Zahájení, Kontrola plnění úkolů…, zasedání Představenstva OSŽ, které se konalo v úterý 5. 10. 2021 v sídle OSŽ v pražských Vysočanech a které moderoval předseda OSŽ Mgr. Martin Malý, mělo standardní úvod i program. Jen Informace ze zásadních jednání byly tentokrát podstatně kratší, „…protože žádné převratné události se od jednání Ústředí OSŽ (22. 9. 2021) nekonaly,“ řekl na úvod I. místopředseda OSŽ a předseda Podnikového výboru (PV) OSŽ při ČD, a. s., Vladislav Vokoun.

Ten mimo jiné zmínil společné jednání PV OSŽ ČD a ČD Cargo na Oddechu (29. 9. až 1. 10.), kde se členové vzájemně informovali o tom, co se ve firmách děje a připravovali podklady pro říjnové podnikové konference: „Bylo to z mého pohledu velice konstruktivní jednání, co jsme měli učinit, jsme učinili, a teď už žijeme očekáváním PKS. Očekáváme, že nám ji zaměstnavatel předloží 18. 10. 2021.“

Na Vladislava Vokouna poté navázal Radek Nekola, místopředseda OSŽ a předseda PV OSŽ ČD Cargo, také on se v úvodu věnoval společnému zasedání PV ČD a ČD Cargo: „Jsem rád, že se drží tato tradice, byť se to neslo v duchu loučení a poděkování za práci, kterou v průběhu čtyř let odváděli, těm, co po sjezdu odcházejí a s radou těm, kteří tu káru potáhnou dál.“
Radek Nekola dále mluvil o konferenci na téma „železniční nákladní doprava“: „Zúčastnili se jí generální ředitelé všech podniků, jako červená nit se jednáním linulo vyhodnocení stavu vládní pomoci a snahy naplnit Bílou knihu v oblasti převodu zboží ze silnice na železnici: Nepřenesli jsme ani tunu, naopak jsme o něco přišli! Pro mě liberalizace nepřinesla žádné zlepšení služeb, celá liberalizace znamenala jen destrukci cen a vzájemné vykrádání se,“ prohlásil Nekola. „Zdůraznil jsem, že není možné se navzájem dále vykrádat a je třeba využít evropských prostředků, které sice nejsou veliké, ale mohli bychom je využít jako nástroj k docílení tohoto kroku,“ dodal.

Tajemník Podnikového výboru OSŽ Správy železnic (dále SŽ) Miloš Paleček informoval o jednání Republikových rad infrastruktury a řízení provozu v Kralupech nad Vltavou (30. 9. a 1. 10.), na které pak navázalo jednání PV OSŽ SŽ: „Debatovalo se, diskutovalo se, řešili jsme nominace na Podnikovou konferenci…,“ řekl a dále poreferoval o průběhu kolektivního vyjednávání u SŽ: „S Dušanem (Richterem) jsme přijeli z hotelu Oáza v Říčanech, kde aktuálně probíhá kolektivní vyjednávání, které začalo včera vypořádáním sbírky na pomoc lidem postiženým tornádem (celkem bylo rozděleno 3 142 100 Kč). Rozdělovali jsme zbytek, všechny peníze, které tam do 30. 9. natekly, a Petr (Štěpánek) poté představil společný protinávrh PKS od odborových centrál. Dnes jednání pokračuje,“ dodal.

Bc. Renata Dousková, místopředsedkyně OSŽ a předsedkyně Nedrážního republikového výboru (NeRV) OSŽ, hovořila o přípravách konference Nedrážních ZO (19. 10.), a jednáních, která probíhala ve firmách, kde má OSŽ své členy: konkrétně v Dopravním zdravotnictví v Olomouci (předložen návrh na další období včetně revize stávající PKS; další jednání koncem října), v Dopravním podniku města Brna (začíná se kolektivně vyjednávat, předložen společný návrh odborových centrál včetně návrhu mzdového nárůstu), u společnosti RegioJet (14. 9. se sešly všechny odborové centrály s tím, že předloží společný návrh, zatím se tak nestalo). „Jinak kolektivní vyjednávání začíná probíhat ve všech společnostech a obecně je u řady zaměstnavatelů problémem zaměstnávání agenturních zaměstnanců,“ uzavřela.

Představenstvo OSŽ dále projednalo a schválilo dvě žádosti na přiznání dávky z Podpůrného fondu OSŽ a tři žádosti o poskytnutí právní pomoci zastoupením v řízení před soudem (včetně přípravného) a v řízení o náhradě škody v příčinné souvislosti s mimořádnou událostí.

Dále se Představenstvo OSŽ zabývalo Přípravou VIII. sjezdu OSŽ (za organizační výbor informovala PhDr. Helena Svobodová). Místopředseda Revizní komise OSŽ Miroslav Škota referoval o kontrolách na Liberecku (docela uspokojivé výsledky, relativně v pořádku, pouze jedna základní organizace má nedostatky).

V rámci bodu Organizační záležitosti Představenstvo OSŽ projednalo a schválilo Návrh zahraniční pracovní cesty na zasedání výkonného výboru ETF a seminář „Příprava ETF na globální změny v dopravě – ETF VSTŘÍC NOVÝM VÝZVÁM“ (23. až 26. listopadu 2021 v Kodani), Návrh zahraniční pracovní cesty – Zasedání Železniční sekce ETF a Konference ETF o sociálních aspektech železnice, Návrh zahraniční pracovní cesty na zasedání Výboru USIC (včetně rozpravy k budoucnosti a přístupu k aktivitám USIC), Návrh výpravy na Regionální mistrovství USIC ve stolním tenisu v Dánsku a Návrh výpravy na Regionální mistrovství USIC v badmintonu v Dánsku. V bodu Různé vzalo Představenstvo OSŽ na vědomí Zprávu ze služební cesty na 59. kongres FIRAC v Bad Salzuflenu a z Mezinárodního mistrovství USIC v šachu.

Michael Mareš
 

Právě přítomno: 460 hostů a žádný gestor