Nejvíce práce měli drážní hasiči z Prahy, Ústí nad Labem, Liberce, Brna a Ostravy. Celkový počet zásahů HZS Správy železnic za rok 2023 je 7 707. V porovnání s předchozími lety je to podobné číslo. Za posledních pět let se nedostal počet výjezdů za rok pod sedm tisíc, nejvíce jich bylo v roce 2020, a to 8 063.

 

Kabinová lanovka na Ještěd v Liberci nebude zařazena mezi kulturní památky, neboť zajištění bezpečné dopravy převládlo nad zájmem ochrany kulturního dědictví. Vyplývá to z vyjádření mluvčí ministerstva kultury Ivany Awwadové pro ČTK. Lanovka je po tragické nehodě přes dva roky mimo provoz. Podle vyjádření mluvčí ministerstvo kultury vzalo při svém rozhodování především v úvahu porovnání dvou veřejných zájmů. „Ministerstvo dospělo k závěru, že z celospolečenského hlediska musí být ochrana zdraví a lidských životů nadřazena nad zájem ochrany kulturního dědictví," dodala Awwadová.

Ve svém nabitém programu si našel prostor na každoroční dozdobení stromečku v zákaznickém centru Správy železnic na pražském hlavním nádraží i generální ředitel SŽ Bc. Jiří Svoboda, MBA. Vánoční ozdoby – stejně tak jako na Masarykově nádraží – vyrobily členky Českého zemského svazu FISAIC (Mezinárodní federace pro kulturu a volný čas železničářů) a jako každý rok jde o precizní a skvělou práci, kterou mohou všichni ocenit zakoupením ozdob na Dni železnice a přispět tak na dobrou věc, neboť výtěžek z prodeje jde do nadace Železnice srdcem.

První den výjezdního kolektivního vyjednávání o Podnikové kolektivní smlouvě Správy železnic, státní organizace, na rok 2024
 
V úvodním dnu výjezdního kolektivního vyjednávání o Podnikové kolektivní smlouvě na rok 2024 bylo za účasti generálního ředitele Bc. Jiřího Svobody, MBA, představeno společné stanovisko odborových centrál k návrhu zaměstnavatele na znění PKS 2024, který byl předložen dne 23. 10. 2023.

Top manažeři jedenácti nejvýznamnějších železničních subjektů v ČR se dnes na koordinačním jednání, které svolal Drážní úřad, dohodli na dalším společném postupu při zavádění ETCS. Výsledkem spolupráce má být zlepšení spolehlivosti systému ETCS tak, aby byl k 1. 1. 2025 v souladu s implementačním plánem zaveden bezproblémový výhradní provoz na koridorových tratích.

Společná iniciativa za bezpečnost v blízkosti kolejí – Správa železnic, České dráhy a Drážní úřad – spouští pod záštitou Ministerstva dopravy celostátní mediální kampaň upozorňující na tragické následky nepozornosti, riskování a nerespektování pravidel na železnici. Kampaň využívá prázdné židle jako symbol ztráty blízkých, kterou už nelze zvrátit. Hlavní tváří kampaně je herečka Linda Rybová.

Ministr dopravy Martin Kupka a německý spolkový ministr digitálních záležitostí a dopravy Volker Wissing dnes podepsali společné prohlášení o dalších plánech rozvoje železničního spojení mezi Českou republikou a Německem. Obě ministerstva se chtějí soustředit na vybudování vysokorychlostního spojení na ose Praha–Drážďany–Berlín, modernizaci a elektrizaci trati Praha–Plzeň–Domažlice–Norimberk/Mnichov a na zlepšení parametrů spojení Norimberk–Marktredwitz–Cheb–Praha. Ministři také chtějí postupovat koordinovaně při jednáních o získání finančních prostředků na železniční infrastrukturu na úrovni Evropské unie.

Správa železnic oznámila výsledek výběrového řízení pro projekt Železnice bez plastů, který má cestujícím přinést udržitelnou alternativu k balené vodě v PET lahvích. Z podaných nabídek bylo vybráno řešení startupu Lokni, který na 12 českých nádražích postupně nainstaluje filtrační stanice na pitnou vodu. Cestující budou mít možnost si na vybraných nádražích každý den načepovat zdarma půl litru vody do vlastní lahve. První filtrační zařízení bude nainstalováno na hlavním nádraží v Praze, zbylých 11 lokalit bude následovat v dalších měsících. Správa železnic tímto projektem pokračuje v naplňování své udržitelné strategie Zelená železnice.

Předseda představenstva a generální ředitel Českých drah Michal Krapinec převzal minulý týden na světovém fóru World Passenger Festival 2023, které se konalo 4. a 5. října ve Vídni, prestižní cenu World Passenger Award 2023 v kategorii palubního servisu. Český národní dopravce uspěl mezi téměř čtyřmi desítkami nominovaných státních i privátních dopravců z celého světa, mezi kterými byly společnosti jako RegioJet, švýcarské SBB, rakouské ÖBB, francouzské SNCF, německé DB, britské GWR nebo LNER či americký Amtrak a japonské JR Central.

Drážní úřad vydal výroční zprávu o bezpečnosti na českých železnicích za rok 2022. Železniční sektor se v roce 2022 stabilizoval, nárůst počtu dopravců provozujících drážní dopravu na našem území, který jsme zaznamenávali v minulých letech, se zpomalil. Zvýšil se pouze o jednoho na 135. Počet provozovatelů dráhy zůstal na čísle 8. Zásadní změnou roku 2022 byla novela zákona o dráhách, která vstoupila v platnost 1. února 2022 a zavedla nové činnosti spojené s dohledem nad bezpečností drážního provozu, jako je monitoring licencí strojvedoucích a sankční systém při porušení jejich povinností.  V roce 2022 obdržel Drážní úřad od Drážní inspekce 16 bezpečnostních doporučení, na jejichž základě přijal odpovídající bezpečnostní opatření. Ze statistik vyplývá, že v České republice dlouhodobě přetrvává vysoký počet železničních nehod, střetů na přejezdech i projetých návěstidel.

Drážní zákon do budoucna umožní konzervaci málo využívaných lokálních železničních tratí. Novelu, která to umožní, již podepsal prezident Petr Pavel. O konzervaci bude na žádost vlastníků rozhodovat drážní úřad, podmínkou přitom bude, že dva roky po sobě klesl provoz na takové trati ročně pod 300 jízd za účelem přepravy osob anebo 12 nákladních jízd. Změna se nelíbí Sdružení místních samospráv - obce se podle něj obávají rušení tratí a snížení dopravní obslužnosti.

Skupina České dráhy vykázala v prvním pololetí roku 2023 podle Mezinárodních standardů účetního výkaznictví (IFRS) zisk před zdaněním ve výši 987 milionů Kč. Hospodaření Skupiny se tak meziročně zlepšilo o více než 1,9 miliardy Kč. K pozitivnímu výsledku přispěl především návrat cestujících do vlaků, zklidnění trhu s energiemi a také silnější koruna. Ve srovnání se stejným obdobím loňského roku se tak zlepšil zejména segment osobní dopravy, který se dostal do zisku. Kromě mateřské společnosti se ale dařilo i ostatním společnostem v rámci Skupiny, které rovněž významně přispěly k meziročnímu zlepšení.

Právě přítomno: 225 hostů a žádný gestor