(AKTUALIZOVÁNO) Na prvním posjezdovém společném jednání se ve středu 22. 6. 2022 v podvečer ve Velkých Pavlovicích sešli členové podnikových výborů (PV) OSŽ při Českých drahách, a. s., a ČD Cargo. První část moderoval předseda PV OSŽ ČD Cargo a I. místopředseda OSŽ Radek Nekola, druhou pak předseda PV OSŽ při ČD a místopředseda OSŽ Štěpán Lev.

Na programu byly jak aktuality z jednání OSŽ, tak i obecné informace o situaci na ČD a ČD Cargo. Dalším tématem byla digitalizace a větší využití výpočetní techniky v OSŽ. „Společných problémů je spousta,“ shrnul Nekola. Největší prostor byl v diskusi věnován tomu, jak pomoci členům OSŽ ve složité době rostoucích cen energií a inflace: „Shodli jsme se, že chceme hledat společnou cestu s cílem pokusit se situaci vyřešit, třeba i formou schůzky s generálními řediteli všech tří podniků,“ shrnul Radek Nekola s tím, že se tak má stát „v řádu dnů“.

Ale zpět k programu společného setkání PV OSŽ při ČD a ČD Cargo. Radek Nekola seznámil přítomné členy PV se závěry jednání Ústředí OSŽ v Rajeckých Teplicích a úkolech pro další měsíce, včetně nákupu státních dluhopisů („Je správné, že Ústředí OSŽ takto rozhodlo, jsou to státní peníze s minimální rizikovostí.“), zmínil i personální změny v servisních orgánech svazu (Pacifik, a. s., a OSŽ Slovakia, a. s.), dále mluvil o přestavbě Hotelu Skalka (z léčebného domu by se měl stát objekt hotelového typu s apartmány) a o členské rekreaci v apartmánech u Lesní chaty v Kořenově (objekt Gočár) a v Apartmánovém domě hotelu Ostrý. „Apartmány jsou luxusně vybaveny, mám jenom strach, jak to bude vypadat po návštěvě neukázněných členů. Budeme držet jasný přehled o tom, kdo kde bydlel, a půjdeme za tím člověkem a budeme chtít po něm náhradu škody. Nemůžeme takové věci tolerovat,“ řekl Radek Nekola.
„Výhodou je, že si můžete sami vařit, je i možnost dokoupení polopenze, plné penze, byly spuštěné nové webové stránky rekreaceosz.cz,“ doplnila Radka Nekolu tajemnice PV OSŽ ČD Cargo Bc. Marta Urbancová.

V další části jednání se mluvilo o fungování ZO i o fungování svazu jako takového: „Jsem přesvědčen, že PV jsou dobře postavené, tady není na co si stěžovat. Zapomněli jsme ale na jednu podstatnou věc: že tenhle svaz netvoří PV ale ZO,“ řekl v úvodu Radek Nekola. V diskusi se poté mluvilo o územních tajemnících; bylo zmíněno i to, že v minulosti se uvažovalo o tom, že by si tajemníci PV rozdělili území a plnili funkci územních tajemníků. Dlouze se také diskutovalo o Evidenčních návratových listech a věkové struktuře funkcionářů OSŽ: „Máme poměrně hodně předsedů a místopředsedů starších 70 let (průměrný věk předsedů je 52 let, místopředsedů 51,4 let, hospodářů 53 let), máme i 83letou funkcionářku. To není útok na stáří, ale věc, kterou se musíme zabývat,“ podotkl Radek Nekola. „A ten druhý úkol je přehled o tom, jak velké ZO máme. Máme dokonce ZO o jednom členovi. Já se domnívám, že se musíme podívat i na strukturu, jinak můžeme mít do budoucna problémy nad udržitelností ZO jako stavebního kamene,“ zdůraznil Radek Nekola a ještě zmínil úkol pro Představenstvo OSŽ vypracovat přehled, v jaké věkové a početní struktuře se jednotlivé ZO nacházejí. „Z hlediska budoucnosti svazu je potřeba to řešit,“ uzavřel Radek Nekola toto téma.

Podstatnou část jednání, jak již bylo zmíněno v úvodu, zabraly rostoucí ceny energií a inflace: „Co bude OSŽ dělat s ekonomickou situací v ČR? Odpověď není jednoduchá, nicméně jako předsedové PV jsme se dohodli, že oslovíme generální ředitele všech tří společností s cílem pomoci zaměstnancům u jednotlivých podniků. Stát sice činí (v té chvíli právě pronášel projev premiér Petr Fiala), ale část zodpovědnosti zůstane patrně na zaměstnavatelích. Pokusíme se přesvědčit zaměstnavatele s cílem najít společný pohled a formu, jak se postavit rostoucí inflaci a rostoucím cenám energií,“ nastínil Radek Nekola.

Na téma digitalizace OSŽ mluvil IT specialista Ing. Marcel Baláž, mimo jiné hovořil o výhodách využívání poštovních schránek na systému Exchange a doméně osz.org, jejich vyšším zabezpečení a souvisejících službách. Vyzval přítomné členy obou PV k jejich vyššímu využívání. Upozornil také na obnovené počítačové kurzy pro funkcionáře a členy OSŽ: „Náplň těchto kurzů jsme nově rozšířili také o dovednosti v rámci aplikace MS Teams, která se osvědčila v době covidových opatření a mnozí se s ní učili pracovat za běhu.“

Nakonec se dostalo i na aktuality: „Nejsme v kondici, pomoc od státu není bohužel vidět, ale obhájili jsme rating, situace na Plzeňsku se podařilo ustát, obhájili jsme linku R 27, ´regionálka´ přetéká, u mezinárodní dopravy jsme na 70 %,“ shrnul Štěpán Lev.

Závěr patřil Radkovi Nekolovi a aktualitám u ČD Cargo: „Poptávka překračuje rok 2018, tržby rostou, náklady ale rostou mnohem víc. Zatím nemáme peníze za POZE, potřeba vozů pro provoz je obrovská. Včera (21. 6.) byl schválen rozpočet a příděl do Sociálního fondu, a to ve výši 1200 Kč na hlavu, dohodli jsme se i na 1. změně PKS, která souvisí se vznikem nových povolání (vozmistr v přípravě a instruktor provozních zaměstnanců). To je to, po čem jsme volali,“ uzavřel.

Ve čtvrtek 23. 6. pokračuje zasedání samostatným jednáním podnikových výborů. Například na PV OSŽ při ČD se v kontrole plnění úkolů členové PV věnovali centralizaci MTZ (další jednání bylo ze 17. 6. 2022 posunuto na 11. 7. 2022), v rámci informací ze zásadních jednání Štěpán Lev informoval o vysoké přesčasové práci na ČD, odpovídající v přepočtu 735 dalším zaměstnancům. Dále informoval o výsledcích průzkumu spokojenosti zaměstnanců ČD (průzkumu se zúčastnilo 55 % zaměstnanců), zmínil i problémovou dopravu návštěvníků velkých kulturních akcí, „…kde nezvládáme posilovat vlaky, jednak protože o nich vedení společnosti neví, a jednak ani ty vozy mnohdy nemáme.“ Zmíněna byla také nespokojenost starostů měst a obcí Osoblažska, které se pozastavují nad bezprecedentním chováním Českých drah, které zde ze dne na den zastavily osobní dopravu (zavedena náhradní autobusová doprava) na úzkokolejce a snaha najít a adresně potrestat viníky.

Michael Mareš
 

Právě přítomno: 226 hostů a žádný gestor