního železničního sektoru již stalo minulostí.

Na závěr bych chtěl poděkovat kolektivním vyjednávačům a členům Podnikového výboru OZŽ při ZSSK Cargo za odvedenou práci po celý rok. Zvláštní poděkování pak patří Štefanovi Nagyovi a Michalovi Kyselovi, kteří jsou zároveň členy skupiny pro odměňování, za podnětné myšlenky, návrhy a analýzy. Právě oni pomohli dosáhnout vytouženého cíle.

Peter Pikna
 

Právě přítomno: 196 hostů a žádný gestor