Na posledním letošním jednání se sešli v pondělí 13. prosince v centrále OSŽ členové Republikové rady seniorů OSŽ. Na programu byla kontrola plnění usnesení z minulých jednání, současná situace na železnici a v OSŽ, současná situace v Radě seniorů ČR, diskuse, usnesení a závěr. Jednání se zúčastnili předseda OSŽ Martin Malý a I. místopředseda OSŽ Vladislav Vokoun. V řízení jednání se střídali místopředsedové RRS Danuše Polášková a Alois Malý (na snímku).

V úvodu Danuše Polášková omluvila nepřítomného předsedu RRS Kurta Mužíka, který je hospitalizován v opavské nemocnici. Omluveni byli také další členové rady, převážně ze zdravotních důvodů. V další části jednání připomněl Alois Malý nutnost řádné evidence Klubů seniorů z důvodu přidělování dotací na jejich činnost. „Zde je nutné rozlišovat členy Klubů seniorů a jednotlivé členy – seniory OSŽ,“ připomněl.
Členové rady dále vyjádřili nesouhlas s uvažovaným zvýšením členských příspěvků z 10 na 30 Kč měsíčně a vyzvali v usnesení předsedu OSŽ Martina Malého, aby tento nesouhlas tlumočil na jednání komise pro Stanovy OSŽ.
V další části jednání vystoupil I. místopředseda OSŽ Vladislav Vokoun, který seznámil přítomné se současnou situací na železnici, především u Českých drah. Dále krátce okomentoval novou kolektivní smlouvu ČD, a. s. a Zásady sociálního fondu ČD, a. s. na rok 2022. Dále Vokoun zodpověděl otázky členů rady na kondiční ozdravné pobyty a výši procenta očkování proti Covidu na ČD.
Před členy rady předstoupil i předseda OSŽ Martin Malý, který zhodnotil kolektivní vyjednávání u jednotlivých podniků na železnici (ČD, ČD Cargo a Správa železnic) a zodpověděl otázky členů rady na současnou situaci na železnici a v odborech.
V diskusi byla projednávány otázky, týkající se rekreace seniorů, jakož i jejich postoj k problematice očkování a k dalším současným aktuálním souvislostem. Na závěr zhodnotila Danuše Polášková činnost RRS v tomto roce: „Do nového roku jdeme s čistým stolem, všechny důležité věci byly projednány,“ řekla v závěru.
Miroslav Čáslavský
 

 

Právě přítomno: 433 hostů a žádný gestor