Čtvrteční jednání odborových zástupců firmy ČD Cargo vedl 1. místopředseda OSŽ a předseda PV OSŽ ČD Cargo, a.s., Radek Nekola. Jako hosty měl pozvány Martina Svojanovského, člena představenstva, dále pak personální ředitelku Mgr. Anetu Miklášovou, Mgr. Pavlu Kreischovou, vedoucí oddělení a Ing. Josefa Kreische, vedoucího oddělení, který v průběhu jednání představil prezentaci na téma: Strategie řízení lidských zdrojů pro období 2022–26.

Úvodem proběhla kontrola úkolů, mezi kterými bylo také projednání návrhu zaměstnavatele na druhou změnu kolektivní smlouvy a nastínění strategie postupů, které byly prezentovány na společném jednání odborových centrál.

Radek Nekola pokračoval bodem, týkajícím se informací ze zásadních jednání, kde poděkoval nejen organizátorům akce, ale i za účast odborářům Carga na sportovních hrách v rámci projektu Železnice srdcem. „Rád bych poblahopřál k pátému místu z jednatřiceti zúčastněných družstev, což považuji za krásný výsledek. Zároveň oceňuji soutěživost, snahu, dobrou prezentaci a chování týmu OSŽ Dynamo. Prostě všem, kteří se rozhodli absolvovat soutěže s tím nejlepším možným výsledkem,“ doplnil předseda Nekola. Zmínil, že taková setkání jsou v dnešní nelehké době důležitá a prospěšná pro každého z nás.

Další informace, které sdělil Radek Nekola, byly z jednání dozorčí rady. Důležitými prvky je již často zmiňovaný energetický trh a jeho predikce ve vývoji ČD Cargo do konce roku. To, jak bude čelit této ekonomické situaci, a řešit s tím i spojený podnikatelský plán na rok 2023, jenž bývá ovlivněn důležitou podporou státu, dotacemi, aby se mohly nastavit ceny pro zákazníky. Nelze na ně promítnout veškeré náklady, neboť jsou příliš vysoké. Bohužel se zisky společnosti počítat v momentální situaci nemůže, protože v důsledku zvýšení cen za energii je v druhé polovině roku v mínusových číslech. Dále se projednával vzniklý cenový náraz, který společnost musí absorbovat – a který zatěžuje profitabilitu napříč všemi jednotlivými komoditami, z čehož nejvíce ztrátová komodita je pro tuto chvíli dřevo. Pozitivní na informacích z projednávání dozorčí rady ovšem je, že se nepřeruší plánované investice do oprav a údržby.

Zmínil také myšlenku Ministerstva dopravy v rámci propustnosti infrastruktury po vzoru Německa, kdy by především nákladní vlaky (a to hlavně uhelné) jezdily v režimu přednostního práva. Uvažuje se tak proto, že železnice dlouhodobě bojuje s konkurencí ohledně času dodání zásilky z místa na místo. Druhým důvodem je zásobování tepláren a elektráren, neboť Green Deal ustupuje do pozadí vzhledem k současným událostem na Ukrajině. Pokračoval v informacích k jednotlivým vozovým zásilkám. Důležité je podotknout, že vedení společnosti jednotlivé vozové zásilky, ač jsou v tuto chvíli některé ztrátové, chrání, brání a vysvětluje všem, že tato činnost je něčím, co odlišuje společnost ČD Cargo od ostatních zhruba 160 dopravců, kteří podnikají na železničním trhu. A s jejich zrušením by vyvstal problém pro stát, jak logisticky přepravit dvacet milionů tun zboží, a navíc s tím jde i ruku v ruce také sociální dopad, že zhruba tři tisíce lidí přijde o práci a na silnicích by se objevilo 880 tisíc kamionů navíc.

Na tuto problematiku navazuje jednání Tripartity ze dne 14. září na ministerstvu dopravy, které přineslo pozitivní zprávy, a to především vládou oznámené zastropování cen energií pro domácnosti a veřejné služby (6 Kč/KWh včetně DPH), které se bude vztahovat i na nákup elektrické energie správy železnic pro všechny železniční dopravce, osobní i nákladní. A také společnost ČD Cardo obdrží slíbené finanční prostředky z programu Rocket.

Při jednání odborových centrál, které proběhlo 12. září, o sjednocení připomínek k návrhu kolektivní smlouvy od zaměstnavatele a vytvoření protinávrhu se současně řeší i druhá změna kolektivní smlouvy, která bude platit od 1. října do konce letošního roku. A poté bude vyjednávání pokračovat k uzavření kolektivní smlouvy na rok 2023. Pro rok 2023–2024 se počítá s dalšími úpravami. Vyjednávání začne 19. září. Návrh například obsahuje cenu stravenek a stravného ve stejné výši, jako mají České dráhy, kde je hodnota stravenky 120 Kč a příspěvek společnosti by byl 50 %. Předmětem vyjednávání bude rovněž navýšení tarifních mezd, také se upraví odstupné pro případ, že by došlo k rušení pracovních míst. Předseda Radek Nekola věří, že společnost bude mít prostředky na splnění závazků vyplývajících z následně uzavřené KS.

