V sídle OSŽ domu Bohemika se dne 3. listopadu uskutečnilo jednání PV OSŽ ČD Cargo, a.s., které v úvodu zahájila tajemnice podnikového výboru Bc. Marta Urbancová. Ta  především nastínila informace z jednání dozorčí rady, která proběhla 27. října.

Mezi projednávaná témata patřilo oznámení o průběhu šetření nehody v Poříčanech, kde zatím nejsou bližší informace zveřejněny a materiál k zahájení řízení je ve fázi shromažďování. Dále to, že ke dni 31. října odešel po vzájemné dohodě z pozice obchodního ředitele Bohumil Rampula, nový ředitel ještě jmenován není a prozatím jej zastupuje Zbyszek Wacłavik. Zmínila také, že na vládě je předložen ke schválení návrh opatření k přednostním jízdám se strategickými komoditami. Termín přibližného projednávání a případného schválení, není v tuto chvíli znám.

K terminálu Vrbice bylo upřesněno, že nakonec se pozemky místo plánovaného převedení do vlastnictví ČD Cargo od Českých drah odkoupily. Projekt je tedy již rozběhnutý. Také pochválila projekt terminálu v Mošnově, kde jde o velkolepou stavbu ve srovnání s dalšími terminály v celé střední Evropě. Na tomhle terminálu bude fungovat i mimo jiné překladiště pro Českou poštu. Pracuje se také na terminálu v Nymburku, ale zde je vše zatím ve fázi jednání ohledně pozemků. Také proběhla informace z nedávného jednání představenstva OSŽ o uzavření hotelu Skalka, rozloučení se s místním personálem a zaslouženém poděkování paní ředitelce hotelu Emílii Duračinské, která ovšem na svém místě zůstává. A dálevytvoření skupiny, která bude mít na starosti věkovou strukturu členů OSŽ a fungování základních organizací. Informace padla také o průběhu navýšení poplatků za režijní výhody. K osobnímu setkání s ministerstvem dopravy dojde 8. listopadu.

V další fázi se připojil první místopředseda OSŽ a předseda PV ČD Cargo Radek Nekola, který se předtím zdržel na jednání s chorvatskými zástupci odborů. Ten přinesl zásadní informace o nezbytném navýšení cen za nákladní dopravu. „V dnešní neklidné době, kdy se neví, jak se bude vyvíjet tržní ekonomika má ČD Cargo obrovskou výhodu ve srovnání s okolními státy, že díky zastropování cen energie a uzavřené kolektivní smlouvě na rok 2023, může nabídnout svým zákazníkům fixní cenu, která bude garantována na celý příští rok a se kterou se nebude hýbat.“ Zdůraznil Radek Nekola.

Další zajímavou informací bylo, že ČD Cargo se chystá omladit flotilu vozidel o nákup až 85 kusů lokomotiv od ČD. Mimo jiné půjde o typ 242, který by měl nahradit stávající typ 230. Ty budou zaslány například do Maďarska, Rumunska nebo Srbska. Neboť v těchto zemích ještě nemusí být ETCS.

Radek Nekola ještě přinesl čerstvé informace z návštěvy v Českých Budějovicích, kde se řeší nový směr odměňování zaměstnanců v opravárenství ČD Cargo a také spuštění systému HAKO týkající se přehledu docházky zaměstnanců, který je potřeba mít pod kontrolou, aby by byl plně využit na pracovištích a nesloužil jen jako tzv. štípačky.

Na druhou část jednání byli pozváni hosté z personálního oddělení společnosti – personální ředitelka Mgr. Aneta Miklášová, vedoucí oddělení Mgr. Pavla Kreischová a vedoucího oddělení Ing. Josef Kreische.

První dostala slovo personální ředitelka, ta oznámila nový vznik organizační jednotky v Lovosicích a poté sdělila úpravy v oblasti uzavírání smluv se strojvedoucími a vozmistry v přípravě. Upřesnila, jak takový program funguje a vyvrátila mýlku, že v případě neúspěchu při složení zkoušky si veškeré náklady platí zaměstnanec. V takovém případě se zaměstnanec buď vrátí na původní pracoviště a tam si „odbydlí“ pracovní závazek po dobu pěti let (u strojvedoucího) nebo v případě nového zaměstnance je mu nabídnuto náhradní místo. Pokud žadatel nechce nadále zůstat jako zaměstnanec u ČD Cargo, platí jen poměrovou část z celkových nákladů vynaložených za školení. Když se zaměstnanec rozhodne přestoupit u pozice strojvedoucího či vozmistra k jiné společnosti, „odbydlí“ si daný závazek tam. Ředitelka také připomenula důležitý faktor personálního oddělení – nábor nových zaměstnanců, kdy zásadní je od září letošního roku rozběhnutý stipendijní program pro studenty středních a vysokých škol a kde je zároveň podporována praxe i brigády v provozu ČD Cargo (v případě, že to provoz umožňuje). „Plně si uvědomujeme, že pro zaměstnance, kteří mají tyto budoucí uchazeče o zaměstnání na starosti, je to záslužná činnost. A vyžaduje mnohdy spoustu empatie a tolerance. Nicméně, kdo jiný dokáže lépe motivovat a vychovat budoucí generaci železničářů než sami kvalifikovaní zaměstnanci ČD Cargo,“ zdůraznila Aneta Miklášková.

Poté, se slova ujala Mgr. Pavla Kreischová s připomínkou, že se blíží nový rok, a tím i žádosti o vrácení daní. K tomuto účelu slouží již zavedený elektronický formulář, který usnadní práci jak zaměstnancům, tak i mzdovým účtárnám. Ohledně KOP informovala, že za uzavřený hotel Skalka v Rajeckých Teplicích hledají náhradní nabídku. Ostatní zařízení jsou k dispozici jako loňský rok. Princip využití je, že zaměstnavatel rozhoduje o vybraném termínu a středisku, které zaměstnanec navštíví. O letních prázdninách se pobyty nepřiřazují.

Dalším benefitem společnosti ČD Cargo je navýšení stravného na eStravenkách. Systém stravovací karty je výhodný i z hlediska bonusů, které uživatel při platbě kartou sbírá a odměnou je mu i například připsána další drobná finanční částka.

Závěrem celého jednání došlo na placení příspěvků členy OSŽ. V této věci se již několikrát stalo, že v případě, byť i krátké exekuci v důsledku třeba jen nezaplacení pokuty za rychlost, celní úřad podá exekuci na mzdu zaměstnance, a tím se přeruší trvalý příkaz na odvod členského příspěvku, který se po zrušení exekuce sám nezaktivuje. V takovém případě je potřeba oslovit mzdovou účtárnu, aby platbu opět obnovila.

 

Text a foto: Daniela Houdková

 

  

Právě přítomno: 304 hostů a žádný gestor