Informacemi ze zásadních jednání, konkrétně z kolektivního vyjednávání u společnosti ČD Cargo, začalo ve čtvrtek 10. 2. 2022 po úvodních formalitách jednání Podnikového výboru OSŽ ČD Cargo. Na jednání, které probíhalo v sídle OSŽ v pražských Vysočanech a které moderoval předseda PV Radek Nekola, dorazili v průběhu jednání i zástupci zaměstnavatele: obchodní ředitel Ing. Radek Dvořák, personální ředitelka Mgr. Aneta Miklášová, vedoucí oddělní sociálního a mzdového Mgr. Pavla Kreischová a vedoucí oddělení personální strategie Ing. Josef Kreische.

Radek Nekola v úvodu zopakoval některé důležité momenty z kolektivního vyjednávání: „To probíhalo netradičně - hybridně, o to těžší to bylo, ale myslím si, že všechny informace, které na něm zazněly, všichni slyšeli a měli tak dostatek prostoru vyjádřit svá stanoviska,“ řekl mimo jiné s tím, že i začátek kolektivního vyjednávání byl netradiční: „Zaměstnavatel přišel s tím, že souhlasí s platnou PKS (2021) a jestli budeme souhlasit s 2% nárůstem, tak můžeme okamžitě PKS podepsat, jinak že začne seškrtávat benefity, které jsou obsaženy v PKS. S tím jsme samozřejmě nesouhlasili, a tak začalo kolektivní vyjednávání s cílem najít společný protinávrh.“

Radek Nekola se dále věnoval normě řešící zdravotní způsobilosti (kterou chtěl zaměstnavatel původně zrušit) a fondu pracovní doby, kde zaměstnavatel rovněž plánoval restrikce. „Rozpory mezi odborovými centrálami byly tentokrát marginální, v rámci snahy předložit společný protinávrh došlo nakonec ke shodě. Co ale bylo určitým zlomem v kolektivním vyjednávání, byla letos v lednu naše aktivita z pohledu změny filozofie odměňování z důvodu zdražování energií a dalších dopadů na domácnosti. Dlouho jsme debatovali nad tím, zda se nepokusíme přijít s návrhem přejít na nominální hodnotu navýšení mzdy, s jejíž pomocí bychom byli schopni přinést nízkopříjmovým skupinám větší objem peněz. Klíčové bylo, že zaměstnavatel tuto možnost nepopřel, dokonce i sám navrhl možnost upravit mzdy jak nominální hodnotou tak i procenty od 1. 1. 2023.“

Dalším tématem (benefitem), o kterém Radek Nekola mluvil, byly KOP (kondiční pobyty): „Podařilo se nám přesvědčit zaměstnavatele, že nejde o benefit zaměstnance, ale o formu, jak co nejdéle udržet zdravotní způsobilost zaměstnanců. Podle našeho názoru je podmínka dvaceti odpracovaných let příliš dlouhá a dohodli jsme se na snižování této hranice: letos o dva roky, a příští rok o další dva na hodnotu 16 let,“ uvedl s tím, že zaměstnavatel přistoupil i na úpravu dvou atributů nárokovosti: KOP budou nově nabízeny zaměstnancům - účastníkům mimořádné události, a přesun nárokovosti u povolání dispečer a dopravní dispečer ze tří na dva roky.

Radek Nekola hovořil i o příplatkové sféře a nakonec i o nárůstu tarifních mezd, ze zaměstnavatelem navržených 850 Kč na přijatelných 1100 Kč, a 1% nárůstu tarifů v prvním čtvrtletí roku 2023. „Nejsem ani spokojen, ani nejsem zklamán, je to výsledek, který je obhajitelný. Nominální hodnota má svoji progresi do desátého tarifního stupně a podle mých propočtů se bude mzdový nárůst pohybovat na úrovni 6,5 %,“ uzavřel.

Prostor následně dostali i další kolektivní vyjednávači: „Podle mých představ, mně osobně způsob přes MS Teams vyhovoval,“ uvedla Ivana Malounová. „Letošní zkušenost mě utvrdila v tom, že odbory mají smysl,“ dodala Blanka Lomnančiková. „Byl to vrchol, kterého bylo možné dosáhnout,“ poznamenal Zdeněk Radkovič. „Mně Teams nevyhovovaly, ale je to jedna z forem, jak lze kolektivní vyjednávání vést. Někteří jsou spokojení, ale tam, kde se mzda přehoupne nad 50 000 Kč, tak tam ta nespokojenost pochopitelně je,“ řekl Petr Doležal. A všichni kolektivní vyjednávači se unisono shodli: „Pochvala patří nejen Radkovi (Nekolovi), ale i Martě (Urbancové).“

V další části jednání předstoupil s prezentací Nové projekty ČD Cargo před členy PV obchodní ředitel společnosti Radek Dvořák (více v samostatném článku zde).

Personální ředitelka Mgr. Aneta Miklášová poté informovala, že do konce tohoto týdne bude vyhlášen průzkum ke KOP. Dále sdělila informace o proběhnuté schůzce s Dopravním zdravotnictvím, a. s., ohledně řešení problémů souvisejících s objednáváním pracovnělékařských prohlídek.

Mgr. Pavla Kreischová poděkovala odborářům za to, že zaměstnancům pomáhali při vyplňování elektronického daňového přiznání: „Termín pro Dan32 - Žádost o roční zúčtování daní, končí 15. 2. v 15 h pro zaměstnance,“ upozornila. „Vydržte do toho patnáctého. Máme šikovné zaměstnance v provozu a i mzdové účetní, PKS bude letos pouze elektronickou formou (školení budou probíhat v dubnu). A pokud jde o Sociální fond, organizační jednotky mají zatím k dispozici zůstatky z roku 2021, o výši přídělu pro rok 2022 se teprve rozhodne.“

Mluvila i o KOP (termín a středisko určuje zaměstnavatel, lokality kromě Luhačovic jsou zatím zachovány): „Průzkum se rozjíždí, zkusíme Rajecké Teplice, jestli je nám otevřou, začneme plus minus duben, ale záleží i na kapacitě těch zařízení. Větší problém ale vidím v organizaci práce, protože změnou podmínek nároku na KOP (snížení doby odpracovaných let) se zvýší počet zaměstnancům s účastní na KOP, řádově se totiž jedná o sto zaměstnanců,“ poznamenala Pavla Kreischová závěrem.

Příští zasedání PV se uskuteční 9. 3. 2022.

Michael Mareš
 

Právě přítomno: 220 hostů a žádný gestor