Další z pravidelných zasedání Republikové rady seniorů (RRS) OSŽ se uskutečnilo v Praze 18. února za řízení předsedy RRS Kurta Mužíka (na snímku). Po kontrole usnesení seznámila místopředsedkyně RRS Danuše Polášková členy rady s přípravou zájezdu seniorů do Turecka, který bude prostřednictvím ČD travel zorganizován v září.

Kurt Mužík připomněl i další možnosti rekreace pro seniory OSŽ, a to jak v Chorvatsku a Řecku, tak i v tuzemských zařízeních v majetku OSŽ. „Nabídka stále platí, bylo by dobré, kdyby senioři přednostně využívali naše zařízení,“ zdůraznil Kurt Mužík.
Předseda RRS dále požádal o odložení termínu dlouhodobě nedořešeného úkolu – přístupu na webové stránky seniorů. Vzhledem ke ztrátě přístupových kódů po úmrtí člena RRS Karla Hybše se totiž stále ještě nepodařilo stránky zpřístupnit. Na problému se dále pracuje.

Místopředseda RRS Alois Malý informoval o přípravě Sportovních her seniorů, které pořádá Rada seniorů České republiky (RS ČR) v Mostě ve dnech 7. – 10. července. Uvedl, že předsednictvo RS ČR vzalo v potaz věcné připomínky z krajů a poté podrobně seznámil členy RRS s organizačními pokyny a s programem těchto her.

Poté se ujal slova předseda OSŽ Mgr. Martin Malý, který je pravidelným hostem jednání RRS. Tentokrát seznámil členy RRS především s průběhem schůzky zástupců odborů na železnici s premiérem Andrejem Babišem, ministrem dopravy Karlem Havlíčkem a generálním ředitelem ČD Václavem Nebeským, uskutečněné 4. února. „Premiér při uvádění nového ministra do funkce v médiích několikrát uvedl, že vzhledem k tomu, že Karel Havlíček bude vést dva resorty, bude mu pomáhat. Proto jsme chtěli s problematikou železnice seznámit i premiéra,“ vysvětlil v úvodu svého vystoupení Martin Malý a poté popsal hlavní okruhy témat, která předložili odboráři k jednání: byla to oblast bezpečnosti (po vstupu dalších dopravců do osobní dopravy by měly podle odborářů zesílit kontroly týkající se zajištění řádného proškolení zaměstnanců a bezpečnosti provozu vůbec), dále se schůzka věnovala roli krajů v železniční dopravě (podle odborů by měly kraje při objednávání dopravy více přihlížet k celostátním zájmům a stát by měl od nich požadovat, aby zajistily platnost tarifu dopravců na území kraje i jízdní výhody železničářů). Stát by měl dále po krajích požadovat, aby objednávaly odpovídající trakční vozidla a zajišťovaly moderní zabezpečovací zařízení. „Všechny naše podněty byly přijaty pozitivně,“ konstatoval Mgr. Malý a dodal, že bylo dohodnuto opětovné zavedení pravidelných setkávání odborářů s ministrem dopravy.

Dalším hostem jednání byl vedoucí mezinárodního oddělení OSŽ Ing. Ondřej Šmehlík, který byl přizván především proto, aby spolu se členy RRS doladil podmínky IV. sportovních her seniorů, které OSŽ organizuje ve dnech 25. – 27. srpna 2020 v Rajeckých Teplicích. Bylo nutno společně dotvořit text propozic pro účastníky, program her, rozhodnout o počtu účastníků i pozvaných hostů. Ing. Šmehlík ještě připojil informace o naplňování zájezdů jak v řeckém hotelu Orion, tak v tuzemských rekreačních zařízeních OSŽ. Připomněl zvláště výhodnou nabídku rekreace v hotelu Ostrý v Železné Rudě, kde mají členové OSŽ možnost ubytování za cenu 250 Kč za osobu a noc. Podrobnosti o obsazenosti rekreačních zařízení jsou uveřejňovány na webových stránkách OSŽ v rubrice „Rekreace, sport a volný čas“.

RRS dále jednala o programu a organizačním zajištění dvoudenního zasedání RRS v Ostravici ve dnech 28. a 29. 4. a na závěr člen RRS Ing. Vladislav Czernik seznámil účastníky jednání s vyhodnocením akcí FISAIC a sportovních akcí v roce 2019. Uvedl, že se 22 akcí FISAIC zúčastnilo 119 seniorů a 107 sportovních akcí se zúčastnilo 925 seniorů. V loňském roce byla sice zaznamenána nižší účast seniorů než v roce 2018, ale i tak lze zapojení seniorů hodnotit pozitivně.

Zdeňka Sládková
 

Právě přítomno: 203 hostů a žádný gestor