Bez účasti zaměstnavatele a také části členů PV se sešel poslední červnový den (30. 6. 2022) Podnikový výbor OSŽ SŽ. Hned v úvodu jednání dostal slovo předseda OSŽ Mgr. Martin Malý, který následně odcházel na jednání valné hromady Svazu dopravy ČR. Témata rozdělil M. Malý do dvou částí: v té první zmínil informace týkající se chodu OSŽ. Změna přichází ve vydávání Obzoru a Zpravodajství On-Line na webu OSŽ…

Více informací naleznete v tomto článku.
 

Právě přítomno: 243 hostů a žádný gestor