Radost ze setkání s přáteli byla patrná u všech přítomných na jednání členů Republikové rady seniorů (RRS) OSŽ v Praze 23. června. Poslední jednání se konalo 18. února a pak nastala dlouhá pauza způsobená pandemií koronaviru. Sešli se všichni členové Rady, které přivítal její předseda Kurt Mužík, nikdo z jejích členů, přestože jsou z různých koutů republiky, naštěstí tuto nemoc nedostal. Bohužel, hned jedna z prvních informací při kontrole plnění úkolů nebyla příznivá. Dodnes se nepodařil vyřešit problém, který zůstal po úmrtí Karla Hybše, a tím je zpřístupnění kódů a tím umožnění vstupu na webové stránky seniorů.

Vzhledem k trvání pandemie se také nemohla uskutečnit řada akcí, které byly v plánu, mimo jiné i sportovní hry seniorů v Mostě, jejichž pořadatelem měla být Rada seniorů ČR. O činnosti této rady (RS ČR) informoval Alois Malý, její místopředseda, sdělil termín oslavy 15 let vzniku RS ČR, která se uskuteční 16. října v Praze, a pozváni na ní budou i členové RRS OSŽ.

V listopadu RS pořádá akci s názvem „Babička roku“ v Olomouci, na kterou by měli jednotlivé Krajské rady seniorů nominovat účastnice z kraje do finálového klání. V příštím roce pak proběhne i sjezd RS ČR, spojený s volbami do tohoto orgánu. Méně příznivá zpráva je pak ohlášené zvýšení ceny časopisu Doba seniorů o 3 koruny. Milým hostem na jednání RRS byla paní Mgr. Blanka Jíšová, ředitelka CK ČD travel, která popsala situaci cestovních kanceláří v době, kdy byly zastaveny všechny zahraniční i tuzemské rekreace. Podle jejích slov šlo o nejtěžší období, kdy po nich řada lidí chtěla vědět, co mají dělat a co bude dál, když se ve sdělovacích prostředcích nechal slyšet prof. Prymula, že podle jeho názoru se dva roky nikam nepojede! Paní Jíšová odpovídala na řadu dotazů, zejména na podmínky zrušení objednané rekreace ve spojení se stornopoplatky, možnost výměny destinace (Turecko) za bezpečnější Bulharsko. Nabídla také možnost telefonické konzultace komukoli v případě nejasností.

Předsedu OSŽ tentokrát jako host nahradil první místopředseda OSŽ Vladislav Vokoun. Ten hovořil o koncepci poskytování jízdních výhod, pracovním materiálu, který obdrželo OSŽ, v němž jsou uvedeny tři varianty řešení. K tomu proběhne jednání v týdnu od 7. července. V době, kdy narůstal v republice počet nemocných koronavirem, byla obava, že i počet nemocných zaměstnanců na železnici bude vysoký. Naštěstí se tak nestalo, a přestože musela být řada lidí v karanténě, tak přímo nemocných zaměstnanců nebyla ani dvacítka. Následovalo výrazné omezení dopravy, kdy každý kraj měl k tomu jiný přístup a samozřejmě propad v tržbách je značný a železnice očekává, jakým způsobem jí pomůže stát. Přiblížil také podmínky, za jakých byla ze strany OSŽ poskytnuta finanční pomoc z Podpůrného fondu OSŽ rodinám členů (zveřejněno v Obzoru).

Posledním hostem jednání byl vedoucí Mezinárodního oddělení OSŽ Ing. Ondřej Šmehlík, kdy se řešila úhrada startovného u slovenského družstva na Sportovních hrách seniorů, které se budou konat v Rajeckých Teplicích a celkový počet účastníků a úhrada pobytu u rodinných příslušníků startujících (celkem asi u pěti přihlášených rodinných příslušníků). K řadě věcí, týkajících se organizace těchto her, byl navržen termín samostatného jednání 16. července, na které bude přizván i hlavní rozhodčí her. Sportovní hry seniorů OSŽ by pak měly proběhnout podle původního termínu 25. až 27. srpna na Slovensku, lze jen doufat, že to nepřekazí už žádná pandemie!

Každý účastník v závěru jednání RRS poskytl příspěvek 100 korun do Podpůrného fondu OSŽ.

Miroslav Gloss
 

Právě přítomno: 164 hostů a žádný gestor