Po prázdninové přestávce se ve čtvrtek 21. září 2023 sešli členové Republikové rady seniorů OSŽ na svém pravidelném jednání v sídle OSŽ v Praze. Hosty jednání byli předseda OSŽ Martin Malý a vedoucí Mezinárodního oddělení OSŽ Ondřej Šmehlík. Všechny přítomné uvítala předsedkyně RRS OSŽ Danuše Polášková, načež následovalo zhodnocení plnění úkolů z minulého jednání. Danuše Polášková informovala členy rady o Mezinárodních sportovních hrách seniorů, které pořádala Rada seniorů České republiky spolu s krajskou radou seniorů Ostrava. Hry proběhly v červenci v Ostravě a družstvo OSŽ, složené ze seniorů vybraných z celé republiky v počtu 6 sportovců a vedoucího, se zde umístilo na jedenáctém místě z devatenácti přítomných.

Ve čtvrtek 21. září se sešel PV OSŽ, tentokrát již za přítomnosti zástupců zaměstnavatele. Hned v úvodu vystoupil předseda OSŽ Mgr. Martin Malý. Zopakoval informace, které sdělil předchozího dne na zasedání Ústředí OSŽ. Více v článku zde.
Předseda PV Petr Štěpánek, který jednání moderoval, informoval o jednáních, která od minule proběhla. Mezi nejdůležitější témata patří již minule zmiňovaná optimalizace počtu zaměstnanců SŽ k 1. 1. 2024, schválena 2. změna PKS 2023 a příprava PKS 2024, resp. základní harmonogram kolektivního vyjednávání.

Poprvé po prázdninové pauze, a to 20. září, přivítal předseda OSŽ Mgr. Martin Malý členy ústředí v domě Bohemika. Během kontroly úkolů předseda informoval o přípravě na prolongaci režijek na období nového jízdního řádu 2023/24 a také o probíhajícím jednání ČD a dotčených krajů ve věci podmínek využívaní režijek u linky S6 v Moravskoslezském kraji a linky P1 na území Plzeňského a Karlovarského kraje. Problematika by měla být vyřešena v souladu s dosavadními pravidly dohodnutými mezi MD, ČD, SŽ a odborovými organizacemi. Vzhledem k tomu, že tato jednání ještě nejsou dokončena, nebudeme zatím podrobnosti zveřejňovat, naznačené řešení by však mělo být pro držitele režijek relativně uspokojivé.

Předseda PV OSŽ při ČD, a.s., Štěpán Lev přednesl úvodem ve středu 6. září informace ze zásadního jednání se zaměstnavatelem. Informoval o jednaní ze dne 10. srpna, na kterém byla se zaměstnavatelem učiněna dohoda o tzv. inflační doložce podle platné PKS ČD, a.s. na rok 2023. Zaměstnancům bude vyplacena mimořádná odměna 10 000 Kč, a to v srpnové výplatě s výplatním termínem v září. Součástí kolektivního vyjednávaní PKS ČD, a.s., na rok 2024 bude také přesun příplatku za režim práce do tarifu a příplatku za praxi do osobního ohodnocení za předem stanovených kritérii. V úterý 29. srpna zaměstnavatel zaslal návrh PKS ČD, a.s., na rok 2024. Většina změn je zaměstnavatelem odůvodněna s očekávanými úpravami v zákoníku práce a navrhovaném ozdravném balíčku vlády ČR. Společný protinávrh odborových organizací bude formulován 18. září.

Letní prázdniny jsou u konce a první školní den připadl také na výjezdní jednání Představenstva OSŽ, jehož členové se sešli 4. září 2023 v Ramzové v penzionu Pacifik. Úvodního slova se ujal Martin Vavrečka, místopředseda OSŽ pro správu majetku, který jednání zahájil a seznámil přítomné s nadcházejícím programem.

I když jsou prázdniny a čas dovolených, členové představenstva se přesto sešli 8. srpna v sídle OSŽ v domě Bohemika. Po zahájení a tradiční kontrole úkolů vyzval předseda OSŽ Mgr. Martin Malý místopředsedy OSŽ a předsedy podnikových výborů, aby přednesli informace ze zásadních jednání.

I když tu máme tak trochu letní režim, Představenstvo OSŽ, v čele s předsedou Mgr. Martinem Malým, se sešlo v úterý 11. června na jednání v domě Bohemika v Praze. Po zahájení, při kontrole úkolů, vystoupil mimo jiných také Martin Vavrečka, místopředseda OSŽ pro správu majetku, s informacemi o využívání rekreačních středisek OSŽ pro zvýhodněnou členskou rekreaci dotovanou z prostředků OSŽ. Shromážděná data vypovídají o tom, že tyto rekreace jsou členy Odborového sdružení železničářů hojně využívány, a to i v apartmánovém domě Orion v Leptokárii v Řecku, přičemž značná část rekreantů využívá variantu pobytu s vlastní dopravou. Miroslav Maincl, tajemník SŽ, byl minulý týden na dovolené v hotelu Ostrý v Železné Rudě a velmi si chválil vytíženost hotelu a také přístup rekreantů k nově zrekonstruovaným apartmánům. Jediné, co vidí jako malé negativum rekreace, je, že se skoro v žádné restauraci nedá zaplatit platební kartou.

