OBZOR ke stažení

První úsek vysokorychlostní trati (VRT) nese označení Moravská brána. Na tomto nezatíženějším úseku české železnice mezi Přerovem a Ostravou se stýkají evropské i národní železniční koridory. Začátkem měsíce září zahájila Správa železnic zadávací řízení na zpracování dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby, která začíná v železniční stanici Prosenice a končí u Hranic na Moravě. Projekt počítá také se sjezdem zapojeným do stávající stanice Hranice na Moravě a přípravou na výhledové pokračování VRT od Prosenic pro vlaky jedoucí na Brno a Olomouc.

Správa železnic ve spolupráci se stavebními společnostmi Metrostav, Swietelsky Rail CZ a SMP CZ představila v úterý 25. 8. 2020 médiím aktuální podobu tzv. hostivařského koridoru. Stavbaři mají za sebou zhruba dvě třetiny realizace projektu a mohli tak ukázat větší část zprovozněných kolejí i hrubé stavby nových zastávek.

Správa železnic se zabývá výhledovým zabezpečením tratí, na kterých je v současnosti zjednodušený způsob řízení dopravy podle předpisu D3. Celkem se jedná o 80 úseků na 78 tratích, které byly na základě provozně-technického posouzení rozděleny do tří kategorií podle jejich budoucího zabezpečení.

Logistická společnost ČD Cargo Logistics, 100% dceřiná společnost největšího tuzemského železničního dopravce ČD Cargo, zaznamenává silný růst poptávky po železniční přepravě zboží mezi Českou republikou a Čínou i v opačném směru po „Nové hedvábné stezce“. Společnost ČD Cargo Logistics mimo jiné úspěšně realizovala přepravu zdravotních pomůcek několika ucelenými vlaky z Číny pro Ministerstva vnitra České republiky a Slovenska a je kapacitně připravena zajistit další dopravu zdravotnického materiálu.

První dny platnosti balíčku podpůrných organizačních opatření na tratích se zjednodušeným způsobem řízení dopravy podle předpisu D3 ukazují, že změny, jejichž cílem je zvýšení bezpečnosti provozu, neovlivňují stabilitu jízdního řádu a vlaky nezpomalují. Odpovídá to analýze, kterou si Správa železnic před zavedením ohlašovací povinnosti zpracovala.

Do třetího měsíce vstupuje zkušební projekt tzv. jednotné jízdenky (One Ticket). Projekt ministerstva dopravy, který by měl usnadnit cestování po železnici, zajišťuje státní podnik Cendis. Od 15. června se tato novinka testuje na dvou vybraných tratích. Jedná se o trať Most – Žatec – Plzeň a Rumburk – Česká Lípa a týká se pěti železničních dopravců a celkem 146 dopravních spojů. Dosud bylo prodáno 3230 těchto jízdenek, které byly nabízeny v osobních pokladnách.

V úterý 4. srpna 2020 podepsalo Národní technické muzeum (NTM) se Správou železnic memorandum o spolupráci. Memorandum potvrzuje společný zájem obou subjektů o dokumentaci a záchranu odkazu předcházejících generací v oblasti železnice. K podpisu došlo v Železničním depozitáři NTM Chomutov, v němž se nyní nově nacházejí tři kolejová vozidla zapůjčená Správou železnic.

Správa železnic pokračuje v opravách tratě Lovosice – Řetenice – Teplice v Čechách (097), která byla v roce 2013 poškozena sesuvem půdy mezi Chotiměří a Radejčínem. Prozatím je opraveno devět kilometrů trati mezi stanicemi Lovosice – Chotiměř, kde byly provedeny práce na sanaci skal a úpravách železničních přejezdů, opraven byl také přístřešek na zastávce Oparno a obnovena nástupiště a přístupové cesty ve stanici Chotiměř. Kritické místo, kde došlo k sesuvu trati, by měl v příštích letech překlenout nový železniční most.

Zájem na prodloužení trasy vlaku IC 504/505 Pendolino z Ostravy do Chebu projevili zástupci Karlovarského kraje. České dráhy se již s Karlovarským krajem dohodly, zbývá dořešit ze strany Správy železnic přesný jízdní řád vlaku mezi Chebem a Karlovými Vary a podepsat smlouvu, která zavedení vlaku umožní. První rychlovlak by měl do Karlových Varů přijet již za měsíc.

Stále platí, že v úseku Křižanov – Ostrov nad Oslavou musí cestující počítat se zpožděním až půl hodiny. Vlivem silného větru došlo totiž v úterý 28. 7. 2020 odpoledne k poškození trakčního vedení. V úseku s poruchou trakčního vedení je možná jízda vlaků pouze s motorovými lokomotivami a lze očekávat zpoždění 20 - 30 minut.

V roce 2016 převzala Správa železnic (v té době SŽDC) do své správy výpravní budovy od Českých drah, Podle slov generálního ředitele Správy železnic Jiřího Svobody se jednalo o více než 1500 objektů, které byly v drtivé většině případů ve stavu, který si vyžadoval menší nebo větší stavební zásah. Do revitalizace nádražních budov vložila od té doby Správa železnic již více než šest miliard korun.

Tragická nehoda v Perninku, kde po srážce vlaků na trati řízené podle předpisu o zjednodušené dopravě (D 3) zahynuli dva cestující a řada dalších byla zraněna, přispěla k vývoji mobilní aplikace, která je založena na principu sdílení dat o poloze z navigačních satelitů (GPS). Aplikaci představily České dráhy společně se zástupci Karlovarského kraje. Řešení funguje na bázi sdílení aktuální polohy, přičemž se nejedná o náhradu zabezpečovacího zařízení. Aplikace v tabletech strojvedoucích ale může předejít případným nehodám na tratích s nejnižším stupněm zabezpečení.

Právě přítomno: 232 hostů a žádný gestor