Výjezdní zasedání Podnikového výboru OSŽ při ČD, a.s. (PV) se uskutečnilo ve dnech 12. - 14. 10. 2022 v rekreačním zařízení OSŽ hotel Oddech v Krkonoších. Je již tradicí, že na podzim společně zasedají podnikové výbory OSŽ ČD a ČD Carga.

Po příjezdu členů PV začalo v odpoledních hodinách společné jednání obou PV. Předsedové jednotlivých PV (Štěpán Lev za ČD a Radek Nekola za ČDC) informovali o problematice, která zatěžuje obě společnosti, tj. vysoký nárůst cen energií a s tím spojená interpelace zástupců OSŽ (v rámci ASO) v dopravní Tripartitě, která vedla k rozhodnutí vlády ČR o zastropování cen na železnici. Dále oba informovali o již uzavřených kolektivních smlouvách v obou společnostech na rok 2023 a vzájemných strategiích pro další období ve skupině ČD. Dalšími tématy byly „celosvazové“ problémy, jako například různá řešení podporující udržení nájemců našich objektů, změna ubytovacích kapacit na apartmánové jednotky, digitalizace a nastavení kompetencí v oblasti sportu. Hostem jednání byl také emeritní předseda PV p. Vladislav Vokoun, který informoval o současných jednáních o zaměstnaneckých jízdních výhodách na další období a o připomínkování novely zákona č.155/1995 Sb., v jehož rámci se očekávalo řešení dřívějšího odchodu do důchodu u tzv. „náročných profesí“ bez snížení výměry důchodu.

Druhý den se na jednání dostavili všichni členové představenstva ČD, a.s., v čele s předsedou představenstva a generálním ředitelem ČD, a.s., Mgr. Michalem Krapincem. Na začátek jednání byli přizváni také členové PV ČD Cargo. Úvodní slovo patřilo generálnímu řediteli, který informoval o vývoji ve skupině ČD, a.s. a výhledu do následujících let. Jako největší problém se ukazuje nárůst cen u téměř všech vstupů  a z toho plynoucí nutnost zajištění finančních prostředků pro zachování chodu ve společnosti. České dráhy vydaly zelené Eurobondy, čímž si zajistily finanční prostředky na investice do nových vozidel. Další informace se týkala nové organizační změny – Centralizace MTZ v OCÚ, ke které dojde od 1. 1. 2023. O možném vzniku společnosti ČD servis bude vedení společnosti rozhodovat na jaře roku 2023. V následné diskusi odpovídali další členové představenstva ČD, a.s., a to na otázky týkající se nevyhovujícího vozového parku, náboru nových zaměstnanců, vysoké přesčasové práce a problematiky ECM, kterou se snažil objasnit člen představenstva Mgr. Michal Kraus.

 

Právě přítomno: 247 hostů a žádný gestor