Konsolidovaný hospodářský výsledek Skupiny ČD před zdaněním dle Mezinárodních standardů účetního výkaznictví (IFRS) činil v loňském roce 396 milionů korun. Hospodaření Skupiny se tak meziročně zlepšilo o dvě miliardy korun. Pozitivní vliv na to měl především návrat cestujících do vlaků. Vedle vnitrostátních dálkových a regionálních linek nastalo i postupné oživení mezinárodní dopravy.

České dráhy v loňském roce přepravily 157 milionů zákazníků, to je o 36 milionů více, než v roce předchozím. Přepravní výkon loni dosáhl 7,7 miliard osobokilometrů a průměrná cestovní vzdálenost stoupla na 49 kilometrů, což bylo dokonce více než v předcovidovém roce 2019. „Po dvou letech ztrát kvůli pandemii COVID-19 a následném prudkém zdražení vstupů byl právě návrat lidí k cestování vlaky hlavním předpokladem pro to, aby se národní dopravce přiblížil vyrovnanému hospodaření a skončil v mírném zisku před zdaněním. S ohledem na masivní obnovu vozového parku a dohánění historického investičního dluhu však musíme část finančních prostředků na nové investice získávat z cizích zdrojů,“ říká Michal Krapinec, předseda představenstva a generální ředitel Českých drah. Obnova vozidlového parku je aktuálně finančně zajištěna loňskou podzimní emisí takzvaných zelených dluhopisů a úvěry od Eurofimy.
České dráhy loni do provozu uvedly desítky nových vlaků v regionální i dálkové dopravě, celkem za zhruba 9 miliard korun. Do regionů přišly nové jednotky RegioPanter a na linky Západní expres a Krušnohor dopravce nasadil komfortní soupravy InterJet. Obnova vozidlového parku bude pokračovat i letos, kdy České dráhy investují do nových vlaků 11,5 miliardy korun. V krajích začnou jezdit další nové RegioPantery nebo úplná novinka – jednotky RegioFox. Přepravní služby ale komplikují pozdní dodávky nových vozidel a neustálé prodlužování termínů oprav a modernizací prováděných u externích dodavatelů. Ke zlepšení situace přispěje vedle dalších opatření na straně ČD také dřívější nasazení dálkových vlaků ComfortJet, jejichž výroba byla zahájena v roce 2022. První soupravy sestavené z nových vagónů ČD plánují po dohodě s dodavateli nasadit již během roku 2024.
K pozitivnímu výsledku Skupiny ČD přispěla také nákladní železniční doprava. ČD Cargo realizovalo hospodářský výsledek před zdaněním ve výši 310 mil. Kč a přepravilo 64,2 milionů tun nákladu, tedy o 1,4 mil. tun více v meziročním srovnání. Rostly nejen výkony na tuzemském dopravním trhu, ale především v zahraničí, kde ČD Cargo úspěšně pokračuje v expanzi a prohlubuje tím spolupráci s významnými zákazníky na mezinárodních přepravách. Výsledek ČD Cargo byl však negativně ovlivněn extrémním růstem nákladů z důvodu zdražení prakticky všech vstupů, které nákladní dopravce musel částečně přenést na zákazníky v podobě dodatečného zvýšení realizačních cen. Energetická krize však přinesla i zvýšenou poptávku po přepravách pevných paliv do elektráren a tepláren. Pozitivní výsledek ČD Cargo umožní pokračovat v modernizaci a obnově parku lokomotiv a nákladních vozů, která je naprosto nezbytná pro zajištění odpovídající kapacity na evropském železničním trhu i v budoucnosti.
Podnikatelský plán pro rok 2023 počítá s tím, že se hospodaření mateřských Českých drah bude dále zlepšovat a také u ostatních společností Skupiny ČD bude vývoj hospodaření pokračovat v pozitivním trendu.
Tisková zpráva ČD ze dne 27. 4. 2023
 

Právě přítomno: 294 hostů a žádný gestor