Hlavní tématem červnového jednání Republikové rady seniorů (RRS) OSŽ byly VI. seniorské hry OSŽ, které se budou konat od 4. do 6. září 2023 v Potštejně. Na pořadu bylo doladění a upřesnění propozic disciplín a organizačních věcí této soutěže. Přítomen byl vedoucí Mezinárodního oddělení OSŽ Ondřej Šmehlík, který konstatoval, že až na drobné úpravy jsou propozice v podstatě hotovy a zahrnují vše podstatné, co je k zahájení her potřeba.

První letní den – 21. června – se v domě Bohemika, sídle OSŽ, sešli členové Ústředí k obvyklému jednání pod vedením předsedy OSŽ Mgr. Martina Malého.

Po kontrole úkolů, předal předseda Malý slovo zástupcům podnikových výborů, aby poskytli informace ze zásadních jednání. Jako první vystoupila tajemnice PV OSŹ při ČD Věra Nečasová, která zastoupila předsedu podnikového výboru Štěpána Lva – ten čerpá řádnou dovolenou.

Dne 8. června proběhlo jednání podnikového výboru ČD Cargo včele s jejím předsedou Radkem Nekolou. Ten úvodem prošel kontrolu usnesení, kde jedním z bodů je připravovaný text a obsah nové kolektivní smlouvy na rok 2024. Dále informoval členy podnikového výboru o jednání dozorčí rady, které bylo v pořadí již stopadesáté a přineslo příznivé informace o vývoji hospodářského výsledku za první kvartál tohoto roku. Plnění podnikatelského plánu se daří díky nárustu tržeb i když klesl objem přepraveného zboží, a to hlavně u vozby jednotlivých vozových zásilek. Důvodem je útlum v oblasti průmyslu v České republice, který se projevuje v celkové poptávce po dopravě.

Poslední předprázdninové jednání Podnikového výboru OSŽ při ČD proběhlo ve středu 7. června v sídle OSŽ. Jako hosté se ho zúčastnili vedoucí skupiny benefitů u ČD, a. s., Ing. Lucie Bauerová, ředitelka CIS Mgr. Eva Dašková, ředitelka Zásobovacího centra (ZC) Ing. Zuzana Ajgrmanová a manažer ZC Martin Dvořák, kteří dostali slovo hned v úvodu. Lucie Bauerová popsala situaci, týkající se elektronických stravenek, ke kterým zatím část zaměstnanců nemá důvěru, přestože jejich využití je oproti zrušeným papírovým stravenkám velice výhodné. Zmínila se také o nově zavedeném benefitu Lékař na telefonu, který se postupně dostává do povědomí zaměstnanců. Hlavním tématem jejího vystoupení však byly připravované změny v poskytování osobního ohodnocení jednotlivých zaměstnanců ČD. Podle jejích slov se České dráhy snaží převést některé současné příplatky do oblasti osobního ohodnocení, což by mělo přinést objektivnější hodnocení zaměstnanců a současně větší vážnost této složce mzdy. Z ohlasů přítomných členů PV na vystoupení Lucie Bauerové však bylo zřejmé, že novému systému osobního ohodnocení zatím příliš nedůvěřují a podnikový výbor k tomuto návrhu přijal negativní stanovisko.

Představenstvo OSŽ se sešlo na svém jednání 6. června 2023 za řízení předsedy OSŽ Martina Malého. Po úvodní kontrole plnění úkolů z minulého jednání vystoupili jednotliví místopředsedové OSŽ s informacemi ze zásadních jednání, která v uplynulém období proběhla. Na všech těchto jednáních se jako červená nit vinuly obavy, reagující na tzv. „ozdravný balíček“ vlády, který v současné době probíhá připomínkovým řízením ze strany odborů i zaměstnavatelů. Jak v této souvislosti upozornil Radek Nekola, největším zádrhelem se pro OSŽ jeví návrh vlády na zrušení či omezení benefitů, které jsou v rámci OSŽ zakotveny v sociálních fondech a FKSP jednotlivých drážních i nedrážních podniků. Na toto téma proběhla rozsáhlá diskuse v závěru jednání Představenstva.

Právě přítomno: 267 hostů a žádný gestor