K termínu tzv. Spravedlivého odměňování se vyjádřil jak předseda Radek Nekola, tak i personální ředitelka Mgr. Miklášová. Ani jeden si není vědom, že by docházelo k nespravedlivému rozdělování odměn, nicméně není úplně jednoduché nastavit odměny pro každého jednotlivého zaměstnance a pokoušet se o nějaké progresivní hodnocení. Přesčasová práce nezůstává bez povšimnutí a její odměňování je rovnoměrné, aby se žádný zaměstnanec necítil ukřivděný.

Nejdiskutovanějším tématem projednávání byl schválený materiál řízení lidských zdrojů do roku 2026. Společnost se chce konečně zaměřit na věkovou strukturu stávajících zaměstnanců, jejich nahrazení v případě, že odcházejí do důchodu a podporu a nábor mladých lidí ještě ve studijním období, a to jak na učňovských oborech, tak i středních a vysokých školách. Je nutné do tohoto segmentu investovat finanční prostředky, protože o společnosti jako takové je malé povědomí na pracovním trhu a mladá generace se v dnešní době nezaměřuje na pracovní pozice v provozu. Navíc stávající benefity jsou především zaměřeny hlavně na délku opracovaných let u společnosti, a vzhledem k dnešnímu pohledu na svět, především mladých lidí, kde je hodně moderní fluktuace na pracovním trhu, jsou prakticky nezajímavé. Z tohoto hlediska je důležité zapracovat na benefitech v krátkodobém horizontu. Zaměstnanci mají například k dispozici sport kartu, která se však mnohdy míjí účinkem a je vybírána na jiné soukromé věci. Bohužel společnost Cargo zatím neuvažuje o spolupráci s developerskými firmami na benefitu tzv. startovacích bytů, které by mladé lidi mohli přiblížit pracovně do jiných míst, protože při dnešních cenách nájemného se stěhování především do velkých měst finančně nerentuje. K této oblasti vystoupil Ing. Kreische. Představil prezentaci, která obsahovala několik zásadních bodů, na kterých personální oddělení pracuje a jaký je plán na rok 2022–26. Jako první krok byla zpracována SWOT analýza, kde bylo poukázáno na silné a slabé stránky společnosti versus zaměstnanec. Celý program se opírá o šest zásadních pilířů, které podepírají strategii, jak zvýšit počet zaměstnanců u společnosti ČD Cargo. Pilíř číslo jedna se zabývá zaměstnaneckou politikou. Je důležité si uvědomit, že stávající zaměstnanci se postupem času přiblíží k důchodovému věku a musí je nahradit adekvátní zástupci, které si sami vychovají a zaškolí. K tomuto účelu je také vytvořený výcvikový a zkušební řád. Pilíř číslo dvě se soustředí na nábor zaměstnanců, tento důležitý bod bude svěřen nově spolupracující náborové pracovnici, která má dlouholetou praxi v náboru nových zaměstnanců, v propagaci společnosti na finančním trhu a uvedení ji do povědomí hlavně mezi mladé lidi, jakožto perspektivního zaměstnavatele s dlouhodobou budoucností. Na to navazuje i vytvoření nového kariérního webu ČDC. Třetím pilířem je již zmíněný moderní trendy Benefitní program. V tomto směru personální oddělení provedlo průzkum mezi zaměstnanci. Čtvrtý pilíř je zaměřený na spolupráci se školami. Obsahuje stipendijní program GO YOUR WAY, který je k nalezení na webových stránkách společnosti ČD Cargo v sekci kariéra. Společnost již v tuto chvíli spolupracuje se šestnácti středními a šesti vysokými školami. Pátý pilíř, tvoří personální marketing, který je zaměřen na společnost a její dobré jméno na pracovním trhu. Poslední šestý pilíř pokrývá vzdělávání zaměstnanců například zakoupením a implementováním kabinového a stolního simulátoru. 

Získávání mladých lidí do zaměstnání znamená také získávání mladých členů do odborového hnutí a tím i ke snížení věkového průměru OSŽ.

Jednání pokračovalo vyjádřením Mgr. Kreischové k tématu kondičních ozdravných pobytů, kde zmínila posunutí termínu z důvodu jejich obsazení na úvod roku 2023.

Závěrem promluvil Martin Svojanovský o svém krátkém období ve funkci a vizi, kde chce dát větší pravomoci personálnímu oddělení a motivovat všechna stávající oddělení ke společné spolupráci výpomocí například s chybějícími zaměstnanci, které se doposud řešilo pouze regionálně.

Další jednání PV OSŽ Cargo, a.s., je výjezdní a koná se ve dnech 12. až 14. října společně s PV OSŽ ČD, a.s.

 

Daniela Houdková

Foto: Milan Sedlák

 

  

 

Právě přítomno: 224 hostů a žádný gestor