Kromě tří omluvených členů se na pravidelném jednání sešla Republiková rada seniorů OSŽ v úterý 25. října 2022 v sídle OSŽ v Praze. Říjnové jednání rady bylo třídenní, druhý a třetí den byl věnován celodenní procházce Prahou, umocněné plavbou parníkem po Vltavě, a návštěvou České národní banky (ČNB), spojené s její komentovanou prohlídkou. Bližší informace o této akci popsal člen RRS Jaroslav Zbranek v reportáži, která je součástí tohoto článku.

Jednání rady zahájila a řídila její předsedkyně Danuše Polášková. Po obligátní kontrole plnění úkolů z minulého jednání přišly na řadu informace o činnosti jednotlivých klubů seniorů, které jsou založeny po celé republice v rámci příslušných ZO OSŽ. Kluby mají své suverénní poslání, jímž je povětšinou užitečné využití volného času seniorů, současně však slouží jako místo, kde se senioři seznamují s novinkami na železnici i v OSŽ.
Předsedkyně Danuše Polášková vyzvala všechny členy Rady, aby každý za svůj obvod důkladně zmapoval počet klubů seniorů a jejich činnost, a tam, kde dosud kluby nejsou, vytvořit podmínky pro jejich vznik, což v praxi znamená vysvětlení účelu klubů a jejich činnost u předsedy příslušné ZO OSŽ. „Kluby mají nárok na finanční příspěvky ze sociálních fondů, příp. FKSP v závislosti na tom, pod kterou ZO OSŽ působí,“ vysvětlila předsedkyně. Z poznatků členů RRS vyplývá, že lidé mají o setkávání a činnost v klubech zájem, potíž je někdy v obsazení funkce ve vedení klubu – předsedy, event. místopředsedy, či hospodáře. A právě zde by měla nastoupit vysvětlovací činnost členů Republikové rady seniorů OSŽ. Další překážkou bývá skutečnost, že mnozí senioři odešli od dráhy víceméně nedobrovolně v době, kdy se zhruba před dvaceti lety snižoval počet pracovníků na dráze za pomoci doprovodného sociálního programu. Ti, kteří tehdy od železnice odešli, nemají dnes jako „neželezničáři“ nárok na příspěvky ze zmíněných fondů. Členy klubu však mohou být, čímž získají potřebný kontakt se svým původním zaměstnáním. Tuto problematiku pomohli členům rady objasnit také hosté jednání, jimiž byli předseda OSŽ Martin Malý a člen Dozorčí rady ČD Vladislav Vokoun.
Oba zmínění představitelé vedení OSŽ dále vysvětlili členům rady aktuální situaci v oblasti zaměstnaneckého (režijního) jízdného. Jak připomněl Martin Malý, dosud není o ničem rozhodnuto, ze strany ministerstva dopravy přišel pouze návrh na zvýšení ceny, s nímž však OSŽ a ostatní odborové centrály na železnici nesouhlasí. OSŽ navrhuje zvýšení ceny prolongačních poplatků o 30% a to ne najednou, ale v průběhu následujících tří let. Tato cena zohledňuje současnou stále e zvyšující inflaci a zároveň předpokládá, že v poplatku budou zahrnuty i komerční vlaky ČD. „Vše podstatné je uvedeno ve stanovisku odborových centrál, působících na železnici, které bylo zveřejněno na webu OSŽ 24. 10. 2022,“uvedl Malý.
Dalším hostem jednání byla ředitelka Cestovní kanceláře (CK) ČD Travel Blanka Jíšová. Ta reagovala na kritiku členů rady, týkající se rekreace v Bulharsku. Vysvětlila, že předmětná rekreace byla zajišťována jinou cestovní kanceláří a ČD Travel ji pouze zprostředkovala. „Není v silách naší CK zkontrolovat všechny destinace, které nabízejí jiné cestovní kanceláře. V nabídce naší CK samozřejmě zodpovídáme za vše, za nabídky jiných CK však nese odpovědnost příslušná CK.“ Blanka Jíšová potom informovala členy rady o destinacích, nabízených CK ČD Travel a o termínech, které jsou pro seniory nejvhodnější. „Jsme připraveni zajistit vám rekreaci, s níž budete spokojeni,“ dodala závěrem.
V diskusi se členové rady dotkli také časopisu Obzor, kde někdy postrádají názory čtenářů. Závěr jednání patřil informacím o činnosti jednotlivých klubů seniorů a předání pozornosti jubilujícím členům rady.

Miroslav Čáslavský


Návštěva Prahy s výletem po Vltavě a prohlídkou České národní banky
Druhý den třídenního zasedání RRS je věnován kulturně společenské akci. Po snídani nejdříve vyrážíme na pěší prohlídku Prahy. Provází nás místopředseda RRS a velký znalec Prahy pan Alois Malý. Nejdříve jedeme metrem z naší výchozí stanice Vysočanská do stanice Hradčanská, pak tramvají k Pražskému Hradu. Po průchodu bezpečnostní kontrolou navštěvujeme Svatovítskou katedrálu. I v tento dnešní podzimní den je zde spousta turistů. Pak následuje 3. nádvoří s tradičním balkonem, přes 2. nádvoří a 1. nádvoří opouštíme Pražský Hrad. Ve 12 hodin v poledne se koná slavnostní výměna stráží.
Scházíme dolů Nerudovou ulicí Malou Stranou kolem Poslanecké sněmovny, kde zrovna probíhá zasedání poslanců. Procházíme přes Karlův most průchodem ke Klementinu, kolem Nové Pražské radnice, přes Židovskou čtvrť na Náplavku. Od 12 hodin je zde naplánovaná plavba lodí po Vltavě.
Na Náplavce už nás čekají zbývající senioři a také loď Čechia. Vyplouváme proti proudu Vltavy, nejdříve pod Karlovým mostem. Pak musíme přes smíchovskou plavební komoru překonat výškový rozdíl jezu, který je asi 3 metry. Pod Vyšehradskou skálou následuje otočka, klidnou a bezpečnou plavbou se vracíme zpět. Zase vplouváme do plavební komory, zavírají se vrata z obou stran a spouštějí nás dolů. Téměř dvouhodinová plavba proběhla po klidné vltavské hladině úspěšně. Pro všechny účastníky to byl hezký a příjemný zážitek.
Třetí naší zastávkou je návštěvnické centrum České Národní banky. Po projití bezpečnostní kontrolou a bezpečnostním rámem se naši skupinu ujímá velice fundovaná a zkušená paní průvodkyně. Po více než dvě hodiny nás zasvěcuje do tajů bankovnictví a celé této složité problematiky. Závěrem prohlídky nás zavádí do suterénu banky. Je to vlastně mohutný trezor chráněný 8,5 tuny vážícími dveřmi, které se po skončení prohlídky zamykají. Za chráněnou skleněnou vitrínou se nachází druhá nejtěžší zlatá mince na světě vážící 130,24 kg s nominální hodnotou 100 miliónů korun. Na úplný závěr si ještě každý mohl sáhnout a potěžkat zlatou cihličku o váze 12,5 kg.
Celé této naší úspěšné a velice poučné kulturně společenské akce se účastnil také předseda OSŽ Mgr. Martin Malý a Vladislav Vokoun, člen dozorčí rady ČD.
Jaroslav Zbranek

Právě přítomno: 404 hostů a žádný gestor